Hälsingekatten 401 CACIB EXO n 7 Hona CH S*Cotton's Mouqette LO284578 Södersten, Karin HÄK
141116 402 EX1, NOM EXO d 22 11 Hane S*Flips Chucky LO306567 Mayer, Anja NOS
403 ABS EXO fs 9 Hona S*Flips Angel of Dust LO274414 Mayer, Anja NOS
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 404 CAPS EXO n 22 4 Hane (K) GIP SC S*Rosenboms Yama Moto LO221305 Södersten, Karin HÄK
kategori I 35 kategori II 148 kategori III 58 kategori IV 25 huskatt korthår 2 huskatt långhår 2 405 EX1, NOM EXO e 22 12 Hane SE*Yffranes Tommy-Gun LO309497 Sigfridsson, Marina BIRKA
senior 3 senior 3 senior 2 senior 1 huskatt senior 0 406 EX1 EXO ns 22 62 11 Hane S*Flips King Curtis LO306565 Pahikka-Aho, Moa NOS
veteran 4 veteran 4 veteran 1 veteran 0 huskatt veteran 1 407 EX1 EXO fs 24 62 11 Hona S*Flips Alice LO306566 Mayer, Anja NOS
fertil hane 5 fertil hane 22 fertil hane 11 fertil hane 3 408 CAC EXO n 01 62 9 Hane S*Caty Sacs Snowball LO287988 Fransson, Anna-Lena HÄK
fertil hona 8 fertil hona 41 fertil hona 15 fertil hona 7 409 EX1 EXO n 01 21 62 11 Hona S*Cotton's Tros-Ann LO305818 Södersten, Karin HÄK
kastrat hane 5 kastrat hane 26 kastrat hane 7 kastrat hane 3 410 EX1 PER w 62 11 Hane SE*Hippolyte's Boris Beau Walker LO306458 Sellgren, Agneta JKK
kastrat hona 4 kastrat hona 15 kastrat hona 7 kastrat hona 2 411 CAPS PER n 4 Hona (K) GIP SC S*Amors Troll Venuz LO201006 Fahlgren, Heléne SOL
junior hane 4 junior hane 9 junior hane 4 junior hane 0 412 CACS, BIV, NOM, BIS PER n 3 Hona GIC S*Lily chic Holly Dolly LO231912 Strandberg, Karin PK
junior hona 4 junior hona 12 junior hona 6 junior hona 3 413 EX1, NOM, BIS PER n 11 Hane S*Athelstones Backfire LO307088 Allmyr, Linda PK
ungdjur hane 4 ungdjur hane 6 ungdjur hane 4 ungdjur hane 3 414 EX1 PER n 12 Hane SE*Fuzzypaw's Alpha Herculis LO309774 Bäckström, Daniel BJK
ungdjur hona 1 ungdjur hona 17 ungdjur hona 4 ungdjur hona 4 415 CACS, NOM PER a 3 Hane GIC S*Waxholms Katten Al Pacino LO297365 Sellgren, Agneta JKK
416 HP PER d 2 Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315 Picone-Björkman, Birgitta MEK
KATEGORI I 417 HP, NOM, BIS PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack LO288786 Jacobsson, Siv KKOJ
Bästa vuxen hane: 418 EX1, NOM PER d 12 Hane S*Flips Too Too Hot LO310830 Mayer, Anja NOS
SW'09 SC S*IxiDixi's Wild Ride JW, Hane, PER d 24 419 CAP PER e 10 Hona (K) SC S*Funfair's Lucia LO223826 Tjäderborn, Kerstin BJK
Äg: Stockhaus, Christina, GRK 420 EX1 PER f 12 Hona S*Ellebellebis Cornetto Caramel LO309319 Nathanaelsson Lindgren, Åsa BJK
Bästa vuxen hona: 421 Champion PER g 9 Hona S*Vilda Western's Diviga Diana LO303639 Henriksson, Katarina MEK
GIC S*Lily chic Holly Dolly, Hona, PER n 422 ABS PER ns 7 Hona CH  Lövgärdes Bianka LO281658 Krantz, Sven-Åke HÄK
Äg: Strandberg, Karin, PK 423 MB1 PER fs 9 Hona S*Flips La vie est belle LO303644 Burström, Annicka HÄK
Bästa junior: 424 Grand Internationell Premier, NOM PER ns 11 6 Hona (K) IP S*Abo Volo's Laura Leyshon LO202323 Granhammar, Stina GEK
S*Athelstones Backfire, Hane, PER n 425 CAGCIB PER ny 11 5 Hona IC S*Abo Volo's Zarah Dawn Finer LO262437 Granhammar, Stina GEK
Äg: Allmyr, Linda, PK 426 CAGCIB PER ay 11 5 Hona IC S*Abo Volo's Danini LO285886 Granhammar, Stina GEK
Bästa ungdjur: 427 HP PER n 22 1 Hane EC S*Divornas Macho Aboo Action DSM LO189583 Fahlgren, Heléne SOL
SE*Yffranes Someone Special, Hane, PER a 22 428 CAC, NOM PER n 22 9 Hona  Florindo's Diva Line of Walker LO304560 Hallgren, Malin ÖKN
Äg: Sigfridsson, Marina, BIRKA 429 EX1, BIV, NOM PER n 22 11 Hona  Shuturi's Pretty Belinda LO307529 Henriksson, Katarina MEK
Bästa kastrat hane: 430 Premier, NOM PER n 23 10 Hane (K) S*Trubbnosen's Aragon LO291167 Nygren, Diana HÄK
SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack, Hane (K), PER d 431 EX1, NOM, BIS PER a 22 12 Hane SE*Yffranes Someone Special LO309498 Sigfridsson, Marina BIRKA
