Huskatt korthår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,26 14 HCS f 03 SW NW Matilda DSM LO1154 Hona (K) David Eriksson SÖK sök130427 35,07 sök130428 35,06 bjk130413 35,05 häk130526 35,04 nos130831 35,04 bjk130414 35,03 ökn130518 35,03 häk130525 35,03 birka131116 35,03 birka131117 35,03 nos130901 35,02 ökn130519 35,01 sol130615 35,01 sol130616 35,01                                                                          
2 175,23 8 HCS n 09 24 Missan LO1385 Hona (K) Linda Bergkvist NERK nerk130202 35,06 nerk130615 35,05 nerk130203 35,04 nerk130616 35,04 msk130831 35,04 tcc130804 35,03 sk130331 35,02 tcc130803 35,02                                                                                      
3 175,18 11 HCS n 09 24 Wille LO1482 Hane Maria Hertzberg VK min130223 35,06 min130224 35,04 vk130929 35,03 fmk131005 35,03 dk130504 35,02 spin130526 35,02 dk130505 25 vk130928 20 fmk131006 20 sviss130609 15 äk131207 15                                                                                
4 160,13 12 HCS n 09 Sören Fernström LO1299 Hane (K) Ann-Sofie Leveau CK sviss130608 35,08 fmk131006 35,03 ck130629 35,01 ck130630 35,01 min130223 20 dk130504 20 bik130519 20 sviss130609 20 fmk131005 20 min130224 15 dk130505 15 bik130518 15                                                                              
5 145,14 9 HCS d 22 NW Farbror Fritzz LO1409 Hane (K) Maiywor Bengtsdotter-Wiltén SYDK sydk130420 35,08 sydk130421 35,06 nerk130202 25 nerk130203 25 östk130302 25 dk130505 20 äk131208 20 bik130519 15 väk130630 15                                                                                    
6 145,02 7 HCS d 23 Ramses LO527 Hane (K) Maria Hillvall HÄK jkk130720 35,01 jkk130721 35,01 häk130525 25 häk130526 25 alfa131102 25 äk131207 20 äk131208 15                                                                                        
7 140,16 4 HCS d 09 24 Ozzie Napoleon Stjärnöga LO935 Hane (K) Anna Eriksson BK elk130512 35,06 grk130209 35,04 spin130525 35,03 vk130928 35,03                                                                                              
8 140,06 6 HCS n 22 Pipen LO931 Hane (K) Eva Hellkvist BIK bik130519 35,04 elk130511 35,02 nerk130615 25 nerk130616 25 elk130512 20 bik130518 20                                                                                          
9 140,03 7 HCS f 02 64 SW Takida LO1432 Hona (K) Jessica Nordin Pettersson NERK sc130309 35,02 sc130310 35,01 vrk130505 25 bik130519 25 nerk130203 20 östk130302 20 nerk130202 15                                                                                        
10 130,02 6 HCS n 24 Turbo DSM LO1156 Hane (K) Birgitta Picone-Björkman MEK uk130511 35,02 uk130512 25 birka131116 25 birka131117 25 nerk130202 20 nerk130203 20                                                                                          
11 125,06 7 HCS ns Goliat DSM LO1202 Hane (K) Matilda Ewerlöf ELK äk131207 35,03 äk131208 35,03 grk130209 20 elk130511 20 sydk130420 15 sydk130421 15 elk130512 15                                                                                        
12 120,11 4 HCS f 09 Mixi LO990 Hona (K) Kerstin Norlin & Eva Norlin BIRKA vrk130504 35,05 alfa131102 35,04 birka130608 35,02 uk131005 15                                                                                              
13 105,00 9 HCS f 22 Lina LO1497 Hona (K) Katarina Redlund UK uk131005 25 sc130309 20 vrk130504 20 uk130512 20 häk130525 20 häk130526 20 tcc130804 20 birka131117 20 alfa131102 15                                                                                    
14 95,05 4 HCS n 03 22 Stefan LO1487 Hane Märit Söderqvist VK väk130629 35,05 vrk130504 20 vrk130505 20 väk130630 20                                                                                              
15 90,05 4 HCS n 09 Lillnisse LO1519 Hane Eva Hellkvist BIK väk130630 35,05 nerk130616 20 väk130629 20 nerk130615 15                                                                                              
16 85,02 3 HCS e 22 Trisse LO1020 Hane (K) Jessica Nordin Pettersson & Pierre Pettersson NERK däk130928 35,01 däk130929 35,01 uk131005 15                                                                                                
17 75,03 3 HCS fs 09 23 Svinto LO933 Hona (K) Christina Franzén Bengtsson UK uk130512 35,03 uk130511 20 uk131005 20                                                                                                
18 75,00 4 HCS d 09 23 Alfred LO1500 Hane (K) Heléne Dahl SYDK min130224 20 sydk130420 20 sydk130421 20 min130223 15                                                                                              
18 75,00 3 HCS n 09 24 Jonathan LO1339 Hane (K) Sanna Sahlin SÖK sök130427 25 sök130428 25 ökn130518 25                                                                                                
20 70,02 2 HCS n 03 22 Lukas LO1520 Hane Emma Holmberg DÄK suk130629 35,01 suk130630 35,01                                                                                                  
21 70,00 3 HCS f 09 22 Bolla LO1504 Hona Johanna Andersson MIN min130223 25 sydk130421 25 sviss130609 20                                                                                                
21 70,00 3 HCS f 09 Chanel LO1512 Hona Bo Dömstedt SYDK sydk130420 25 sviss130608 25 nerk130616 20                                                                                                
21 70,00 3 HCS n 22 Findus LO1022 Hane (K) Jessica Nordin Pettersson NERK tcc130803 25 tcc130804 25 uk131005 20                                                                                                
24 60,02 2 HCS d 09 22 Rassmöss LO1330 Hane Hillevi Rosén VRK fräs130106 35,02 vrk130504 25                                                                                                  
25 60,00 3 HCS d 22 Bosse Molin LO1428 Hane (K) Hellis Molin BJK bjk130414 25 ökn130518 20 bjk130413 15                                                                                                
