Föreningen Sydkatten 51 EX1 RAG c 04 11 Hona Starring Glory RX325849 Vass, Eva SYDK
160423 52 CAPS, NOM RAG n 4 Hane (K) GIP SC S*Drillos Big Joe Williams LO283279 Bratthammar, Doris SPIN
53 CAP RAG n 10 Hane (K) Ilverin La Fee des Greves LO304469 Persson Dahl, Susanne SYDK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 54 ABS RAG n 7 Hona S*Norrmans The One And Only Molly LO296204 Granell, Emily SYDK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 55 ABS RAG n 11 Hona S*Angelbells Queenie LO320034 Nilsson, Anne-Marie SYDK
kategori 1 47 kategori 2 0 kategori 3 0 kategori 4 0 huskatt korthår 0 huskatt långhår 0 56 EX1 RAG a 11 Hane DK*AskVinds Alan-A-Dale LO324664 Göransson, Susanne SYDK
senior 0 senior 0 senior 0 senior 0 huskatt senior 0 57 EX1 RAG a 12 Hona S*Drillos Gladys Knight LO322913 Bratthammar, Doris SPIN
veteran 0 veteran 0 veteran 0 veteran 0 huskatt veteran 0 58 EX1 RAG d 21 11 Hona S*Medina's Dolls Umeko LO321782 Mourujärvi, Eva SYDK
fertil hane 4 fertil hane 0 fertil hane 0 fertil hane 0 59 EX1 RAG f 21 12 Hona SE*Crinitus Caudis Masaya LO323592 Nyman, Ursula SYDK
fertil hona 12 fertil hona 0 fertil hona 0 fertil hona 0 60 CAP RAG g 21 10 Hona (K) S*Hemi coon's Duchess LO296373 Magnusson, Joakim SYDK
kastrat hane 7 kastrat hane 0 kastrat hane 0 kastrat hane 0 61 CAC RAG h 21 9 Hona S*Earth Angel's Fantasy LO316809 Karlsson, Anette SYDK
kastrat hona 4 kastrat hona 0 kastrat hona 0 kastrat hona 0 62 CAPS, NOM RAG n 03 4 Hane (K) GIP S*Amazing Dollz Blizz Berry LO287733 Nilsson, Lena SYDK
junior hane 6 junior hane 0 junior hane 0 junior hane 0 63 Grand Internationell Premier RAG n 03 6 Hane (K) IP S*Yamanis Ivan LO266588 Szabo, Adrienn VK
junior hona 7 junior hona 0 junior hona 0 junior hona 0 64 CAPIB, BIV, NOM, BIS RAG n 03 8 Hona (K) SC S*Drillos Loretta Lynn LO233905 Bratthammar, Doris SPIN
ungdjur hane 0 ungdjur hane 0 ungdjur hane 0 ungdjur hane 0 65 EX1, ej cert RAG n 03 3 Hona GIC Isabelle de Villia,SK LO290053 Ekdahl, Ulla GRK
ungdjur hona 7 ungdjur hona 0 ungdjur hona 0 ungdjur hona 0 66 CACIB, BIV, NOM RAG n 03 7 Hona WW'15 DK*Seierø's Love Lily Asterion LO317353 Gerdin, Marie SYDK
67 CAC, NOM RAG n 03 9 Hane S*Asterion's Never Say Never LO320340 Gerdin, Marie SYDK
KATEGORI 1 68 ABS RAG n 03 9 Hona SE*Scootaloos Vanilla Lace LO310367 Nilsson, Helena SYDK
Bästa vuxen hane: 69 EX2 RAG n 03 7 Hona CH SE*SoftEye's Chilla LO317243 Andreasson, Berit SPIN
WW'14 IC S*Grand Chatez Ebbot for Asterion's JW, Hane, RAG a 03 70 DRAGEN RAG n 03 9 Hona SE*Lil'Magics Euphoria LO318910 Göransson, Maria SYDK
Äg: Gerdin, Marie, SYDK 71 EX3 RAG n 03 11 Hane SE*Wendeltassens Kongur LO320832 Wendel, Liselotte SPIN
Bästa vuxen hona: 72 EX1, BIV, NOM, BIS RAG n 03 11 Hane S*Krickelins Lonely Boy LO320656 Hellenberg, Eva JKK
S*Gunbertus Happiness is Homemaid JW, Hona, RAG a 03 73 EX1 RAG n 03 11 Hona S*Jörgårdens TB Amini Nova LO322139 Göransson, Susanne SYDK
Äg: Johansson, Ulla, CK 74 EX2 RAG n 03 11 Hane S*Jörgårdens TR ASurprise Ompalompa LO322598 Göransson, Susanne SYDK
Bästa junior: 75 EX1, NOM RAG n 03 12 Hona S*Eurovisions For Eternity LO323237 Memedov, Zvezdan GRK