Äg: Jacobsson, Siv, KKOJ 432 HP, NOM, BIS PER d 24 1 Hane SW'09 SC S*IxiDixi's Wild Ride JW LO243160 Stockhaus, Christina GRK
Bästa kastrat hona: 433 CACS, NOM PER f 22 3 Hona GIC SE*Hippolyte's Amber Amour LO300833 Sellgren, Agneta JKK
SP SC S*Meibel's High Heel JW DSM, Hona (K), PER a 02 434 HP, NOM, BIS PER a 02 2 Hona (K) SP SC S*Meibel's High Heel JW DSM LO252976 Nyman, Susanne GRK
Äg: Nyman, Susanne, GRK 435 HP, NOM PER e 01 62 2 Hane (K) SP S*Meibel's Smiley JW LO290912 Nyman, Susanne GRK
Bästa senior: 436 EX1 PER e 02 62 11 Hona S*Meibel's Champange LO307721 Nyman, Susanne GRK
GIC S*Lily chic Holly Dolly, Hona, PER n 437 Internationell Champion PER a 21 33 7 Hane CH Baxi Matteus,SK LO307501 Degerliden, Lennart BJK
Äg: Strandberg, Karin, PK 438 CAP MCO a 10 Hane (K) IC S*Dusty Coon's Ecco LO293618 Alm Oxelgren, Mona SÖK
Bästa veteran: 439 ABS MCO n 10 Hane (K) S*Tattarbackens Fakkir LO303950 Wall Uleander, Jane SÖK
IP S*Abo Volo's Laura Leyshon, Hona (K), PER ns 11 440 CAPS MCO n 09 4 Hona (K) GIP S*Liwa coons Dizzytunes LO275254 Ericsson, Anna SÖK
Äg: Granhammar, Stina, GEK 441 CAP MCO n 22 10 Hane (K) GIC S*Liwa coons Dexter LO275256 Ericsson, Anna SÖK
442 EX2 MCO a 09 22 9 Hane S*Flying Eagle's Jax LO293111 Nordqvist, Anna SUK
KATEGORI II 443 CAC, BIV, NOM MCO a 09 22 9 Hane SE*Falkugglan's Katt Stevens LO303065 Malmstad, Lena NOS
Bästa vuxen hane: 444 Champion MCO n 09 22 9 Hona S*Stortassen's Cecilia LO301497 Alpmark, Ingrid FRÄS
IC S*Räserråttan's Jussi, Hane, NFO a 24 445 CAGPIB, BIV, NOM MCO d 22 6 Hane (K) IP SC (N)Arctic Coon's Dimaz DVM LO229821 Göransson, Karin SÖK
Äg: Widenby, Helena, DÄK 446 CAPIB MCO d 22 8 Hane (K) PR S*PreciousBlue's The Burning Heart LO296400 Söderholm, Malin UK
Bästa vuxen hona: 447 OMREG (till d 09 22) MCO d 22 10 Hane (K) S*Ylletrollets Sylvester LO283492 Nordqvist, Anna SUK
GIC S*Dream Dolls My Sweet Darling JW, Hona, RAG a 03 448 CACIB, BIV, NOM MCO d 7 Hane CH S*Lundbergets Gamma Hexagon LO264181 Arnesson Lundberg, Marie DÄK
Äg: Wideström, Anna, ÖSTK 449 Champion MCO f 22 9 Hona SE*Sankt Halvard's Dream Shiela LO302572 Hammarberg, Marina GEK
Bästa junior: 450 EX1 MCO e 22 12 Hane SE*Blue Eagle's Herkules LO309189 Nygren, Diana HÄK
S*Krickelins Fiffi, Hona, RAG n 03 451 CAC MCO d 09 22 9 Hane SE*Rubycat's Terjei LO303107 Ericsson, Anna SÖK
Äg: Holm, Anna-Karin, DÄK 452 ABS MCO g 09 9 Hona S*Acoonitum's Anne Bonny LO302017 Malmstad, Lena NOS
Bästa ungdjur: 453 ABS MCO ns 10 Hane (K) S*Tattarbackens Avinn LO303952 Wall Uleander, Jane SÖK
S*Sky high's A Piece of Pussels, Hona, RAG n 03 454 CACS MCO as 22 3 Hane GIC S*PreciousBlue's Matéo LO280857 Alm Oxelgren, Mona SÖK
Äg: Hellenberg, Eva, JKK 455 CACS, BIV MCO ns 22 3 Hona GIC S*PreciousBlue's Nevada LO280861 Löfgren, Helena UK
Bästa kastrat hane: 456 ABS MCO ns 9 Hane S*Dusty Coon's Farai LO303401 Hellgren, Linda UK
IP SC S*Sannafjället's Lodzilla DVM, Hane (K), NFO ns 09 24 457 CAC MCO ns 9 Hona S*Dusty Coon's Fakira LO303402 Göransson, Karin SÖK
Äg: Jansson, Carina, GEK 458 HP, NOM MCO as 03 23 2 Hane (K) SP SC FIN*Chamberlain Blazing Arrow LO257164 Johansson, Eva SUK
Bästa kastrat hona: 459 CAP, NOM NFO a 09 10 Hane (K) IC S*Wildwood's Hickory LO290799 Nyström, Linda HÄK
GIP IC S*Moviken's Chiquitita, Hona (K), SBI n 21 460 EX1 NFO n 09 12 Hane S*Milda ma Tildes Figaro Felice LO307861 Andersson, Karin BJK
Äg: Frederich, Marianne, SK 461 CAGPIB, NOM NFO n 23 6 Hane (K) IP SC S*Kattbossens Hilmer LO267518 Jansson, Carina GEK
Bästa senior: 462 Grand Internationell Champion, BIV, NOM, BIS NFO a 24 5 Hane IC S*Räserråttan's Jussi LO292685 Widenby, Helena DÄK
SP GIC S*Meinking's Merci, Hona (K), SBI n 21 463 Champion, NOM NFO n 22 9 Hona S*Skogsälvans Queen of Night LO296104 Rinderud, Siv GEK
