Fräsets Kattklubb 1 EX1 EXO ns 11 11 Hane Yamacatos Argent Ace LO319397 Söderström, Agneta PK
160227 2 CAC EXO as 22 62 9 Hane S*Flips Bull LO318072 Olofsson, Monica NOS
3 Champion PER w 62 9 Hona Celine Charm Walker LO313880 Sellgren, Agneta JKK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 4 HP, NOM PER n 2 Hane (K) SP S*Targa's Black Buick LO186580 Söderlund, Henrik ÖSTK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 5 ABS PER n 9 Hona S*Athelstones Ellie LO316935 Bengtsson, Stefan KKOJ
kategori 1 65 kategori 2 96 kategori 3 60 kategori 4 70 huskatt korthår 3 huskatt långhår 1 6 HP PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siv KKOJ
senior 4 senior 5 senior 6 senior 2 huskatt senior 0 7 HP, NOM PER f 2 Hona (K) EP S*Targa's Our Treasure Carrera LO186583 Söderlund, Henrik ÖSTK
veteran 5 veteran 1 veteran 2 veteran 0 huskatt veteran 1 8 EX1, NOM PER f 11 Hona Pamplona LO321485 Sellgren, Agneta JKK
fertil hane 14 fertil hane 29 fertil hane 11 fertil hane 15 9 EX2 PER f 11 Hona S*Krasivis India LO319635 Söderlund, Henrik ÖSTK
fertil hona 13 fertil hona 25 fertil hona 20 fertil hona 16 10 HP, NOM PER ds 11 1 Hane SC S*Amors Troll Knock Out LO251467 Mayer, Anja NOS
kastrat hane 8 kastrat hane 10 kastrat hane 9 kastrat hane 11 11 CACS PER ds 11 3 Hona GIC S*Flips Marc Jacobs LO287555 Mayer, Lizette GRK
kastrat hona 9 kastrat hona 12 kastrat hona 11 kastrat hona 5 12 CAPIB, NOM, BIS PER a 22 8 Hane (K) PR CH SE*Yffranes Someone Special JW LO309498 Sigfridsson, Marina BIRKA
junior hane 4 junior hane 5 junior hane 4 junior hane 4 13 CAPS, NOM PER n 03 4 Hane (K) GIP Åsgreina's Merkur LO157126 Hoffsbakken, Arild ,3
junior hona 9 junior hona 3 junior hona 2 junior hona 5 14 ABS PER a 01 62 5 Hona IC S*Stolen Heart's Baby Sleepy LO301989 Bäck, Monica PK
ungdjur hane 3 ungdjur hane 5 ungdjur hane 2 ungdjur hane 5 15 HP, NOM, BIS PER a 02 62 2 Hona (K) SW SP SC S*Meibel's High Heel JW DSM LO252976 Nyman, Susanne GRK
ungdjur hona 5 ungdjur hona 7 ungdjur hona 1 ungdjur hona 9 16 HP PER d 02 62 1 Hane SC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie KKOJ
17 EX1, NOM PER e 02 62 12 Hane S*Meibel's Raise Me Up LO322796 Nyman, Susanne GRK
KATEGORI 1 18 Internationell Champion PER e 03 7 Hane S*Freeloader's Snoopi LO174813 Hoffsbakken, Arild ,3
Bästa vuxen hane: 19 ABS PER g 02 62 1 Hona SW'09 SC S*Meibel's Proud Mary DM JW DSM LO252974 Nyman, Susanne GRK
GIC S*Cazmirau's Iraklis JW, Hane, RAG n 03 20 EX1 PER g 02 62 11 Hona S*Meibel's Marmelade Spoon LO318620 Blomqvist, Ingegerd VRK
Äg: Blank, Mikaela, MSK 21 CAGCIB, NOM, BIS PER n 02 21 62 5 Hona IC S*Livanda's Unforgettable JW LO313743 Wallinder, Susanne PK
Bästa vuxen hona: 22 EX1, NOM, BIS PER a 02 21 62 11 Hona S*Livanda's Lily of the Valley LO319003 Wallinder, Susanne PK
IC S*Livanda's Unforgettable JW, Hona, PER n 02 21 62 23 ABS PER fs 03 11 Hona S*Stolen Heart's Flower Power LO320557 Bäck, Jasmine PK
Äg: Wallinder, Susanne, PK 24 DISK RAG n 9 Hane Invictus LO315795 Källström, Kim SUK
Bästa junior: 25 CAC, NOM RAG n 9 Hona SE*Trossbergs Flinga LO313378 Karlsson, Marie UK
S*Livanda's Lily of the Valley, Hona, PER a 02 21 62 26 EX1 RAG n 12 Hane S*Grand Gathinoz Go4it Gizmo TnC LO322022 Hammar, Lars DÄK
Äg: Wallinder, Susanne, PK 27 HP RAG n 03 1 Hane SC S*Grand Gathinoz Teddie Tango DVM LO264308 Hammar, Lars DÄK
Bästa ungdjur: 28 CACS, BIV, NOM, BIS RAG n 03 3 Hane GIC S*Cazmirau's Iraklis JW LO271949 Blank, Mikaela MSK
S*Krickelins Lonely Boy, Hane, RAG n 03 29 CACIB RAG n 03 7 Hona CH Xanta LO311795 Källström, Kim SUK
Äg: Hellenberg, Eva, JKK 30 CAP RAG n 03 10 Hane (K) CH S*Pussels Prefix LO304608 Mångs, Anna DÄK
Bästa kastrat hane: 31 EX1, NOM RAG n 03 11 Hane S*Litlamin's Captain America LO320023 Holm, AnnaKarin DÄK
PR CH SE*Yffranes Someone Special JW, Hane (K), PER a 22 32 EX1 RAG n 03 11 Hona Charming Chelsie LO317297 Edqvist, Annelie JKK
Äg: Sigfridsson, Marina, BIRKA 33 EX1, BIV, NOM, BIS RAG n 03 12 Hane S*Krickelins Lonely Boy LO320656 Hellenberg, Eva JKK
Bästa kastrat hona: 34 ABS RAG n 03 12 Hona Embla LO320834 Andersson, Hans FRÄS
SW SP SC S*Meibel's High Heel JW DSM, Hona (K), PER a 02 62 35 EX1 RAG n 03 12 Hona Birgitta LO321238 Rylander, Martina ÖSTK
Äg: Nyman, Susanne, GRK 36 Champion RAG a 03 9 Hona S*Wermdö's Amazing Alwa LO304724 Edqvist, Annelie JKK
