utställning kat # resultat ems klass kön namn reg # ägare
fräs140104 80 CAP NFO fs 09 23 10 Hona (K) SC S*Zarkesha's Kewpie Doll DVM LO250869 Grebner, Johanna
fräs140104 82 EX1 NFO fs 09 23 12 Hona S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair LO300233 Grebner, Johanna
fräs140104 95 HP SBI n 2 Hona (K) SP SC Shenandoah's Unni LO222029 Nordström, Lena
fräs140104 105 CACS SBI f 3 Hona GIC Shenandoah's Zara LO256501 Nordström, Lena
fräs140104 186 CACIB BRI ns 22 64 7 Hona Vale of Proud's Remember Me RX297393 Löfquist, Erica
fräs140104 188 CAC, BIV BRI ns 22 64 9 Hona Daphne Sirvall,CZ RX297945 Löfquist, Erica
fräs140104 S2 1, BIS SBI n 15a Hona (K) SP SC Shenandoah's Unni LO222029 Nordström, Lena
fräs140105 380 CAP, NOM NFO fs 09 23 10 Hona (K) SC S*Zarkesha's Kewpie Doll DVM LO250869 Grebner, Johanna
fräs140105 381 EX1 NFO fs 09 23 12 Hona S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair LO300233 Grebner, Johanna
fräs140105 395 HP SBI n 2 Hona (K) SP SC Shenandoah's Unni LO222029 Nordström, Lena
fräs140105 401 CAPS SBI d 4 Hane (K) GIP Shenandoah's Gran Eneldo MMIX RX259423 Rocklind, Jörgen
fräs140105 402 Supreme Champion SBI f 3 Hona GIC Shenandoah's Zara LO256501 Nordström, Lena
fräs140105 479 ABS BRI ns 22 64 7 Hona Vale of Proud's Remember Me RX297393 Löfquist, Erica
fräs140105 481 ABS BRI ns 22 64 9 Hona Daphne Sirvall,CZ RX297945 Löfquist, Erica
fräs140105 S10 2 SBI n 15a Hona (K) SP SC Shenandoah's Unni LO222029 Nordström, Lena
nerk140215 223 EX1 NFO fs 09 23 12 Hona S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair LO300233 Grebner, Johanna
nerk140216 794 EX1, BIV NFO fs 09 23 12 Hona S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair LO300233 Grebner, Johanna
sk140308 48 ABS MCO ns 24 9 Hona S*PreciousBlue´s Crashed LO296396 Rosmarie och Peter Wigenfors
sk140308 68 CAP NFO n 09 10 Hona (K) SE*Mästerbos Mary Cassatt LO286412 Christina Ström
sk140308 150 CAPIB BIV NOM NFO fs 09 23 8 Hona (K) SC PR S*Zarkesha´s Kewpie Doll DVM LO250869 Johanna Grebner
sk140308 157 EX1 BIV NOM NFO fs 09 23 12 Hona S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair LO300233 Johanna Grebner
sk140308 A4 UTGÅR SBI a 16 Hane GIC DK*Khin-Mya´s Shogun LO281021 Anette Lundin
skSBI140308 183 ABS SBI n 2 Hane (K) SP S*Herrgryts Aladin LO213494 Maria Eriksson
skSBI140308 196 CACS NOM SBI a 3 Hane GIC DK*Khin-Mya´s Shogun LO281021 Anette Lundin
skSBI140308 213 Supreme Premier (CAPS) SBI d 4 Hane (K) GIP Shenandoahs Gran Eneldo MMIX RX259423 Jörgen Rocklind
skSBI140308 215 CAC SBI f 9 Hona S*Bibendums Spring Edition III LO296067 Ditte Freudenthal
skSBI140308 216 HP NOM SBI g 1 Hona SC Shenandoahs Winni RX233009 Lena Nordström
skSBI140308 221 HP SBI n 21 1 Hona SC S*Movikens Amarula DVM LO242654 Anette Lundin