Äg: Ekholm, Anita, SK 464 EX1 NFO n 24 12 Hane (N) Tingoskattens Pepsi LO175398 Schjervheim, Brita  
Bästa veteran: 465 EX1 NFO n 24 12 Hona (N) Tingoskattens Pernille LO175395 Schjervheim, Brita  
EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM, Hane (K), SBI a 466 HP, BIV NFO n 03 24 2 Hane (K) SP CH S*Tassajara's Koff DSM DVM LO205501 Nirs, Åsa GEK
Äg: Edling, Birgitta, GEK 467 HP NFO a 03 22 2 Hane (K) SP S*Beyond D Razz LO293652 Jansson, Susanne NERK
Bästa uppfödning: 468 CAPS NFO n 01 21 4 Hane (K) GIP IC S*Glömstaskogens Iceman LO243475 Lindmark, Leif JKK
S*Sheltieblue,  : 28 p 469 Grand Internationell Premier NFO n 09 24 6 Hane (K) IP S*Zimexis Lincoln Titus LO251420 Eriksson, Tommy DÄK
Äg: Larsson, Christina, NERK 470 CAP NFO n 02 21 63 10 Hane (K) S*Just Catnap's Big Boy Junior LO289305 Wilhelmsson, Katarina BJK
471 CAP, NOM NFO n 09 24 10 Hona (K) S*Robäckens Aji LO266894 Bergqvist, Weronica SUK
KATEGORI III 472 ABS NFO a 09 24 5 Hane IC S*Robäckens Tango LO278998 Ekengren, Kristina (Kicki) SUK
Bästa vuxen hane: 473 CACS, NOM NFO a 09 23 3 Hona GIC S*Tigerögas Parnall Pixie LO268863 Nyström, Linda HÄK
GIC S*Aucuparia's Kebra Nagast, Hane, ABY n 474 Champion, BIV, NOM NFO n 09 22 9 Hane S*Tassajara's Sagres LO296000 Jansson, Carina GEK
Äg: Siljebro, Carina, FRÄS 475 Internationell Champion NFO n 09 23 7 Hane CH (N) Tingoskattens Lord Santino LO172052 Schjervheim, Brita  
Bästa vuxen hona: 476 EX1, BIV, NOM NFO n 09 22 11 Hane S*Little L's Viper LO304568 Dahlkvist, Sylvia SPIN
IC S*Zagamin Herta, Hona, BUR g 477 EX1 NFO n 09 22 12 Hona S*Lothloriens Jimma LO307102 Kjell, Ingela DÄK
Äg: Hellman, Mary, NERK 478 EX2 NFO n 03 22 12 Hona SE*Gucka Zvansi LO308984 Westberg, Johanna ÖKN
Bästa junior: 479 Internationell Champion NFO f 22 7 Hona CH (N) Tingoskattens Gloria Flame LO170664 Schjervheim, Brita  
S*SoFo Cat's Franz Jäger, Hane, BEN n 24 480 EX1 NFO d 23 11 Hane S*Gottneriver's Äddie LO306986 Westberg, Johanna ÖKN
Äg: Ek, Roger, JKK 481 EX2 NFO f 22 12 Hona S*Milda ma Tildes Siri Sienna LO308326 Riback, Birgitha BJK
Bästa ungdjur: 482 EX3 NFO f 24 12 Hona (N) Tingoskattens Prada LO175397 Schjervheim, Brita  
Iowa Sideris*PL, Hona, BRI a 483 EX1, BIV, NOM NFO g 24 12 Hona S*Wonderwoods Joy Bells LO310336 Widenby, Helena DÄK
Äg: Alpmark, Ingrid, FRÄS 484 CAGPIB NFO g 03 23 6 Hona (K) IP SC (N)Tingoskattens Vibekke LO160777 Frantzen Kvisla, Gry  
Bästa kastrat hane: 485 Premier NFO f 03 22 10 Hona (K) IC SE*Azalea's Athena LO279413 Ahlström, Eva DÄK
PR SC S*Applecat Orlando JW DVM, Hane (K), BRI n 24 486 EX2 NFO f 03 22 5 Hona IC S*NC's Dirty Diana LO262563 Ekengren, Kristina (Kicki) SUK
Äg: Raab Alvarson, Elisabeth, JKK 487 CAGCIB, BIV NFO f 09 22 5 Hona IC S*Kattbossens Jarla LO294054 Forsberg, Katarina DÄK
Bästa kastrat hona: 488 CACIB NFO f 09 23 7 Hona CH S*Tassajara's Chili LO285380 Axelsson, Lisbeth DÄK
WW'10 IP SC  Baheras Wb Nikita DSM, Hona (K), BML fs 12 31 489 EX1 NFO d 09 24 11 Hane SE*Ullungen's Alphonsus LO305962 Mårtensson, Helena GEK
Äg: Helmer, Barbro, SKKK 490 EX2 NFO gt 09 22 11 Hona S*Spin Engine's Wilma LO306770 Karlsson, Helena BJK
Bästa senior: 491 EX1 NFO d 02 21 64 11 Hona S*Just Catnap's Miska LO307287 Wilhelmsson, Katarina BJK
SP EC S*Sagorikets Jum-Jum, Hane (K), BRI d 24 492 EX1, BIV, NOM NFO d 09 22 12 Hona S*Milda ma Tildes Florence Flirt LO308324 Widenby, Helena DÄK
Äg: Hultenius, Peter, JKK 493 CAGCIB NFO ds 11 5 Hane IC (N)Skaujenta's Vemund LO159837 Schjervheim, Brita  
Bästa veteran: 494 EX1 NFO gs 22 11 Hona SE*Ullungen's Ariel LO305963 Mårtensson, Helena GEK
GIP S*Lovestory's Quendi Tinûviel, Hona (K), BUR h 495 CAGPIB, BIV, NOM, BIS NFO ns 09 24 6 Hane (K) IP SC S*Sannafjället's Lodzilla DVM LO251106 Jansson, Carina GEK