Bästa senior: 37 EX1, BIV, NOM RAG a 03 12 Hona Peach Melba LO320328 Källström, Kim SUK
SP GIC S*Fairlight's Aberfeldy, Hane (K), SBI c 38 EX2 RAG a 03 12 Hona SE*Seven friends Tinkerbell Spark LO322268 Lingman, Beata BIRKA
Äg: Ekholm, Anita, SK 39 EX1, ej cert RAG a 03 21 9 Hona Pinotage Doll LO317669 Samuelson, Ingela SK
Bästa veteran: 40 CAPS RAG n 04 4 Hona (K) GIP S*Shivali Dancing Paphinia LO279041 Englund, Lena SK
SP S*Targa's Black Buick, Hane (K), PER n 41 CAC RAG n 04 9 Hona SE*Bello Doll's Malon 4ever In Memory LO317483 Karlsson, Berit BIRKA
Äg: Söderlund, Henrik, ÖSTK 42 EX1, NOM RAG n 04 11 Hane S*Grand Gathinoz Fabulous Fonzo TnC LO317546 Hammar, Lars DÄK
43 EX1 RAG n 04 11 Hona S*Pussels A Piece of Cake LO319383 Hellenberg, Eva JKK
KATEGORI 2 44 EX1, NOM RAG n 04 12 Hona S*Pussels Raring LO321990 Hellenberg, Eva JKK
Bästa vuxen hane: 45 CAC RAG a 04 9 Hane S*Krickelins Glenn LO316322 Löfgren, Veroniqa DÄK
GIC S*NC's Jumpin Jack Flash, Hane, NFO d 03 22 46 CAC RAG e 04 21 9 Hane S*Sheltieblue Ragga P'LeCrispin LO315533 Lingman, Beata BIRKA
Äg: Possakka, Marja-Leena, ÄK 47 CACIB SBI n 7 Hane CH SE*Stensereds Freddie LO309860 Bertilsson, Eivor UK
Bästa vuxen hona: 48 EX2 SBI n 9 Hona Hanna LO315901 Eriksson, Karin HÄK
IC S*Pysida's Ultra JW, Hona, NFO f 09 24 49 CAC SBI n 9 Hona Manami LO316286 Sandström Gudmundsson, Annakarin ÖKN
Äg: Jansson, Ewa, DÄK 50 EX1 SBI n 11 Hona SE*Dancing Paws Clara LO320209 Eriksson, Karin HÄK
Bästa junior: 51 EX1, BIV SBI n 12 Hona S*Ma'ha Gita Imse LO321311 Blom, Susanne SK
FleurAmour Yuray of Taiga Star, Hane, NEM a 03 21 52 HP, NOM SBI a 2 Hane (K) EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Edling, Birgitta UK
Äg: Penttilä, Hilla , POROK 53 CAGCIB, NOM SBI a 5 Hane IC SE*FireHeart's TsuTey LO306388 Björling, Inga-Britt ALFA
Bästa ungdjur: 54 CAC SBI a 9 Hona Luna LO316280 Sandström Gudmundsson, Annakarin ÖKN
SE*Änglabygdens Raguel Alfa, Hona, SIB ny 09 24 55 CAP SBI a 10 Hane (K) Cherokee Warrior LO314721 Borg, Erica SK
Äg: Ncomo Sjöström, Linda, UK 56 ABS SBI a 11 Hona Delight LO320092 Johansson Vahlgren, Ylva FRÄS
Bästa kastrat hane: 57 CAGPIB SBI b 6 Hona (K) PR IC S*Everglow's Naomi LO255319 Silén, Maria UK
GIP SC (N)Sjakkmatt's Bowser, Hane (K), SIB n 09 24 58 HP SBI c 2 Hane (K) SP GIC S*Fairlight's Aberfeldy LO247822 Ekholm, Anita SK
Äg: Houdi, Jeanette, UK 59 CACS SBI c 3 Hane GIC S*Glitter's V.I.P. LO299606 Carlberg, Marie SUK
Bästa kastrat hona: 60 EX1 SBI c 11 Hane (K) S*Wanjeena's Purple Rush LO317326 Englund, Lena SK
IP SE*KobbaCat's Beauty, Hona (K), MCO f 03 61 CAGPIB SBI j 6 Hona (K) IP CH S*Golden Beauty's Purrfect Polly LO287773 Carlberg, Marie SUK
Äg: Snällström, Thomas, SC 62 HP, BIV, NOM SBI n 21 2 Hona (K) SP GIC S*Meinking's Merci DVM LO213729 Ekholm, Anita SK
Bästa senior: 63 CACS, NOM SBI n 21 3 Hane GIC S*Tjejringens Stor-Klas LO280942 Walström, Marina UK
SC S*Räserråttan's Dagny, Hona (K), NFO f 23 64 ABS SBI n 21 3 Hane GIC SE*Candlebrights Boss of Destiny LO294471 Bergquist, Canidia SK
Äg: Berntsson, Carina, DÄK 65 CACS, NOM SBI n 21 3 Hona GIC S*Snurrpan's Lovisa LO242356 Lundgren, Anna SK
Bästa veteran: 66 EX2 SBI n 21 6 Hona (K) IP SC S*Snurrpan's Lova LO242355 Lundgren, Anna SK
SP Natalia DSM DVM, Hona (K), SIB n 24 67 CAGPIB SBI n 21 6 Hona (K) PR S*Vårbergets Julia Constantia LO292248 Frederich, Marianne SK
Äg: Diepholtz, Susanne, UK 68 Internationell Champion SBI a 21 7 Hane CH Beylo Bon Ami LO305808 Borg, Cia SK
69 EX1 SBI b 21 11 Hona S*Dunhjärtat's Kajsa Kavat LO319488 Norlander, Maggan TCC
KATEGORI 3 71 CAC SBI c 21 9 Hona S*Nebulosan's Dainty Damara LO266518 Gretener, Barbro FRÄS
Bästa vuxen hane: 72 CAPS SBI e 21 4 Hona (K) GIP SC S*Francesca's Maya RX222034 Lundin, Anette SK
GIC S*Javeliner's Royal Lochnagar, Hane, BSH n 24 73 MB TUV a 62 11 Hane Chase RX318647 Rahm, Erika HÄK
Äg: Gustavsson, Christina, FRÄS 74 HP, NOM MCO a 2 Hane (K) SP S*Stortassen's Kendall LO265615 Englund, Pauline BIK
Bästa vuxen hona: 75 CAC MCO n 03 9 Hane SE*Rubycat's Gandalf LO314005 Hellström, Birgitta UK
SE*Alsmarks Imryldeen, Hona, OCI n 24 76 CACS, BIV MCO n 23 3 Hane GIC S*Stortassen's Challe LO301499 Thelin, Åsa DK
Äg: Alsmark, Cecilia, FRÄS 77 CAC MCO n 22 9 Hane Baltasar Arkiza*PL LO313830 Forsén, Susanne FRÄS
Bästa junior: 78 ABS MCO n 22 10 Hona (K) SE*Black Coonstars Bellatrix LO308328 Mattsson, Michaela FRÄS