skSBI140308 251 Premier (CAP) SBI g 21 10 Hona (K) IC S*Qremellos Signe Tillisch B LO248736 Siw Nordlund
sk140309 461 CAPIB MCO n 8 Hane (K) CH S*Topzytails Lexus LO282896 Rosmarie och Peter Wigenfors
sk140309 478 CAC BIV MCO ns 24 9 Hona S*PreciousBlue´s Crashed LO296396 Rosmarie och Peter Wigenfors
sk140309 498 Premier (CAP) NFO n 09 10 Hona (K) SE*Mästerbos Mary Cassatt LO286412 Christina Ström
sk140309 570 CAPIB NOM NFO fs 09 23 8 Hona (K) SC PR S*Zarkesha´s Kewpie Doll DVM LO250869 Johanna Grebner
sk140309 574 EX2 NFO ns 09 24 12 Hane S*Tigerögas Spirit of Lynx-Lair LO300232 Johanna Grebner
sk140309 576 EX1 BIV NFO fs 09 23 12 Hona S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair LO300233 Johanna Grebner
sk140309 615 CACS SBI a 3 Hane GIC DK*Khin-Mya´s Shogun LO281021 Anette Lundin
sk140309 626 ABS SBI g 1 Hona SC Shenandoahs Winni RX233009 Lena Nordström
sk140309 629 HP SBI n 21 1 Hona SC S*Movikens Amarula DVM LO242654 Anette Lundin
sk140309 A9 UTGÅR SBI a 16 Hane GIC DK*Khin-Mya´s Shogun LO281021 Anette Lundin
sk140309 K10 Plac. 1 BIS NFO 18 S*Tigerögas Johanna Grebner
östk140322 119 EX1, BIV, NOM NFO fs 09 23 11 Hona S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair LO300233 Grebner, Johanna
östk140322 154 CAC SBI f 9 Hona S*Bibendums Spring Edition III LO296119 Freudenthal, Ditte
östk140322 156 HP, NOM SBI n 21 1 Hona SC S*Moviken's Amarula DVM LO242654 Lundin, Anette
östk140322 172 CAPIB, NOM SBI g 21 8 Hona (K) PR IC S*Qremellos Signe Tillisch B LO248736 Nordlund, Siw
östk140323 425 Champion SBI f 9 Hona S*Bibendums Spring Edition III LO296119 Freudenthal, Ditte
östk140323 427 HP SBI n 21 1 Hona SC S*Moviken's Amarula DVM LO242654 Lundin, Anette
östk140323 440 CAPIB SBI g 21 8 Hona (K) PR IC S*Qremellos Signe Tillisch B LO248736 Nordlund, Siw
birka140419 122 CACS SBI a 3 Hane GIC DK*Khin-Mya's Shogun LO281021 Lundin, Anette
birka140419 128 CACIB SBI f 7 Hona S*Bibendums Spring Edition III LO296119 Freudenthal, Ditte
birka140419 136 CACS SBI d 21 3 Hona GIC S*Källtäppans Zora Zoraya RX225496 Nordlund, Siw
birka140420 533 CAC MCO ns 24 9 Hona S*PreciousBlue's Crashed LO296396 Wigenfors, Ros-Marie
birka140420 601 EX1, ej cert SBI a 3 Hane GIC DK*Khin-Mya's Shogun LO281021 Lundin, Anette
birka140420 605 CACIB SBI f 7 Hona S*Bibendums Spring Edition III LO296119 Freudenthal, Ditte
birka140420 615 CACS SBI d 21 3 Hona GIC S*Källtäppans Zora Zoraya RX225496 Nordlund, Siw
birka140420 S503 4 SBI d 21 15a Hona GIC S*Källtäppans Zora Zoraya RX225496 Nordlund, Siw
suk140426 88 EX1 SBI f 12 Hona S*Bibendums Cinnamon Xmas Edition IV LO303500 Freudenthal, Ditte
sviss140510 117 EX2 SBI n 5 Hona  Biseros Zelaya Zan LO275231 Knutsäter, Kerstin
sviss140511 514 EX2 SBI n 5 Hona  Biseros Zelaya Zan LO275231 Knutsäter, Kerstin