Äg: Höög, Robert, NERK 496 EX2 NFO ns 03 8 Hane (K) PR S*Glömstaskogens Kalla Kali LO293135 Nordin, Malin JKK
497 EX3 NFO ns 02 62 8 Hane (K) PR SE*Jacama's Keepn' Kept LO298212 Karlsson, Helena BJK
KATEGORI IV 498 CAPIB NFO ns 03 24 8 Hane (K) PR S*Skogsälvans Moonlight Serenade LO296103 Wimark, Solveig GEK
Bästa vuxen hane: 499 CAGCIB NFO fs 09 23 5 Hona IC S*Lilla Prärien's Bellis LO289280 Jansson, Carina GEK
GIC Sweet Cats XTC, Hane, SIA a 21 500 EX1, BIV NFO ns 02 21 64 11 Hane S*Gottneriver's Åtello LO305100 Knutsgård, Johan ÖKN
Äg: Johansson, Inga-Lill, BK 501 EX1 NFO ns 02 62 12 Hane S*Lisjöskogen's Major McMilton LO310104 Johansson, Kicki BIRKA
Bästa vuxen hona: 502 EX2 NFO f 09 22 12 Hona S*Spin Engine's Art Deco LO308211 Karlsson, Helena BJK
IC S*Yzing's Giza JW, Hona, SIA d 503 CAC RAG n 9 Hona S*Hjälmvid's Kokos Karamell LO304861 Eklund, Karin BIRKA
Äg: Norrman, Mia, SL 504 ABS RAG a 9 Hona S*Vallhovstassens Princess Leia LO302205 Löfgren, Veroniqa DÄK
Bästa junior: 505 CACIB RAG c 7 Hane CH S*Sheltieblue Ragga Lilac Ising LO298149 Eklund, Karin BIRKA
Marilljos Tuttzie, Hona, SIA n 21 506 CAC, NOM RAG n 21 9 Hane S*Sheltieblue Ragga OC'Curry LO303373 Eklund, Karin BIRKA
Äg: Johansson, Inga-Lill, BK 507 CAC RAG a 21 9 Hona S*Sheltieblue Ragga OC'CanCan LO303375 Larsson, Christina NERK
Bästa ungdjur: 508 CAC RAG e 21 9 Hane S*Sheltieblue Lilac Peace of Cake LO303381 Larsson, Christina NERK
S*Ödesby's Zeke av Zabrina, Hane, OSH b 24 509 EX1, NOM, BIS RAG n 03 11 Hona S*Krickelins Fiffi LO304989 Holm, Anna-Karin DÄK
Äg: Johansson, Rose-Marie, HÄK 510 EX1, NOM, BIS RAG n 03 12 Hona S*Sky high's A Piece of Pussels LO307050 Hellenberg, Eva JKK
Bästa kastrat hane: 511 CACS, NOM, BIS RAG a 03 3 Hona GIC S*Dream Dolls My Sweet Darling JW LO271330 Wideström, Anna ÖSTK
S*Moramyran's Callenger, Hane (K), OSH n 512 EX1, BIV, NOM RAG a 03 11 Hane S*Fyrpihl's Lil' Fashion Caspian LO307341 Löfgren, Veroniqa DÄK
Äg: Öhlin, Maria, DÄK 513 EX1 RAG a 03 12 Hona S*Sheltieblue Ragga P'Vooppi LO309234 Larsson, Christina NERK
Bästa kastrat hona: 514 Champion RAG n 03 21 9 Hona S*Sheltieblue Ragga Tz Opera LO299176 Tjäderborn, Kerstin BJK
GIP LV*Delamon DeLuxe O-Girl, Hona (K), OSH f 03 515 ABS RAG n 9 Hona IDP*Ekryda Hermine Adonisdotter LO301563 Edgren, Ylva SUK
Äg: Forsström, Lillemor, SL 516 CAC RAG n 04 9 Hona SE*Birmatösen's Selma LO303703 Strand, Anna-Karin DÄK
Bästa senior: 517 EX1, NOM RAG n 04 12 Hona S*Fyrpihl's Little Angel face Zeyna LO308677 Fyrpihl, Unni ÖSTK
IP SC FIN*Quan Kiku by Wakisaka, Hona (K), OSH g 03 518 CACIB RAG a 04 7 Hona CH S*Vallhovstassens Adele LO302615 Löfgren, Veroniqa DÄK
Äg: Frölén, Jenny, FRÄS 519 CAP, NOM RAG a 04 21 10 Hona (K) SE*Birmatösen's Trasdockan Dotty LO296594 Strand, Anna-Karin DÄK
520 EX2 SBI n 10 Hona (K) EC S*Sunlands Celine LO171405 Johansson, Sylvia SUK
HUSKATT 521 CAP, NOM SBI n 10 Hona (K) SC S*Top Team Mercedes LO198993 Frederich, Marianne SK
Bästa korthår: 522 EX3 SBI n 10 Hona (K) S*Walk on Top Pieces Of A Dream LO247561 Bodén, Emma NERK
Turbo, Hane (K), HCS n 24 523 EX1, ej cert SBI n 3 Hane GIC S*Cosmonova's Figaro LO270200 Sandström-Gudmundsson, Annakarin ÖKN
Äg: Picone-Björkman, Birgitta, MEK 524 CAC, NOM SBI n 9 Hona S*Moneris Black Mascara LO302845 Ericsson, Monica ÖKN
Bästa långhår: 525 EX1, NOM SBI n 11 Hona S*Linblomman's Eliza LO305492 Eriksson, Karin HÄK
Ludde, Hane (K), HCL n 09 526 EX1, BIV SBI n 12 Hona S*Ma'ha Gita Golden Delicious RX309606 Bodén, Emma NERK
Äg: Hedörn, Annica, HÄK 527 HP SBI a 2 Hane (K) EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Edling, Birgitta GEK
Bästa veteran: 528 CAGPIB SBI a 6 Hane (K) IP S*Ma'ha Gita Zpotlight RX290606 Fröström, Liselotte TCC
Ludde, Hane (K), HCL n 09 529 EX2 SBI a 5 Hona IC S*Laudabilis Fiolina LO268273 Sandström-Gudmundsson, Annakarin ÖKN