S*Krickelins Lonely Boy, Hane, RAG n 03 76 HP, NOM RAG a 03 2 Hona (K) SP Kizzykat Martina LO280247 Götz, Lise SYDK
Äg: Hellenberg, Eva, JKK 77 EX2 RAG a 03 5 Hane IC S*Bebble's Doll Big Daddy LO295843 Ekblom, Ulrika SYDK
Bästa ungdjur: 78 CAGCIB, NOM, BIS RAG a 03 5 Hane WW'14 IC S*Grand Chatez Ebbot for Asterion's JW LO306648 Gerdin, Marie SYDK
S*Jörgårdens MQ Amore Qarisma, Hona, RAG a 03 79 ABS RAG a 03 9 Hane DK*Seierø's Love Story LO318011 Mourujärvi, Eva SYDK
Äg: Hansson, Susanna, SYDK 80 Champion, BIV, NOM, BIS RAG a 03 9 Hona S*Gunbertus Happiness is Homemaid JW LO317798 Johansson, Ulla CK
Bästa kastrat hane: 81 ABS RAG a 03 12 Hane S*Wihlthos HerMods LO322894 Nilsson, Anne-Marie SYDK
PR S*Asterion's Focus, Hane (K), RAG a 04 82 EX1, NOM, BIS RAG a 03 12 Hona S*Jörgårdens MQ Amore Qarisma LO323037 Hansson, Susanna SYDK
Äg: Gerdin, Marie, SYDK 83 ABS RAG b 03 9 Hona S*Raggababa Choko-Loko LO314803 Vass, Eva SYDK
Bästa kastrat hona: 84 EX1 RAG f 03 11 Hona S*Jörgårdens TO About Pandora LO322602 Göransson, Susanne SYDK
SC S*Drillos Loretta Lynn, Hona (K), RAG n 03 85 EX1, NOM RAG f 03 12 Hona S*Gunbertus Mylitta LovesU LO323856 Johansson, Ulla CK
Äg: Bratthammar, Doris, SPIN 86 CAC RAG g 03 9 Hona SE*Sweet Estelle's Midsummer Eve Ester LO318596 Leitis Jönsson, Eva SYDK
87 CAC RAG e 03 21 9 Hona SE*Engladoll's Coco Chanel LO318700 Andersson, Ulrika SYDK
KATEGORI 2 88 CACIB, NOM RAG f 03 21 7 Hona CH S*Raggadish's Otira LO307046 Ekblom, Ulrika SYDK
89 CACIB RAG g 03 21 7 Hona CH SE*Fjärilflickans Vintra LO312545 Bartelsen, Marie SPIN
KATEGORI 3 90 CAP RAG n 04 10 Hane (K) S*Jörgårdens TM Alone Excalibur LO311658 Persson Dahl, Susanne SYDK
91 CAP RAG n 04 10 Hona (K) S*Angelbells Medea LO319323 Andersson, Anna-Clara SKKK
KATEGORI 4 92 ABS RAG n 04 7 Hona CH S*Jörgårdens RL Amicus Kaya LO316804 Göransson, Susanne SYDK
93 EX1, BIV, NOM RAG n 04 11 Hane S*Pussels A Piece of My Heart LO319384 Hellenberg, Eva JKK
HUSKATT 94 EX2 RAG n 04 11 Hane S*Funtastic Dolls Only 4 You Oneo LO320371 Johansson Hamnede, Josefine CK
95 EX1 RAG n 04 11 Hona S*Krickelins Magda LO320666 Landin, Christine SPIN
96 EX1 RAG n 04 12 Hona S*Jörgårdens MQ Amore Qaramelle LO323038 Leitis Jönsson, Eva SYDK
97 ABS RAG a 04 8 Hane (K) S*Medina's Dolls Gizzmo LO298571 Derle, Malin SYDK
98 CAPIB, NOM, BIS RAG a 04 8 Hane (K) PR S*Asterion's Focus LO305385 Gerdin, Marie SYDK
99 DRAGEN RAG a 04 10 Hane (K) S*Krickelins Gabriel LO316321 Karlsson, Lina SYDK
100 Grand Internationell Champion RAG a 04 5 Hane IC S*Jörgårdens LS Autumn Dumle LO311563 Göransson, Susanne SYDK
101 EX1, NOM RAG a 04 11 Hona S*Asterion's Maia LO320354 Gerdin, Marie SYDK
102 EX1, NOM RAG d 04 12 Hona S*ElHeMa's Pyret LO323211 Johansson, Ulla CK
103 CAC RAG f 04 9 Hona S*Earth Angel's Honey LO318671 Karlsson, Anette SYDK
104 EX1 RAG f 04 11 Hona S*Jörgårdens TT AtLast Milla LO320875 Göransson, Susanne SYDK
105 ABS RAG f 04 12 Hona S*Medina's Dolls Willow LO324497 Mourujärvi, Eva SYDK
106 EX1, ej cert RAG f 04 21 9 Hona S*Medina's Dolls Nora LO311070 Mourujärvi, Eva SYDK