Utställningsresultat 2014 uppdelade klubbvis    
     
  Resultaten i de olika flikarna är hämtade från de klubbar som skickat in utställningsresultat till SVERAKs kansli Antal resultat klubb  
  72     54 ADC  
  utställning   senaste uppdatering: 2015-12-02 12:58   99 AK  
  fräs140104 bik140518 vk140928     115 ALFA  
  fräs140105 sol140518 min141004     101 ASK  
  spin140118 spin140524 östk141011     751 BIK  
  grk140208 spin140525 östk141012     620 BIRKA  
  nerk140215 nerk140607 uk141018     585 BJK  
  nerk140216 nerkNFO140607 uk141019     148 BK  
  nerkBRI140216 nerk140608 häk141115     58 CCC  
  min140222 elk140614 häk141116     459 CK  
  min140223 uk140614 birka141122     430 DK  
  sk140308 ukSIB140614 birka141123     791 DÄK  
  skSBI140308 elk140615 äk141206     355 ELK  
  sk140309 uk140615 äk141207     185 FMK  
  östk140322 ck140628       372 FRÄS  
  östk140323 väk140628       469 GEK  
  bjk140405 ck140629       402 GRK  
  bjk140406 väk140629       253 HÄK  
  birka140419 bk140726       902 JKK  
  birkaNFO140419 bk140727       91 KKOJ  
  birka140420 mek140802       101 KLÖS  
  birkaBRI140420 skkk140816       36 LK  
  suk140426 skkk140817       99 MEK  
  suk140427 jkk140823       273 MIN  
  dk140503 jkk140824       373 MSK  
  sök140503 nos140830       1 440 NERK  
  dk140504 nos140831       512 NOS  
  sök140504 msk140906       25 OCC  
  sviss140510 msk140907       184 PK  
  sviss140511 däk140927       136 RYSS  
  bik140517 vk140927       204 SC  
  sol140517 däk140928       695 SK  
    216 SKKK  
    332 SL  
      258 SOL  
      1 088 SPIN  
      464 SUK  
      408 SVISS  
      1 443 SYDK  
      370 SÖK  
      455 TCC  
      795 UK  
      372 VK  
      299 VRK  
      375 VÄK  
      337 ÄK  
      173 ÖKN  
      856 ÖSTK