Äg: Hedörn, Annica, HÄK 530 CAGCIB SBI a 5 Hona IC  Tempelkattens Alba LO298474 Sandström-Gudmundsson, Annakarin ÖKN
531 ABS SBI a 7 Hona CH S*Kattlas Pavlova RX297682 Henriksson, Inger HÄK
532 Champion, BIV SBI a 9 Hane S*Linblomman's Drutten LO302424 Eriksson, Karin HÄK
533 EX1 SBI a 11 Hane SE*FireHeart's TsuTey LO306388 Björling, Inga-Britt ALFA
534 EX1, BIV SBI a 11 Hona S*SinhTsunkitthas Real Dream LO305066 Hammarberg, Marina GEK
535 EX1 SBI a 12 Hane S*Calmiza's Francesco LO307136 Erkesjö, Annika SK
536 EX1, NOM SBI a 12 Hona S*Ma'ha Gita Frozen LO307279 Fröström, Liselotte TCC
537 CAGCIB, NOM SBI b 5 Hane IC S*Moneris Lotuss LO287741 Ericsson, Monica ÖKN
538 HP, NOM SBI c 2 Hane (K) SP GIC S*Fairlight's Aberfeldy LO247822 Ekholm, Anita SK
539 CAPIB SBI c 8 Hane (K) PR S*Golden Beauty's Purple Paddington LO287776 Ullberg, Jessica SUK
540 CAC SBI c 9 Hona SE*Stellani's Agnes LO303282 Magnusson, Anitha SUK
541 CAP SBI d 10 Hane (K) CH Napoleon LO197125 Hedörn, Annica HÄK
542 CAC SBI f 9 Hona S*Bibendums Cinnamon Xmas Edition IV LO303500 Ullberg, Jessica SUK
543 ABS SBI g 11 Hona SE*GattoLeone's Fuxia LO305758 Lundin, Ing-Marie SUK
544 HP SBI n 21 2 Hona (K) SP GIC S*Meinking's Merci LO213729 Ekholm, Anita SK
545 CAPS, NOM, BIS SBI n 21 4 Hona (K) GIP IC S*Moviken's Chiquitita RX279064 Frederich, Marianne SK
546 HP SBI n 21 1 Hona SC S*Moviken's Amarula DVM LO242654 Lundin, Anette ALFA
547 CAC SBI n 21 9 Hona S*Rawalpindi's Josephine LO273462 Johansson, Sylvia SUK
548 CAPIB SBI c 21 8 Hane (K) PR SE*FireHeart's Burgos LO284230 Larsson, Ann-Christine HÄK
549 CAGPIB SBI g 21 6 Hona (K) IP S*Noppeligan's Hilda LO246035 Larsson, Ann-Christine HÄK
550 CACS SIB n 3 Hona GIC S*Laxforsens Supernova of Lince's RX282035 Eriksson, Christina SUK
551 HP SIB n 09 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Rada LO229091 Ågren, Annika GEK
552 ABS SIB a 09 5 Hane IC S*Lexcon's Chop Chop LO289203 Wiksten, Kicki HÄK
553 HP SIB a 24 2 Hona (K) SP S*AmiliiSibiri's Liliana Izzyevitj LO283041 Skog, Nils-Eric SÖK
554 CAPS, BIV, NOM SIB n 24 4 Hona (K) GIP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika GEK
555 CAP SIB a 22 10 Hane (K) S*Taigasoul's Neil Armstrong LO302287 Andersson, Suzanne MEK
556 HP, BIV, NOM SIB ny 24 1 Hona SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Kedert, Sören GEK
557 CACS SIB n 24 3 Hane GIC Juliy Manchzhury RX292042 Eriksson, Christina SUK
558 CAC SIB n 24 9 Hane S*Taigasoul's Jurij Gagarin LO302286 Forsberg, Ramani HÄK
559 CAC SIB a 24 9 Hona S*Lingarö's Fire LO299542 Wiksten, Kicki HÄK
560 EX3 SIB n 22 9 Hona S*Lince's Arancia RX301827 Eriksson, Christina SUK
561 EX2 SIB n 24 9 Hona S*Lince's Genova RX301835 Eriksson, Christina SUK
562 EX1 SIB n 24 11 Hane Harry Larja Fantasia,CZ LO308199 Pesch, Annichen SÖK
563 EX1, BIV, NOM SIB ny 24 11 Hona S*Klintgården's Rosa Shanina LO304646 Ågren, Annika GEK
564 EX1, NOM SIB n 24 12 Hona S*de Mooi's Elvira LO309486 Engdahl, Lena SÖK
565 CAP SIB n 01 21 64 10 Hane (K) CH SE*Nackby's Timbuktu LO290647 Elnerud, Maja HÄK
566 CACS SIB n 03 24 3 Hona GIC S*QuarkenCat Freya LO279908 Kaartinen, Pia BJK
567 Champion SIB n 09 24 9 Hona S*Sibbemaffians Vishnevskaya LO301395 Engström, Viveka MSK
568 ABS SIB ny 09 24 11 Hona S*QuarkenCat Zipper LO305225 Wegmann Hachette, Isabelle ÖSTK
569 EX1, BIV SIB n 09 24 11 Hona S*QuarkenCat Medez LO305227 Eklöf, Katarina GEK
570 EX2 SIB ny 09 24 11 Hona S*QuarkenCat Breeze LO305224 Fredriksson, Annika BJK
571 EX1 SIB n 09 24 12 Hona SE*Gongroff's Lovely Bentley LO308555 Eklöf, Katarina GEK
572 DRAGEN (av ägaren) SIB fy 23 1 Hona SC S*Salikons KillMosueki LO271273 Skog, Nils-Eric SÖK
573 Grand Internationell Champion SIB f 24 5 Hona IC S*Grevinnans Zaca Mesa LO257615 Åsberg, Jimmy SUK
574 EX1 SIB fy 24 11 Hona SE*Sibir Koshki Kibibi LO305582 Lahti, Ewa BJK