S*Millington's Delicious DelicaTess, Hane, BSH n 24 79 EX1 MCO n 22 11 Hona Megara LO318749 Sjöström, Lillemor FRÄS
Äg: Gäfvert, Christina, FRÄS 80 ABS MCO n 09 22 11 Hane S*Stortassen's Karl LO319263 Thelin, Åsa DK
Bästa ungdjur: 81 EX1, NOM MCO n 09 24 12 Hane IT*Felix Coon Attila LO324092 Johansson, Susanne  ÖSTK
S*KungsgardenCats Dolphin, Hane, BEN n 24 32 82 CACS MCO d 22 3 Hane GIC V'Tom  Sabya*CZ LO2013/145 Vinci, Antonella ANFI
Äg: Lindblom Granlid, Ulrica, SYDK 83 CACS MCO f 3 Hona GIC (N) Nordic Lynx's Hexy LO172340 Jarling, Britt 0,
Bästa kastrat hane: 84 Grand Internationell Champion, BIV, NOM MCO d 22 5 Hane IC S*Lundbergets Gamma Hexagon LO264181 Arnesson Lundberg, Marie DÄK
GIC S*Javeliner's Sgeir Braigh Mor, Hane (K), BSH e 85 CACIB MCO e 7 Hane (N) Nordic Lynx's Original Man LO  Jarling, Britt 0,
Äg: Gäfvert, Christina, FRÄS 86 CAP MCO f 22 10 Hona (K) S*Dusty Coon's Harissa LO313728 Hellgren, Linda UK
Bästa kastrat hona: 87 EX1 MCO f 22 11 Hona S*Moon Kewa's Sarah Brightman LO318391 Arnesson Lundberg, Marie DÄK
SP SC Quartus Shantung Louwin DSM, Hona (K), KOR 88 CAGCIB MCO d 03 5 Hane IC SE*KobbaCat's Bam-Bam LO314454 Snällström, Thomas SC
Äg: Dessne, Karin, FRÄS 89 CAGPIB, BIV, NOM, BIS MCO f 03 6 Hona (K) IP SE*KobbaCat's Beauty LO314452 Snällström, Thomas SC
Bästa senior: 90 CACIB MCO g 09 22 7 Hona CH (N) Nordic Lynx's Pure Wish LO177329 Jarling, Britt 0,
GIP SC S*Mästertassen Minoe, Hona (K), KOR 91 CAC MCO g 9 Hona Suzette LO314421 Forsén, Susanne FRÄS
Äg: Dessne, Karin, FRÄS 92 CAP, NOM MCO d 09 22 10 Hane (K) S*Stortassen's Ingemar LO315391 Germundsjö, Emilia JKK
Bästa veteran: 93 EX2 MCO d 09 22 10 Hane (K) S*Maffialigan's Zting LO315561 Skeppstedt, Annica NERK
SW PR SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM, Hona (K), BSH ns 11 94 ABS MCO g 03 22 11 Hona Queen Star LO322356 Keskinen, Mariana ADC
Äg: Nilsson, Anne-Maj, TCC 95 CAC MCO ns 9 Hane SE*Black Coonstars QuickSilver LO314241 Sjöström, Lillemor FRÄS
Bästa uppfödning: 96 Champion MCO ns 9 Hona S*East Aurora's Dancing Queen LO313928 Berge, Ulrika FRÄS
S*KungsgardenCats,  : 54 p 97 EX1, BIV, NOM MCO ns 22 11 Hane Mercedes LO319941 Forsén, Susanne FRÄS
Äg: Lindblom Granlid, Ulrica, SYDK 98 OMREG MCO ds 09 22 9 Hane SE*KobbaCat's Baloo LO314447 Mattsson, Michaela FRÄS
99 Champion MCO w 63 9 Hane S*East Aurora's Bigger LO305047 Jahn, Detlef FRÄS
KATEGORI 4 100 CACS NEM n 21 3 Hane GIC Amarillis Blue Veil RX1301923 Penttilä, Hilla POROK
Bästa vuxen hane: 101 Champion NEM a 9 Hane S*Solfröken's Adidas LO306716 Persson, Madeleine JKK
CH Youko Faeton JW, Hane, OSH n 102 Internationell Champion, NOM NEM ns 03 21 7 Hane CH Iqasho Blekitny Aniol*PL LO89598 Koskinen, Johanna Poh-Kis
Äg: Madsen, Maria, FRÄS 103 CAC NEM e 03 21 9 Hane Creme Caramel LO319281 Smedberg, Lise-Lotte SK
Bästa vuxen hona: 104 EX1, BIV, NOM, BIS NEM a 03 21 11 Hane FleurAmour Yuray of Taiga Star RX1510303 Penttilä, Hilla  POROK
S*Häveröortens* Tyra Trollpacka JW, Hona, OSH n 24 105 Grand Internationell Champion NFO n 5 Hane IC S*Ildrasie's Mirallas LO302872 Possakka, Marja-Leena ÄK
Äg: Wicksell, Elin, SC 106 CAGPIB, NOM NFO n 6 Hane (K) IP GIC S*Toemas Billy LO276157 Ahlström, Eva DÄK
Bästa junior: 107 ABS NFO n 09 11 Hane S*Ildrasie's Guarin LO320938 Bylund, Lena SÖK
Ulica Happymiau*PL, Hona, DRX f 03 24 108 EX1 NFO n 09 12 Hane JE SUIS FORT Adsum*PL u reg Zobell, Susane NERK
Äg: Lassarp, Liv Vanessa, DK 109 EX1 NFO a 09 12 Hona SE*Bisysslans Litchi LO322512 Vickman, Malin  
Bästa ungdjur: 110 CAPS, NOM NFO n 24 4 Hona (K) GIP SE*For Keeps Stevie Nicks LO290712 Eriksson, Ian JKK
S*Yzing's Nezzy, Hona, SIA f 111 CAGPIB NFO n 23 6 Hane (K) IP SC S*Räserråttan's Jösta LO292687 Schütze, Pia DÄK
Äg: Norrman, Mia, SL 112 CAC NFO n 22 9 Hona S*Ildrasie's Jagielka LO302873 Bylund, Lena SÖK
Bästa kastrat hane: 113 EX1 NFO n 22 12 Hane SE*Simplicity Lynx Gaspari LO320537 Rosenqvist, Tomas SK
IP CH SE*RexOfSweden's Thriller, Hane (K), CRX n 114 HP NFO n 09 22 2 Hane (K) SP S*Milda ma Tildes Amazing Amous LO285679 Uttermalm Wahlström, Solweig UK
Äg: Skeppstedt, Lovisa, FRÄS 115 ABS NFO a 03 22 2 Hane (K) SP S*Beyond D Razz LO293652 Jansson, Susanne NERK
Bästa kastrat hona: 116 EX2 NFO n 09 24 3 Hona GIC S*Miss Mikkus' Fröken Fräken LO260424 Svensk, Stefan JKK
SP S*Fairycoons Miss April fool, Hona (K), DRX f 117 CACS, BIV, NOM NFO n 09 24 3 Hona GIC SE*For Keeps Pat Benatar DVM LO290709 Roshage, Ann JKK