bik140517 109 HP SBI n 2 Hane (K) SP Herrgryt's Aladin LO213494 Eriksson, Maria
bik140517 123 EX2 SBI a 10 Hane (K) S*Bibendums Michelin I LO269688 Eriksson, Maria
bik140517 130 CAPS SBI d 4 Hane (K) GIP Shenandoah's Gran Eneldo MMIX RX259423 Rocklind, Jörgen
nerk140607 55 EX2 MCO ns 24 9 Hona S*PreciousBlue's Crashed LO296396 Wigenfors, Ros-Marie
nerkNFO140607 363 CAGPIB, BIV NFO fs 09 23 6 Hona (K) IP SC S*Zarkesha's Kewpie Doll DVM LO250869 Grebner, Johanna
nerk140608 441 ABS MCO ns 24 9 Hona S*PreciousBlue's Crashed LO296396 Wigenfors, Ros-Marie
uk140614 32 Champion MCO ns 24 9 Hona S*PreciousBlue's Crashed LO296396 Wigenfors, Ros-Marie
uk140614 74 CAGPIB, NOM, BIS NFO fs 09 23 6 Hona (K) SC S*Zarkesha's Kewpie Doll DVM LO250869 Grebner, Johanna
uk140614 78 EX1 NFO fs 09 23 11 Hona S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair LO300233 Grebner, Johanna
väk140628 92 ABS NFO n 3 Hane GIC S*Kickapoo's Ta-Tanka-Sapa LO240386 Ström, Christina
väk140628 98 CAPIB NFO n 09 8 Hona (K) PR CH SE*Mästerbos Mary Cassatt LO286412 Ström, Christina
väk140628 142 CAGPIB NFO fs 09 23 6 Hona (K) IP SC S*Zarkesha's Kewpie Doll DVM LO250869 Grebner, Johanna
väk140628 147 CAC NFO fs 09 23 9 Hona S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair LO300233 Grebner, Johanna
väk140629 390 ABS NFO n 3 Hane GIC S*Kickapoo's Ta-Tanka-Sapa LO240386 Ström, Christina
väk140629 396 Internationell Premier NFO n 09 8 Hona (K) PR CH SE*Mästerbos Mary Cassatt LO286412 Ström, Christina
väk140629 440 CAGPIB, NOM NFO fs 09 23 6 Hona (K) IP SC S*Zarkesha's Kewpie Doll DVM LO250869 Grebner, Johanna
väk140629 446 CAC, BIV, NOM NFO fs 09 23 9 Hona S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair LO300233 Grebner, Johanna
skkk140816 137 CAGCIB SBI n 5 Hona IC Biseros Zelaya Zan LO275231 Knutsäter, Kerstin
skkk140817 474 DISK SBI n 5 Hona IC Biseros Zelaya Zan LO275231 Knutsäter, Kerstin
jkk140823 104 CAGPIB, NOM, BIS NFO fs 09 23 6 Hona (K) IP SC S*Zarkesha's Kewpie Doll DVM LO250869 Grebner, Johanna
jkk140823 108 Champion, BIV, NOM NFO fs 09 23 9 Hona S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair LO300233 Grebner, Johanna
jkk140823 147 EX3 SBI a 12 Hane SE*FireHeart's TsuTey LO306388 Björling, Inga-Britt
jkk140823 163 CAP SBI e 21 10 Hona (K) SC S*Francesca's Maya RX222034 Lundin, Anette
jkk140823 S4 4 SBI e 21 15a Hona (K) SC S*Francesca's Maya RX222034 Lundin, Anette
jkk140824 429 ABS MCO ns 24 10 Hona (K) CH S*PreciousBlue's Crashed LO296396 Wigenfors, Ros-Marie
jkk140824 499 CAGPIB, BIV, NOM NFO fs 09 23 6 Hona (K) IP SC S*Zarkesha's Kewpie Doll DVM LO250869 Grebner, Johanna
jkk140824 503 CACIB NFO fs 09 23 7 Hona S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair LO300233 Grebner, Johanna