575 EX1, BIV SIB f 24 12 Hona S*Klockarbackens Freja LO308177 Larsson, Heidi UK
576 CAP SIB d 09 24 10 Hane (K) S*Isrosen's Mars LO284560 Forsberg, Ramani HÄK
577 CAPIB SIB g 09 24 8 Hona (K) PR S*Devochka's Emily RX291959 Elnerud, Maja HÄK
578 CACIB, BIV SIB f 09 22 7 Hona CH SE*Wira's Suzzette Griffinya LO299733 Eriksson, David SÖK
579 CAC SIB d 09 24 9 Hane SE*Zatash Daimen RX301874 Eriksson, Åsa M SUK
580 CAC SIB fy 09 24 9 Hona S*Fairlines Safir af MY LO301502 Holmgren Bergström, Carina BJK
581 EX1 SIB d 09 24 11 Hane Trésor RX306185 Holmgren Bergström, Carina BJK
582 EX2 SIB g 03 24 11 Hona S*Lingarö's Betty LO304492 Wiksten, Kicki HÄK
583 EX1, BIV, NOM SIB fy 09 23 11 Hona SW S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan GEK
584 EX1 SIB f 09 22 12 Hona S*AmiliiSibiri's Natassia LO309351 Eriksson, David SÖK
585 CAGCIB SIB ns 23 5 Hona IC S*Solsibs Rosali Odenova LO299564 Skog, Nils-Eric SÖK
586 Champion SIB ns 22 9 Hona S*Summer Flame's Lucia LO303472 Larsson, Heidi UK
587 HP SIB as 01 21 1 Hane SC S*Bjaro's Harald Blåtand DVM LO250400 Forslund, Roseanne SUK
588 CAGCIB SIB ns 02 21 64 5 Hane IC SE*Zatash Silverprins LO292473 Åsberg, Jimmy SUK
589 CAGCIB, BIV, NOM SIB ns 09 22 5 Hona IC S*Kazol's Fröken Jasmine LO269357 Forslund, Daniella SUK
590 EX3 SIB ds 09 24 9 Hona S*Fairlines Cherokee LO275121 Holmgren Bergström, Carina BJK
591 CAC SIB fs 09 11 9 Hona S*Devochka's Rory RX291958 Sjölander, Sofie SUK
592 EX2 SIB ns 03 22 9 Hona S*Lubov Sibiri Nastasia Tolstova RX303548 Vikström, Susanne BJK
593 EX1 SIB as 09 22 11 Hane SE*Zatash Echo LO305037 Åsberg, Jimmy SUK
594 EX1 SIB ns 09 11 12 Hane (N)Einhaugens Sølve Napoleonsen LO309899 Åsberg, Jimmy SUK
595 CAGCIB SIB w 64 5 Hane IC SE*Sessan's Calippo RX289732 Houdi, Jeanette UK
596 CAC SIB w 64 9 Hane Milo LO304369 Houdi, Jeanette UK
597 Supreme Champion, NOM, BIS ABY n 3 Hane GIC S*Aucuparia's Kebra Nagast LO293621 Siljebro, Carina FRÄS
598 CAC, NOM ABY n 9 Hona SE*Kanelsnurran's Filifjonkan LO303745 Källström, Anna ASK
599 EX1, BIV, NOM ABY n 11 Hona S*Primuz-Zezam Zenita LO305721 Lagberg, Gunhild FRÄS
600 CAPIB ABY a 8 Hane (K) PR Prinsen LO294511 Westling, Maria BJK
601 HP ABY o 1 Hane SC S*Aucuparia's Astrakan Gyllenkrok LO272539 Sjögren, Torbjörn FRÄS
602 CACIB BEN n 22 7 Hane CH Laskalinas Bayaz LO307015 Ågren, Malin JKK
603 EX1 BEN n 22 11 Hona S*Hot Stuff Zahara RX308026 Andersson, Maria SÖK
604 CACS BEN n 24 3 Hona GIC S*Hot Stuff Zulu RX268706 Grünwedl, Gisela BIRKA
605 ABS BEN n 24 7 Hona CH S*NorrGuld's Nike RX286807 Ågren, Malin JKK
606 CACIB BEN n 24 7 Hona CH S*KungsgardenCats Silverspirit Cher RX301304 Burström, Åsa BJK
607 Champion, BIV BEN n 24 9 Hane S*Leopardettes King of Night RX296856 Jonsson, Caroline SUK
608 EX1, NOM, BIS BEN n 24 11 Hane S*SoFo Cat's Franz Jäger RX305194 Ek, Roger JKK
609 EX2 BEN n 24 11 Hane S*Hot Stuff Maddox RX308025 Siljebro, Carina FRÄS
610 EX1 BEN n 24 11 Hona Maracaja Firecat RX310070 Jonsson, Caroline SUK
611 EX2 BEN n 24 11 Hona S*Leopardettes Covergirl RX305971 Jonsson, Caroline SUK
612 EX1, BIV, NOM BEN n 24 12 Hona S*Leopardettes Foxy Lady RX309373 Jonsson, Caroline SUK
613 CAGCIB BEN n 22 32 5 Hona IC S*Hot Stuff Princess Sofia LO295971 Andersson, Maria SÖK
614 EX1 BEN n 24 33 12 Hane  Silverspirit's Welcome ToThe Jungle LO309472 Burström, Åsa BJK
615 CACS BML ns 11 31 3 Hane GIC  Baheras Wb Xet JW LO297285 Helmer, Barbro SKKK
616 CAPS BML fs 11 4 Hona (K) GIP CH S*Kustens SL Gloria Gaynor for A-K RX247665 Rahm, Anna-Karin HÄK
617 Grand Internationell Premier, BIV, NOM, BIS BML fs 12 31 6 Hona (K) WW'10 IP SC  Baheras Wb Nikita DSM RX247603 Helmer, Barbro SKKK
618 CAP BML fs 11 31 10 Hona (K) SC S*Palombiens D Agda RX250670 Lissjos, Annika TCC
619 Champion, NOM BRI n 9 Hane S*HumlaDumlans Jaguar LO303288 Ivarsson, Erika MSK