Äg: Järlefalk, Cathrine, JKK 118 Grand Internationell Premier NFO n 09 22 6 Hane (K) IP GIC S*Långängens Krokant LO248918 Setterwall, Eva JKK
Bästa senior: 119 CAPIB, BIV NFO n 09 23 8 Hane (K) PR S*Tigerögas Tuff LO310208 Nilsson, Gun JKK
SP S*Jazz-Annas Georgy Porgy DSM DVM, Hane (K), CRX n 120 Champion NFO a 09 22 9 Hane S*Capsicum's Ghost LO297115 Skogh, Susanne JKK
Äg: Halén, Anne-Marie, BIRKA 121 EX1, NOM NFO n 09 24 11 Hane Villemann LO320035 Ackelid, Tina GEK
Bästa uppfödning: 122 EX2 NFO n 09 22 11 Hane SE*For Keeps Peter Criss LO317423 Ekbohm, Mickael JKK
S*Aucuparia's,  : 28 p 123 EX1, BIV, NOM NFO n 09 22 12 Hane S*Pax' Heros LO322981 Frithiof, Jörgen SYDK
Äg: Sjögren, Jan, FRÄS 124 EX2 NFO n 09 24 12 Hona Barbados LO322150 Widenby, Helena DÄK
125 EX1 NFO n 03 23 12 Hona S*Tigerögas Upalite LO321005 Grebner, Johanna ALFA
HUSKATT 126 Champion, BIV NFO f 23 9 Hona Frida Vendellek*PL LO316642 Kriozere, Amy BIRKA
Bästa korthår: 127 Premier NFO f 23 10 Hona (K) SC S*Räserråttan's Dagny LO253762 Berntsson, Carina DÄK
Mixi, Hona (K), HCS f 09 128 EX2 NFO f 10 Hona (K) SC S*Utblicken's Lina DVM LO258711 Ahlström, Eva DÄK
Äg: Norlin, Kerstin, BIRKA 129 EX1 NFO f 11 Hona S*Ildrasie's Icardi LO320942 Bylund, Lena SÖK
Bästa långhår: 130 EX1 NFO f 23 12 Hona Muffin's The One And Only LO322462 Berntsson, Carina DÄK
Sixten, Hane (K), HCL n 24 131 Supreme Champion, BIV, NOM, BIS NFO d 03 22 3 Hane GIC S*NC's Jumpin Jack Flash LO277970 Possakka, Marja-Leena ÄK
Äg: Hellgren, Linda, UK 132 Supreme Champion NFO f 02 21 62 3 Hona GIC SE*Gryttjens Skogsälva LO287836 Svensk, Stefan JKK
Bästa veteran: 133 CAGCIB, NOM, BIS NFO f 09 24 5 Hona IC S*Pysida's Ultra JW LO298682 Jansson, Ewa DÄK
Mixi, Hona (K), HCS f 09 134 CAPIB NFO f 03 8 Hona (K) PR S*Zimexis Yaya Regina LO313144 Eriksson, Tommy DÄK
Äg: Norlin, Kerstin, BIRKA 135 CAC NFO g 09 24 9 Hona S*Dalkullans E.T. LO315866 Jansson, Ewa DÄK
136 ABS NFO f 09 24 12 Hona S*NC's Queen Of Hearts u reg Zobell, Susanne NERK
137 CACS NFO es 23 3 Hane GIC S*Kattilaforsens Pelle Plutt LO290597 Norberg, Ulrika GEK
138 CAGCIB NFO ds 5 Hane IC S*Wonderwoods Jealous Guy JW LO310779 Widenby, Helena DÄK
139 Premier NFO ns 23 10 Hona (K) SC S*Kattbossens Henrietta DVM LO267516 Forsberg, Katarina DÄK
140 HP, NOM NFO fs 09 23 2 Hona (K) SP SC S*Zarkesha's Kewpie Doll DVM LO250869 Grebner, Johanna ALFA
141 CACS NFO ns 09 23 3 Hane GIC S*Tigerögas Survivor of Lynx-Lair LO300231 Nilsson, Gun JKK
142 CACS, BIV NFO fs 09 23 3 Hona GIC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair LO300233 Grebner, Johanna ALFA
143 CAPS, NOM NFO ns 03 24 4 Hane (K) GIP S*Skogsälvans Moonlight Serenade LO296103 Wimark, Solveig GEK
144 CAGCIB NFO fs 09 23 5 Hona IC S*Capsicum's IPA LO306296 Setterwall, Eva JKK
145 CACIB, NOM NFO as 09 22 7 Hane CH S*Wildwood's Izor LO310565 Andersson, Ulrika DÄK
146 ABS NFO fs 02 62 9 Hona S*Lisjöskogen's Maddy Magic LO310102 Lindmark, Angelike JKK
147 CAC NFO ns 09 22 9 Hona SE*Timotej's Fiona LO310612 Malabeux, Lovisa FRÄS
148 ABS NFO as 09 24 9 Hona S*Segersjös Qickan LO317257 Selander, Christina SK
149 EX1 NFO ds 09 24 11 Hane S*Tigerkakan's Joyride LO320444 Alm, Olof FRÄS
150 CAC SIB a 9 Hane S*Klockarbackens Phoenix LO315653 Ncomo Sjöström, Linda UK
151 HP, NOM SIB ny 24 1 Hona WW'15 SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina DSM DVM LO290059 Kedert, Sören GEK
152 HP, NOM SIB n 24 2 Hona (K) SP Natalia DSM DVM LO207145 Diepholtz, Susanne UK
153 HP SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM RX241055 Ågren, Annika GEK
154 CAGCIB SIB n 23 5 Hane IC S*SaMa's Cigge LO310817 Forsman, Madeleine UK
155 CACIB SIB n 22 7 Hane CH S*Maollich's D-David Lee Roth LO312613 Björk, Marie UK
156 EX2 SIB n 22 9 Hane Achilles LO317402 Egeland, Nina UK
157 EX3 SIB n 22 9 Hane S*Klintgården's Kriukov LO314978 Olsson, Madelene UK
158 Champion, NOM SIB ny 22 9 Hane Quatro Sivert LO317696 Kedert, Sören GEK
159 CAC SIB n 22 9 Hona S*Klintgården's Zhukova LO314976 Ågren, Annika GEK
160 EX2 SIB n 22 9 Hona Orlagh LO315059 Olsson, Madelene UK
161 EX1, NOM SIB ny 24 12 Hane Belmondo von der Selenga LO323483 Polvi, Mikael & Stina SC
162 HP, BIV, NOM SIB n 09 24 1 Hona SC S*Klintgården's Sharapova DVM LO269599 Jerresand, Sanna HÄK
163 CACS SIB n 03 24 3 Hona GIC S*Klockarbackens Ginny LO287546 Houdi, Jeanette UK