jkk140824 548 EX2 SBI a 12 Hane SE*FireHeart's TsuTey LO306388 Björling, Inga-Britt
jkk140824 565 CAP SBI e 21 10 Hona (K) SC S*Francesca's Maya RX222034 Lundin, Anette
jkk140824 S13 4 SBI e 21 15a Hona (K) SC S*Francesca's Maya RX222034 Lundin, Anette
msk140906 43 CAP MCO ns 24 10 Hona (K) CH S*PreciousBlue's Crashed LO296396 Wigenfors, Ros-Marie
msk140906 137 CAGPIB, BIV, NOM, BIS NFO fs 09 23 6 Hona (K) IP SC S*Zarkesha's Kewpie Doll DVM LO250869 Grebner, Johanna
msk140906 143 CACIB, BIV, NOM NFO fs 09 23 7 Hona CH S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair LO300233 Grebner, Johanna
msk140906 242 ABS SBI e 21 10 Hona (K) SC S*Francesca's Maya RX222034 Lundin, Anette
däk140927 150 EX1 SBI a 12 Hane SE*FireHeart's TsuTey LO306388 Björling, Inga-Britt
däk140928 491 EX1 SBI a 12 Hane SE*FireHeart's TsuTey LO306388 Björling, Inga-Britt
östk141011 78 CAP MCO ns 24 10 Hona (K) CH S*PreciousBlue's Crashed LO296396 Wigenfors, Ros-Marie
östk141011 190 Premier SBI e 21 10 Hona (K) SC S*Francesca's Maya RX222034 Lundin, Anette
östk141011 S8 3 SBI e 21 15a Hona (K) SC S*Francesca's Maya RX222034 Lundin, Anette
östk141012 398 Premier MCO ns 24 10 Hona (K) CH S*PreciousBlue's Crashed LO296396 Wigenfors, Ros-Marie
östk141012 411 CAGPIB NFO n 09 6 Hona (K) IP CH SE*Mästerbos Mary Cassatt LO286412 Ström, Christina
östk141012 514 CAPIB SBI e 21 8 Hona (K) SC S*Francesca's Maya RX222034 Lundin, Anette
östk141012 S23 4 SBI e 21 15a Hona (K) SC S*Francesca's Maya RX222034 Lundin, Anette
uk141018 56 Premier SBI a 10 Hane (K) S*Bibendums Michelin I LO269688 Eriksson, Maria
uk141018 63 CAPS, NOM SBI d 4 Hane (K) PR  Shenandoah's Gran Eneldo MMIX RX259423 Rocklind, Jörgen
uk141018 64 CAGPIB SBI f 6 Hona (K) IP SC  Shenandoah's Zara LO256501 Nordström, Lena
uk141018 68 HP, BIV SBI n 21 1 Hona SC S*Moviken's Amarula DVM LO242654 Lundin, Anette
häk141115 140 EX1 SBI a 11 Hane SE*FireHeart's TsuTey LO306388 Björling, Inga-Britt
häk141115 149 CAP SBI d 10 Hona (K) SC S*Silkyblue's Bianca Rosina LO227386 Björling, Inga-Britt
häk141115 155 HP, NOM SBI n 21 1 Hona SC S*Moviken's Amarula DVM LO242654 Lundin, Anette
häk141116 533 EX1 SBI a 11 Hane SE*FireHeart's TsuTey LO306388 Björling, Inga-Britt
häk141116 546 HP SBI n 21 1 Hona SC S*Moviken's Amarula DVM LO242654 Lundin, Anette
birka141122 76 ABS NFO n 09 6 Hona (K) IP CH SE*Mästerbos Mary Cassatt LO286412 Ström, Christina
birka141122 195 HP SBI n 21 1 Hona SC S*Moviken's Amarula DVM LO242654 Lundin, Anette
birka141122 204 CAPIB SBI e 21 8 Hona (K) SC S*Francesca's Maya RX222034 Lundin, Anette
birka141123 491 ABS NFO n 09 6 Hona (K) IP CH SE*Mästerbos Mary Cassatt LO286412 Ström, Christina
birka141123 612 HP SBI n 21 1 Hona SC S*Moviken's Amarula DVM LO242654 Lundin, Anette