620 CAGCIB BRI a 5 Hane IC S*Applecat Valentine LO273169 Aggett, Kerstin JKK
621 EX1, NOM, BIS BRI a 12 Hona Iowa Sideris*PL LO309920 Alpmark, Ingrid FRÄS
622 CAGPIB BRI b 6 Hane (K) IP IC S*Björktassen's Ursus LO273940 Lundin, Ing-Marie SUK
623 CACIB BRI g 7 Hona CH S*Onsängens Blue Moon LO299796 Jonsson Lehman, Ann-Christin HÄK
624 CAPIB, NOM, BIS BRI n 24 8 Hane (K) PR SC S*Applecat Orlando JW DVM LO251776 Raab Alvarson, Elisabeth JKK
625 CACS BRI n 24 3 Hane GIC S*Tassar & Svans Cosmos LO292365 Hultenius, Peter JKK
626 EX1 BRI b 22 12 Hane S*Pearlymoon's Chocolat Ganach RX309706 Brundin, Christelle GEK
627 HP, NOM BRI d 24 2 Hane (K) SP EC S*Sagorikets Jum-Jum LO207504 Hultenius, Peter JKK
628 CAC BUR n 9 Hane  Tintomara's Zim Zala Bim LO303015 Selander, Gertrud HÄK
629 EX1 BUR n 12 Hona  Tintomara's Ådette LO307894 Liljenberg, Ilga SYDK
630 CAGPIB, NOM BUR a 6 Hane (K) IP S*Globetrotter's Honduras LO295692 Forsberg Lind, Monika BJK
631 EX1 BUR a 12 Hane LV*Malsan Jett Riviera LO309425 Hellman, Mary NERK
632 CAPIB BUR c 8 Hona (K) PR SC S*All Weather Little Miss Sunshine LO260847 Bergsten, Katarina SOL
633 CAC BUR c 9 Hona S*All Weather Downtown A Lady Cora LO303968 Bergsten, Katarina SOL
634 CAC BUR f 9 Hona (N)Thorelin's Roxette LO299144 Arnström, Eva ÖKN
635 CAGCIB, NOM, BIS BUR g 5 Hona IC S*Zagamin Herta LO302295 Hellman, Mary NERK
636 CAPS, NOM BUR h 4 Hona (K) GIP S*Lovestory's Quendi Tinûviel LO173496 Höög, Robert NERK
637 CAP CRX d 02 21 33 10 Hane (K) S*We Waves Blush Rambler LO302050 Alftin, Ronja HÄK
638 CAC DRX n 09 9 Hona S*Fiddlestix Kath Mckensy LO296710 Mann, Anna MEK
639 HP DRX d 2 Hona (K) SP CH  Midälva Amanda Rina RX229129 Svelander, Susanne SUK
640 EX1 DRX n 24 11 Hane SE*Derexified Neville Longbottom LO306837 Jäderberg, Erika DÄK
641 CAGCIB DRX n 21 33 5 Hona IC S*Wild Things Ofelia LO271516 Mann, Anna MEK
642 CAC, BIV DRX n 33 9 Hona S*Wild Things Amazing Jessica LO293421 Mann, Anna MEK
643 EX1 DRX b 32 11 Hane NO*AngelRex Legolas Greenleaf LO307355 Mann, Anna MEK
644 EX1 DRX n 33 12 Hane S*Wild Things Hektor RX308813 Mann, Anna MEK
645 EX1, NOM DRX as 03 21 33 12 Hona S*Bonnea's Qajza LO308167 Arnström, Eva ÖKN
646 Premier DRX w 62 10 Hane (K) S*Devenly's Paranoid RX294153 RR Mann, Anna MEK
647 CACIB DRX w 61 7 Hona CH Aston LO296512 Norman, Victoria GEK
648 EX1 DRX w 61 11 Hona S*Wild Things Estelle RX305732 Mann, Anna MEK
649 CAC OCI b 24 9 Hane SE*Enbacka gårds Columbus LO303270 Bjelkesten, Mikael HÄK
650 CAPIB RUS 8 Hona (K) PR CH S*Barynia's Signe LO258697 Jacobs, Elisabeth HÄK
651 CACS, BIV, NOM RUS 3 Hane GIC S*Mistlurens Nestor LO272520 Jacobs, Elisabeth HÄK
652 CAGCIB RUS 5 Hona IC Tsaritzas Blue Pearl LO275464 Nilsson, Eva BIRKA
653 CACIB RUS 7 Hona CH S*Barynia's Tingeling LO292770 Jacobs, Elisabeth HÄK
654 CAC SOM n 9 Hona Mila LO294507 Lundsten, Elin ASK
655 EX1 SOM a 11 Hona S*Ianthelagens Kes Prinsdotter LO305484 Essegård, Elisabet ASK
656 CAP, NOM OLH o 03 10 Hane (K) Jacob de la Cour Divine LO308243 Holmqvist, Ingrid SVISS
657 CAP, NOM, BIS OSH n 10 Hane (K) S*Moramyran's Callenger RX295991 Öhlin, Maria DÄK
658 CACS OSH n 3 Hona GIC S*Tammee's Xtra Xelma JW LO293332 Eek Magnusson, Iréne KLÖS
659 EX1 OSH n 24 12 Hona Nana Latneiro u reg Jonsson, Jerry GEK
660 CAGCIB, NOM OSH b 24 5 Hane IC S*Cross-Bow Crest Jalapeno LO295651 Melander, Anna MEK
661 CACIB OSH b 24 7 Hona CH S*Calaquendi's Cassiopeja LO303269 Miller, Åsa HÄK
662 EX1, BIV, NOM, BIS OSH b 24 12 Hane S*Ödesby's Zeke av Zabrina LO308838 Johansson, Rose-Marie HÄK
663 EX1 OSH c 24 12 Hona  La Bell Rioja LO307702 Wilund, Lina FRÄS
664 CACIB, NOM OSH f 02 7 Hona CH SE*North Lands Lady Gaga JW LO299784 Blanck, Anna-Carin NOS
665 CAPS, NOM, BIS OSH f 03 4 Hona (K) GIP LV*Delamon DeLuxe O-Girl RX296823 Forsström, Lillemor SL