164 CAPS, NOM, BIS SIB n 09 24 4 Hane (K) GIP SC (N)Sjakkmatt's Bowser LO280746 Houdi, Jeanette UK
165 CAGCIB SIB n 09 24 5 Hane S*Maollich's X-treme All over LO302382 Björk, Marie UK
166 CAC SIB n 09 22 9 Hane S*Summer Flame's Lumos LO317359 Houdi, Jeanette UK
167 ABS SIB n 09 24 9 Hona Elsie LO315157 Blomquist, Annette GEK
168 CAC SIB ny 09 22 9 Hona S*Maollich's Faboluos Frezija LO316866 Larsson, Heidi UK
169 EX1, BIV, NOM, BIS SIB ny 09 24 12 Hona SE*Änglabygdens Raguel Alfa LO321209 Ncomo Sjöström, Linda UK
170 EX2 SIB ny 09 22 12 Hona SE*Änglabygdens Camael Alfa LO321210 Ncomo Sjöström, Linda UK
171 EX3 SIB n 09 22 12 Hona SE*Lurvtrollets Dasha LO321650 Eklöf, Katarina HÄK
172 EX2 SIB f 24 9 Hona S*Maollich's D-Diana Ross LO312611 Forsman, Madeleine UK
173 EX3 SIB f 24 9 Hona Ala Atlantis LO317400 Egeland, Nina UK
174 CAC, BIV, NOM SIB f 9 Hona Unke LO319625 Jerresand, Sanna HÄK
175 CAP, NOM SIB g 22 10 Hona (K) SC S*Maollich's Elza Privetova LO229075 Björk, Marie UK
176 CAGCIB SIB f 09 24 5 Hona CH Bolibompa LO311525 Diepholtz, Susanne UK
177 Premier SIB f 09 10 Hona (K) SC S*Klintgården's Anne Bonny RX258022 Blomquist, Annette GEK
178 CAC SIB fs 09 24 9 Hona S*Maollich's Baby Babuzhka RX308809 Björk, Marie UK
179 EX2 BEN n 22 10 Hane (K) SE*Out n About Abraxus LO309464 Lindgren, Katarina JKK
180 CAP, NOM BEN n 22 10 Hane (K) S*Mia Tuk Ripazzo RX316153 Stridh, Helene UK
181 EX1, NOM BEN n 22 11 Hona Butterfly LO323928 Ringström, Pernilla JKK
182 EX1, NOM BEN n 22 12 Hane S*KungsgardenCats Tigger RX322811 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
183 HP, NOM BEN n 24 2 Hane (K) SW SP S*KungsgardenCats Rhapsody In Groove DSM DVM RX289795 Förhammar, Hillevi SK
184 CACS, BIV BEN n 24 3 Hane GIC Franz Jäger RX305194 Ek, Roger JKK
185 CAPIB BEN n 24 8 Hona (K) PR SC S*Hot Stuff Zulu RX268706 Grünwedl, Gisela BIRKA
186 EX2 BEN n 24 9 Hona Fluffy of Wilful LO320479 Ängvreten Harling, Sarah BIRKA
187 EX1 BEN n 24 11 Hane S*Bengal Klockans Alejandro LO318030 Bärgård, Päivi VRK
188 CAC BEN n 24 9 Hona Vilda of Wilful RX321474 Ängvreten Harling, Sarah BIRKA
189 EX1, NOM BEN n 24 11 Hona S*KungsgardenCats Daisy Duke RX320884 Lundbeck, Mira SK
190 ABS BEN n 22 32 11 Hona S*Bengal Klockans Born This Way LO318028 Bärgård, Päivi VRK
191 CAP BEN n 22 33 10 Hona (K) SE*Out n About Aithusa LO309461 Lindgren, Katarina JKK
192 ABS BEN n 22 33 11 Hane Supernova Snow Bear RX321486 Siljebro, Carina FRÄS
193 CAC BEN n 24 32 9 Hane Fairy Queen's Top notch LO311741 Grünwedl, Gisela BIRKA
194 Champion BEN n 24 32 9 Hona S*KungsgardenCats Uma The Lioness RX313409 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
195 EX1, NOM, BIS BEN n 24 32 12 Hane S*KungsgardenCats Dolphin RX322810 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
196 CAPS BML ns 11 4 Hona (K) GIP CH FIN*Hämynhäivän Misteli RX261908 Lindholm, Monica MSK
197 CAGCIB BML ns 11 5 Hona IC S*Kikirikis Malina Magdalena LO306561 Lindholm, Monica MSK
198 CAGPIB BML bs 11 6 Hona (K) IP GIC S*Kikirikis Makena Mikica RX282646 Lindholm, Monica MSK
199 CACIB (Internationell Champion) BML bs 11 7 Hona CH SE*Miss World's Chitzen Itzá LO298714 Cederlilja, Lisa SK
200 CAC, BIV BML ns 11 31 9 Hane Baheras Wb Åke RX314785 Cederlilja, Lisa SK
201 Champion BML ns 11 31 9 Hona SE*Miss World's Foutjika LO315736 Ottosson, Therese VRK
202 EX2 BML bs 11 9 Hona Azalea - Flowering Beauty LO317093 Cederlilja, Lisa SK
203 HP BML fs 12 31 2 Hona (K) SP CH S*Kustens SL Gloria Gaynor for A-K RX247665 Rahm, Anna-Karin HÄK
204 HP BSH n 2 Hane (K) SP CH S*Applecat Spirit LO263084 Raab Alvarson, Elisabeth JKK
205 CAGPIB BSH n 6 Hane (K) PR S*Svansviftarns Victorius LO248466 Aggett, Kerstin JKK
206 ABS BSH n 10 Hane (K) S*Eel Frank's Chicago LO316149 Ivarsson, Erika MSK
207 CACIB, BIV BSH a 7 Hona CH Iowa Sideris*PL LO309920 Alpmark, Ingrid FRÄS
208 ABS BSH a 9 Hona Kaethe Kemmi de la LO322349 Hellström, Caroline NERK
209 ABS BSH a 9 Hona S*Eel Frank's Casablanca LO316151 Ivarsson, Erika MSK
210 CAC BSH a 9 Hona S*Hennerdals Gaia LO316615 Carlsson, Anna UK
211 Premier BSH a 10 Hona (K) CH S*Sagorikets Kementári LO215467 Sundberg, Jennie BIRKA
212 EX1, NOM BSH a 11 Hane S*Applecat Oscar of Sweden LO319549 Eriksson, Ulrika JKK
213 ABS BSH a 11 Hona ES*Cancion de Cuna (III) Aupa u reg Hellström, Caroline  NERK
214 Champion BSH d 9 Hona S*Applecat Mrs Boss LO315906 Eriksson, Ulrika JKK
215 CAP, NOM, BIS BSH e 10 Hane (K) GIC S*Javeliner's Sgeir Braigh Mor LO306663 Gäfvert, Christina FRÄS
216 ABS BSH e 10 Hane (K) S*Eel Frank's Colorado LO316150 Ivarsson, Erika MSK
217 Grand Internationell Champion BSH f 5 Hona CH S*Javeliner's Tullibardine LO257965 Norlin, Kerstin BIRKA
218 EX2 BSH f 9 Hona S*Onsängens Darling Flame LO314320 Jonsson Lehman, Ann-Christin HÄK
219 CAC, NOM BSH f 9 Hona S*Svansviftarns Kylie Minogue LO315221 Aggett, Kerstin JKK
220 CAC BSH g 9 Hona S*Bokbackens Esprit LO316678 Widberg, Siv MSK
221 ABS BSH h 5 Hona IC LT*Padauza Sabrina LO286622 Ivarsson, Erika MSK
222 CAPS, NOM BSH ns 11 4 Hona (K) SW PR SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Nilsson, Anne-Maj TCC
223 HP BSH n 24 2 Hane (K) SP IC S*Applecat Roland DSM LO258253 Gäfvert, Christina FRÄS
224 CACS, NOM, BIS BSH n 24 3 Hane GIC S*Javeliner's Royal Lochnagar LO298325 Gustavsson, Christina FRÄS
225 CAPS, NOM BSH n 24 4 Hane (K) GIP SC S*Applecat Orlando JW DVM LO251776 Raab Alvarson, Elisabeth JKK
226 EX1, NOM, BIS BSH n 24 11 Hane S*Millington's Delicious DelicaTess LO317192 Gäfvert, Christina FRÄS
227 ABS BSH n 24 11 Hona S*Millington's Precious PetiTess LO317190 Gustavsson, Christina FRÄS
228 CAC, NOM BSH a 24 9 Hona Jewely Rose LO313516 Wiberg, Eva UK
229 CAC BSH b 22 9 Hona Daphne by Palace&Main's LO315442 Rudén, Ingrid JKK
230 Champion BSH c 25 9 Hane Eldorado LO309665 Eriksson, Ann-Britt FRÄS
231 CAC, NOM BSH d 22 9 Hane S*Onsängens Cloth of Gold LO314316 Kvarnbergs, Eta DÄK
232 ABS BSH f 24 2 Hona (K) SP S*Palace&Main's Io for Qiqi DSM LO265770 Gustavsson, Christina FRÄS
233 CAP, NOM BSH g 24 10 Hona (K) IC S*Millington's Milou LO242115 Wiberg, Eva UK
234 CAGCIB, NOM BSH ns 22 64 5 Hane CH Bobo RX306023 Deila, Nina VRK
235 ABS BSH bs 22 62 5 Hona IC S*Pearlymoon's Chocolat Geischa LO309705 Rudén, Ingrid JKK
236 EX1 BSH c 02 62 11 Hane S*Alway's Barnaby LO319475 Eriksson, Ann-Britt FRÄS
237 CAGCIB BUR n 5 Hane IP IC Tintomara's Zim Zala Bim LO303015 Selander, Gertrud HÄK
238 Grand Internationell Champion BUR d 5 Hane CH UA*Burma Stori Jack Daniels LO306951 Emilsson, Hanna FRÄS
239 CAPIB BUR j 8 Hona (K) PR SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel LO219733 Hempel, Maria BK
240 CAP EUR ns 22 10 Hane (K) Mumindalens Silver Toms LO273544 Sahlén, Tobias RYSS
241 CACIB, NOM KBL n 7 Hona CH Malenkaya Rozinka av Yedikule RX177435 Jacobsen, Tor Arild ADEL
242 CACIB KBL n 09 7 Hane CH Medvezhonok av Yedikule (N) RX177438 Jacobsen, Tor Arild ADEL
243 CACIB KBL n 09 7 Hona CH Malenkaya Moya av Yedikule (N) RX177436 Jacobsen, Tor Arild ADEL
244 HP KOR 1 Hona NW SC S*Mästertassen Nadee DVM LO292232 Dessne, Karin FRÄS
245 HP, NOM, BIS KOR 2 Hona (K) SP SC Quartus Shantung Louwin DSM LO257519 Dessne, Karin FRÄS
246 CAPS KOR 4 Hona (K) GIP SC S*Mästertassen Minoe LO239053 Dessne, Karin FRÄS
247 EX1, NOM MAU ns 24 12 Hane (K) Call My Agent LO322027 Ottosson, Therese VRK
248 CAC, NOM, BIS OCI n 24 9 Hona SE*Alsmarks Imryldeen RX316704 Alsmark, Cecilia FRÄS
249 CAGCIB, NOM OCI b 24 5 Hane IC SE*Enbacka gårds Columbus LO303270 Bjelkesten, Mikael HÄK
250 EX1 DRX h 12 Hona SE*StarLounge's Get Lucky RX321987 Larsson, Christina JKK
251 CACS ABY n 3 Hona GIC S*Aucuparia's Imperial Butterfly LO299484 Wallebo, Susanna FRÄS
252 ABS ABY n 9 Hane S*Primuz-Zezam Luzifer LO314857 Sjögren, Torbjörn FRÄS
253 Champion ABY n 9 Hona S*Tarjei's Corona LO304136 Roos, Carolina FRÄS
254 EX2 ABY n 11 Hane S*Olvondalen's Charles Aznavour LO319469 Höglund, Inga NERK
255 EX1 ABY n 11 Hane S*Olvondalen's Jean-Paul Belmondo LO319470 Berg, Pia NERK
256 EX2 ABY n 12 Hona S*Skimmerdal's Happy Harmony LO321327 Källström, Anna FRÄS
257 EX1, BIV ABY n 12 Hona S*Skimmerdal's Ravishing Rosie LO322515 Källström, Anna FRÄS
258 CAC ABY a 9 Hane S*Aucuparia's Katmandu LO317316 Wålinder, Eva FRÄS
259 EX1, BIV ABY a 11 Hane Ming LO321360 Ericsson, Åsa FRÄS
260 EX1 ABY a 11 Hona S*Primuz-Zezam Kajza LO316627 Wålinder, Eva FRÄS
261 Grand Internationell Champion, BIV, NOM ABY o 5 Hane CH S*Aucuparia's Topkapi LO304163 Sjögren, Jan FRÄS
262 CAGPIB ABY o 6 Hane (K) PR SC S*Aucuparia's Astrakan Gyllenkrok DSM LO272539 Roos, Carolina FRÄS
263 EX1 ABY o 12 Hane S*Aucuparia's Maltä LO322003 Lindblo Alm, Ann-Cathrine NERK
264 EX1 ABY o 12 Hona S*Rubensborg Jasmin LO321384 Lagberg, Gunhild FRÄS