666 CAGPIB, NOM OSH g 03 6 Hona (K) IP SC FIN*Quan Kiku by Wakisaka LO236486 Frölén, Jenny FRÄS
667 EX1, NOM PEB n 21 83 12 Hane S*Cupcakes Figgalicious RX308862 Jonsson, Patrik FRÄS
668 CACIB, BIV, NOM SIA n 7 Hona CH Sweet Cats I'm Just A Girl LO304885 Johansson, Inga-Lill BK
669 CAC SIA n 9 Hona SE*Ediecats Madison LO303265 Pigg, Anne HÄK
670 EX1 SIA n 12 Hane FI*Twist-Tiramisun Urhea Ulrich LO310359 Eek Magnusson, Iréne KLÖS
671 EX1 SIA n 12 Hona S*Jean Dark Xena LO309894 Vettenranta, Sari SL
672 EX1, NOM SIA a 11 Hona S*Tammee's Zip Zap Zindy LO306068 Eek Magnusson, Iréne KLÖS
673 CAGCIB, NOM SIA b 5 Hane CH Sala's Orientals Irving JW LO305062 Öhlin, Maria DÄK
674 EX1 SIA b 11 Hona S*Moramyran's Fu Barbro RX305868 Öhlin, Maria DÄK
675 Grand Internationell Champion, NOM, BIS SIA d 5 Hona IC S*Yzing's Giza JW RX297494 Norrman, Mia SL
676 CAGCIB SIA f 5 Hona IC S*Yzing's Iceing RX299642 Norrman, Mia SL
677 CAGPIB, NOM SIA n 21 6 Hane (K) SW IP SE*Pepparkornsögas Tuffa Stinsen LO293062 Wilund, Lina FRÄS
678 EX1, NOM, BIS SIA n 21 11 Hona Marilljos Tuttzie LO305824 Johansson, Inga-Lill BK
679 EX1, NOM SIA n 21 12 Hona Marilljos Love from XTC LO307952 Johansson, Inga-Lill BK
680 CACS, NOM, BIS SIA a 21 3 Hane GIC Sweet Cats XTC LO288777 Johansson, Inga-Lill BK
681 1, NOM, BIS HCL n 09 14 Hane (K) Ludde LO321 Hedörn, Annica HÄK
682 ABS HCL n 24 14 Hane (K) Sixten LO1469 Hellgren, Linda UK
683 1, NOM HCL d 03 14 Hona (K) Cleo LO1621 Crotto, Felicia SUK
684 1, NOM, BIS HCS n 24 14 Hane (K) Turbo LO1156 Picone-Björkman, Birgitta MEK
685 1, NOM HCS n 25 14 Hona (K) Leja LO1616 Lagberg, Gunhild FRÄS
A5 UTGÅR SIB as 01 21 16 Hane SC S*Bjaro's Harald Blåtand DVM LO250400 Forslund, Roseanne SUK
A6 UTGÅR SIB n 03 24 16 Hona GIC S*QuarkenCat Freya LO279908 Kaartinen, Pia BJK
K2 1 NFO 18   CH (N) Tingoskattens Gloria Flame (2014-07-01) (N) Tingoskattens Schjervheim, Brita  
S10 1 EXO n 22 15a Hane (K) GIP SC S*Rosenboms Yama Moto LO221305 Södersten, Karin HÄK
S11 1, BIS PER n 15a Hona GIC S*Lily chic Holly Dolly LO231912 Strandberg, Karin PK
S12 2 PER e 15a Hona (K) SC S*Funfair's Lucia LO223826 Tjäderborn, Kerstin BJK
S13 1 MCO d 22 15a Hane (K) IP SC (N)Arctic Coon's Dimaz DVM LO229821 Göransson, Karin SÖK
S14 2 NFO n 03 24 15a Hane (K) SP CH S*Tassajara's Koff DSM DVM LO205501 Nirs, Åsa GEK
S15 1, BIS SBI n 21 15a Hona (K) SP GIC S*Meinking's Merci LO213729 Ekholm, Anita SK
S16 1, BIS BRI d 24 15a Hane (K) SP EC S*Sagorikets Jum-Jum LO207504 Hultenius, Peter JKK
S17 1 DRX d 15a Hona (K) SP CH  Midälva Amanda Rina RX229129 Svelander, Susanne SUK
S18 1, BIS OSH g 03 15a Hona (K) IP SC FIN*Quan Kiku by Wakisaka LO236486 Frölén, Jenny FRÄS
U6 UTGÅR     S*Klintgården's u reg Ågren, Annika GEK
U7 28p, BIS 17   S*Sheltieblue u reg Larsson, Christina NERK
U8 20p 17   (N)Tingoskattens u reg Schjervheim, Brita  
U9 UTGÅR     S*Wild Things u reg Mann, Anna MEK
U10 UTGÅR     S*Tammee's u reg Eek Magnusson, Iréne KLÖS
V10 2 PER d 15b Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315 Picone-Björkman, Birgitta MEK
V11 1 PER n 22 15b Hane EC S*Divornas Macho Aboo Action DSM LO189583 Fahlgren, Heléne SOL
V12 2 PER n 15b Hona (K) GIP SC S*Amors Troll Venuz LO201006 Fahlgren, Heléne SOL
V13 1, BIS PER ns 11 15b Hona (K) IP S*Abo Volo's Laura Leyshon LO202323 Granhammar, Stina GEK
V14 1, BIS SBI a 15b Hane (K) EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Edling, Birgitta GEK
V15 2 SBI d 15b Hane (K) CH Napoleon LO197125 Hedörn, Annica HÄK
V16 1 SBI n 15b Hona (K) EC S*Sunlands Celine LO171405 Johansson, Sylvia SUK
V17 2 SBI n 15b Hona (K) SC S*Top Team Mercedes LO198993 Frederich, Marianne SK
V18 1, BIS BUR h 15b Hona (K) GIP S*Lovestory's Quendi Tinûviel LO173496 Höög, Robert NERK
V19 1, BIS HCL n 09 15b Hane (K) Ludde LO321 Hedörn, Annica HÄK