265 HP BAL c 1 Hane SC SE*Pilgatans Diesel JW RX295413 Lövgren, Catharina SC
266 CAC BAL b 03 9 Hona SE*Torparkattens Mini Tulipa LO316430 Frisén, Yvonne TCC
267 HP, NOM CRX n 1 Hane SC (N)Tweeget Prince O' Miracle LO301095 Halén, Anne-Marie BIRKA
268 HP CRX n 2 Hane (K) SP S*Jazz-Annas Georgy Porgy DSM DVM LO235390 Halén, Anne-Marie BIRKA
269 CAGPIB, NOM, BIS CRX n 6 Hane (K) IP CH SE*RexOfSweden's Thriller LO304287 Skeppstedt, Lovisa FRÄS
270 CACS, NOM CRX n 02 64 3 Hona IC RS*Rextasy Passion Divine LO297646 Dreifaldt, Christina BIRKA
271 EX1, NOM CRX n 03 11 Hane Laser A Deo Rex LO320786 Dreifaldt, Christina BIRKA
272 CAGCIB CRX d 5 Hona IC Pixie Fay House of Golden Flower LO1508176 Saari, Harri TUROK
273 EX1 CRX f 02 64 11 Hona Katniss RX319268 Karlsson, Helena BIK
274 CAGCIB CRX n 01 33 5 Hona CH SE*Xiu's Blue eyes Blue LO312571 Dreifaldt, Christina BIRKA
275 ABS CRX d 02 21 33 6 Hane (K) IP Blush Rambler LO302050 Alftin, Ronja HÄK
276 Champion CRX d 03 33 9 Hane Koh Rok LO315474 Fredriksson, Emil UK
277 ABS DRX n 11 Hane Grimm LO318086 Nordqvist, Susanna UK
278 Champion DRX a 03 9 Hona SE*Tinica's Crystal Blue Carrie LO314635 Nilsson, Christina JKK
279 HP, NOM, BIS DRX f 2 Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool RX286215 Järlefalk, Cathrine JKK
280 EX1, BIV, NOM DRX e 12 Hane SE*Recce Pod Bengal Snack LO323396 Lassarp, Liv Vanessa DK
281 EX2 DRX fs 12 Hona Viola Vulcanica LO321134 Kron, Sara DÄK
282 EX1, NOM, BIS DRX f 03 24 11 Hona Ulica Happymiau*PL LO320039 Lassarp, Liv Vanessa DK
283 EX1 DRX n 03 24 12 Hane Yukon Devon Dream*PL u reg Lassarp, Liv Vanessa DK
284 CAGCIB DRX n 21 33 5 Hona IC S*Wild Things Ofelia LO271516 Mann, Anna MEK
285 CAC DRX n 33 9 Hane S*Wild Things Hektor RX308813 Gustafsson, Helena HÄK
286 CAC, BIV DRX n 21 31 9 Hona S*Kronan's Gaja Gnejs LO318039 Kron, Sara DÄK
287 CAGCIB DRX n 09 32 5 Hane IC Misterys Phantom LO303674 Kantberg, Jane UK
288 CAPIB DRX w 62 8 Hane (K) PR S*Devenly's Paranoid RX294153 RR Gustafsson, Helena HÄK
1289 HP, NOM OSH n 1 Hona SC S*Tammee's Xtra Xelma JW LO293332 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
289 EX1 DRX w 64 12 Hane SE*Recce Pod Mooti's Podnos LO323397 Lassarp, Liv Vanessa DK
290 CACIB, BIV, NOM, BIS OSH n 7 Hane CH Youko Faeton JW RX318803 Madsen, Maria FRÄS
291 CAC OSH n 9 Hane Power of Love LO311108 Miller, Åsa HÄK
292 CAC OSH n 9 Hona S*Matreiya's Donoma LO296621 Skoglund, Sofie VRK
293 CACIB, NOM OSH b 7 Hane CH S*Labolina's Quartz RX315597 Madsen, Maria FRÄS
294 CAGPIB, NOM OSH j 6 Hona (K) IP S*Yzing's Hypzypyl LO300052 Frisén, Yvonne TCC
295 EX2 OSH n 24 9 Hona S*Labolina's RosaLee 2 Tammee RX317197 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
296 CAC, NOM, BIS OSH n 24 9 Hona S*Häveröortens* Tyra Trollpacka JW LO316739 Wicksell, Elin SC
297 ABS OSH d 24 4 Hane (K) GIP CH S*Jean Dark Obelix DSM LO293780 Werner Friskman, Anne SL
298 CAP OSH e 24 10 Hane (K) S*Häveröortens* Balthazar Blake LO316737 Stenberg, Diana SC
299 CAGCIB OSH e 03 5 Hane IC Ivanthes Jjjussi JW LO307731 Holmqvist, Ingrid (Inkan) SVISS
300 CAGPIB, NOM OSH f 03 6 Hona (K) PR IC FI*Mummeli Dinazinha Silvia LO295020 Fjellander, Ann SC
301 EX2 RUS 8 Hane (K) S*Coaster's Oki Doki Ossian LO314896 Theve, Catharina NERK
302 CAC RUS 9 Hona S*Coaster's Oki Doki Olga LO314897 Linderoth, Marie RYSS
303 CAP, BIV, NOM RUS 10 Hane (K) S*Koroleva Panther of Clara LO314715 Linderoth, Marie RYSS
304 CAP RUS 10 Hona (K) S*Coaster's Oki Doki Odette LO314898 Santesson, Anna BIRKA
305 EX1 RUS 12 Hane S*Limelight's Xtravagant LO322695 Sahlén, Tobias RYSS
306 CACS SIA w 67 3 Hane GIC FI*Albapanther Bobby James LO308093 Skoglund, Sofie VRK
307 CAGPIB SIA w 67 6 Hane (K) IP SE*La Voix Albert LO267871 Vencl Ohlrogge, Jelena SL
308 Supreme Champion SIA n 3 Hane GIC FI*Twist-Tiramisun Urhea Ulrich LO310359 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
309 CAGCIB SIA n 5 Hona IC SE*Ediecats Madison LO303265 Pigg, Anne HÄK
310 EX2 SIA n 12 Hona SE*Ediecats Sydney LO322148 Pigg, Anne HÄK
311 EX1, BIV, NOM SIA n 12 Hona S*Aliens's Moonstar to Tammee LO324372 Eek Magnusson, Irene FRÄS
312 Grand Internationell Champion, NOM SIA a 5 Hona IC S*Tammee's Zip Zap Zindy LO306068 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
313 CAGPIB, NOM SIA c 6 Hane (K) IP S*Ädelsiam's Bad Bad Leroy Brown LO229257 Vencl Ohlrogge, Jelena SL
314 EX1, NOM, BIS SIA f 12 Hona S*Yzing's Nezzy RX321200 Norrman, Mia SL
315 EX1, NOM SIA h 12 Hona S*Yzing's Nozett RX321201 Jakobsson, Marie SC
316 CAP SIA a 21 10 Hona CH Marilljos Sweeti from XTC LO307951 Gunnar, Irene FRÄS
317 CAC SIA e 03 9 Hane SE*Torparkattens Narcissus LO316433 Frisén, Emilie TCC
318 CACIB SOM n 7 Hane RumpNisse LO314134 Carnestedt, Inger SK
319 Supreme Premier, NOM SPH n 4 Hane (K) GIP SE*Fabulous Stars Hercules LO301598 Parisi, Yasmine VRK
320 EX1, NOM SPH n 11 Hona Alicia LO319407 Roma, Nicole SK
321 EX1, NOM SPH e 02 62 11 Hona Ål Naked Girl LO320154 Frank, Swen VRK
322 Premier SPH a 21 31 10 Hane (K) S*Vintermånen's Joetsu Yakuza LO267674 Kautto, Jenny FRÄS
323 1, NOM, BIS HCL n 24 14 Hane (K) Sixten LO1469 Hellgren, Linda UK
324 1, NOM HCS a 14 Hane (K) Bobbo LO1712 Borg, Cia SK
325 1, NOM, BIS HCS f 09 14 Hona (K) Mixi LO990 Norlin, Kerstin BIRKA
326 2 HCS n 25 14 Hona (K) Leja LO1616 Lagberg, Gunhild FRÄS
A1 UTGÅR SBI n 21 16 Hane GIC S*Tjejringens Stor-Klas LO280942 Walström, Marina UK
A2 UTGÅR NFO n 22 16 Hona S*Ildrasie's Jagielka LO302873 Bylund, Lena SÖK
A3 UTGÅR BSH n 24 16 Hane GIC S*Javeliner's Royal Lochnagar LO298325 Gustavsson, Christina FRÄS
A4 ABS BSH h 16 Hona IC LT*Padauza Sabrina LO286622 Ivarsson, Erika MSK
C4 Godkänd DRX h 13b Hona SE*StarLounge's Get Lucky RX321987 Larsson, Christina JKK
F1 EXO as 22 EXO as 22 62 13c Hane S*Flips Bull LO318072 Olofsson, Monica NOS
F2 ABS PER fs 03 13c Hona S*Stolen Heart's Flower Power LO320557 Bäck, Jasmine PK
S1 2 PER ds 11 15a Hane SC S*Amors Troll Knock Out LO251467 Mayer, Anja NOS
S2 3 PER n 03 15a Hane (K) GIP Åsgreina's Merkur LO157126 Hoffsbakken, Arild ,S
S3 1 PER a 02 62 15a Hona (K) SW SP SC S*Meibel's High Heel JW DSM LO252976 Nyman, Susanne GRK
S4 ABS PER g 02 62 15a Hona SW'09 SC S*Meibel's Proud Mary DM JW DSM LO252974 Nyman, Susanne GRK
S5 1, BIS SBI c 15a Hane (K) SP GIC S*Fairlight's Aberfeldy LO247822 Ekholm, Anita SK
S7 1 NFO n 09 22 15a Hane (K) IP GIC S*Långängens Krokant LO248918 Setterwall, Eva JKK
S8 1, BIS NFO f 23 15a Hona (K) SC S*Räserråttan's Dagny LO253762 Berntsson, Carina DÄK
S9 2 NFO fs 09 23 15a Hona (K) SP SC S*Zarkesha's Kewpie Doll DVM LO250869 Grebner, Johanna ALFA
S10 3 SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM RX241055 Ågren, Annika GEK
S11 4 SIB g 22 15a Hona (K) SC S*Maollich's Elza Privetova LO229075 Björk, Marie UK
S12 2 BML fs 12 31 15a Hona (K) SP CH S*Kustens SL Gloria Gaynor for A-K RX247665 Rahm, Anna-Karin HÄK
S13 2 BSH n 15a Hane (K) PR S*Svansviftarns Victorius LO248466 Aggett, Kerstin JKK
S14 1 BSH n 24 15a Hane (K) GIP SC S*Applecat Orlando JW DVM LO251776 Raab Alvarson, Elisabeth JKK
S15 4 BSH g 24 15a Hona (K) IC S*Millington's Milou LO242115 Wiberg, Eva UK
S16 3 BUR j 15a Hona (K) PR SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel LO219733 Hempel, Maria BK
S17 1, BIS KOR 15a Hona (K) GIP SC S*Mästertassen Minoe LO239053 Dessne, Karin FRÄS
S18 1, NOM, BIS CRX n 15a Hane (K) SP S*Jazz-Annas Georgy Porgy DSM DVM LO235390 Halén, Anne-Marie BIRKA
S19 2 SIA c 15a Hane (K) IP S*Ädelsiam's Bad Bad Leroy Brown LO229257 Vencl Ohlrogge, Jelena SL
U1 UTGÅR     SE*For Keeps u reg Roshage, Ann JKK
U2 UTGÅR     S*Ildrasie's u reg Bylund, Lena SÖK
U3 UTGÅR     S*Maollich's u reg Björk, Marie UK
U4 UTGÅR     S*Segersjös u reg Selander, Christina SK
U5 UTGÅR     S*Tigerögas u reg Grebner, Johanna ALFA
U6 36p 17   S*Applecat u reg Eriksson, Ulrika JKK
U7 54p 17   S*KungsgardenCats u reg Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
U8 28p 17   S*Aucuparia's u reg Sjögren, Jan FRÄS
V1 1, BIS PER n 15b Hane (K) SP S*Targa's Black Buick LO186580 Söderlund, Henrik ÖSTK
V2 1 PER f 15b Hona (K) EP S*Targa's Our Treasure Carrera LO186583 Söderlund, Henrik ÖSTK
V3 2 SBI a 15b Hane (K) EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Edling, Birgitta UK
V4 3 SBI n 15b Hona (K) PR SC S*Top Team Mercedes LO198993 Frederich, Marianne SK
V5 2 SBI n 21 15b Hona (K) SP GIC S*Meinking's Merci DVM LO213729 Ekholm, Anita SK
V6 1, BIS SIB n 24 15b Hona (K) SP Natalia DSM DVM LO207145 Diepholtz, Susanne UK
V7 2 BSH a 15b Hona (K) CH S*Sagorikets Kementári LO215467 Sundberg, Jennie BIRKA
V8 1, BIS BSH ns 11 15b Hona (K) SW PR SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Nilsson, Anne-Maj TCC
V9 1, BIS HCS f 09 15b Hona (K) Mixi LO990 Norlin, Kerstin BIRKA