25 60,00 3 HCS g 09 Amina LO1501 Hona (K) Cecilia Nygren VRK vrk130505 20 birka130608 20 alfa131102 20                                                                                                
27 55,06 2 HCS a 23 Valentin LO1531 Hane (K) Sandra Malmberg UK uk131005 35,06 uk131005 20                                                                                                  
28 55,03 2 HCS f 09 23 Frou-Frou DSM LO1056 Hona Emma Sund ÖSTK östk130302 35,03 sk130331 20                                                                                                  
29 50,00 3 HCS a 09 Royal LO1369 Hane (K) Miriam Ståhlfors SPIN spin130526 20 grk130209 15 spin130525 15                                                                                                
29 50,00 2 HCS g 09 Blue Magic LO925 Hona (K) Jannica Aringskog VK vk130928 25 vk130929 25                                                                                                  
31 45,00 2 HCS n 02 21 Smillan LO1262 Hona (K) Anette Alm MIN min130224 25 min130223 20                                                                                                  
31 45,00 2 HCS n 09 Lilltösen LO836 Hona (K) Heidi Andersen SVISS sviss130609 25 sviss130608 20                                                                                                  
33 40,00 2 HCS n 09 24 SW'09 Stephanie DSM LO999 Hona (K) Malin de Lange NERK nerk130202 20 nerk130615 20                                                                                                  
33 40,00 2 HCS f 03 Svea LO1379 Hona (K) Kerstin Wedin NOS bjk130413 20 bjk130414 20                                                                                                  
35 35,05 1 HCS n 09 Dino-Ferarri LO1019 Hane (K) Eva Lövgren VRK vrk130505 35,05                                                                                                    
36 35,03 1 HCS n 02 21 Elvis LO1515 Hane Jenny Jönsson BIK bik130518 35,03                                                                                                    
37 35,01 1 HCS n 09 23 Catsug LO1492 Hane (K) Thomas Bergefors BIRKA jkk130119 35,01                                                                                                    
38 30,00 2 HCS n 09 24 Bertilsson LO1457 Hane (K) Sanna Sahlin SÖK sök130427 15 sök130428 15                                                                                                  
39 25,00 1 HCS f 09 Emma LO1263 Hona (K) Hillevi Rosén VRK fräs130106 25                                                                                                    
39 25,00 1 HCS b 09 Kola LO1507 Hane Hägglund, Lena BJK bjk130413 25                                                                                                    
39 25,00 1 HCS  Marie LO1364 Hona (K) Karin Skagelin BIK elk130512 25                                                                                                    
42 20,00 1 HCS ns Love LO1513 Hane Pörhölä, Sandra BJK bjk130413 20                                                                                                    
42 20,00 1 HCS g 09 Sheba LO1199 Hona Adrienn Szabo VK sydk130420 20                                                                                                    
42 20,00 1 HCS n 09 Romeo LO1495 Hane (K) Anita Sköld SÖK sök130427 20                                                                                                    
42 20,00 1 HCS f Saga LO1438 Hona (K) Annelie Åsén SPIN elk130512 20                                                                                                    
42 20,00 1 HCS n 09 Casper LO1508 Hane (K) Josefine Karlsson SPIN spin130525 20                                                                                                    
42 20,00 1 HCS b 09 33 Pip LO1511 Hane (K) Caroline Gustavsson NERK nerk130615 20                                                                                                    
42 20,00 1 HCS f 09 23 Doris LO297 Hona (K) Pia Sternheden VK msk130831 20                                                                                                    
42 20,00 1 HCS n 03 Arashi LO1374 Hane (K) Susanne Hjert NOS nos130831 20                                                                                                    
42 20,00 1 HCS n 09 24 Poppy LO1522 Hona Teresa Vihtma VK vk130929 20                                                                                                    
42 20,00 1 HCS n 09 22 Polly LO1415 Hona (K) Sofia Eklöf GEK birka131116 20                                                                                                    
52 15,00 1 HCS a 09 22 Mynta LO1493 Hona (K) Frida  Hassel Browski MIN min130223 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS f Paris LO1413 Hona (K) Liselott Sjödin Joutsen SUK sök130427 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS a Samvetets Rabalder LO1383 Hane (K) Caroline Pind UK vrk130504 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS d Putte LO1499 Hane Sylvia Gunnarsson VRK vrk130505 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS f 09 Tennessee LO1523 Hona Ronja Alftin HÄK häk130526 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS n 03 Pricken LO903 Hane (K) Randi Myllenberg SYDK sviss130608 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS n 09 Trasch LO1518 Hane Sofie Leandersson ELK väk130629 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS n 09 24 Nubia LO1528 Hona (K) Erina Flinkman MSK msk130831 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS n Sotis LO1132 Hane (K) Susanne Hjert NOS nos130831 15                                                                                                    
Huskatt långhår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,18 6 HCL n 03 Ariel LO1429 Hona Stina Isaksson DK dk130504 35,06 äk131208 35,04 min130223 35,03 äk131207 35,03 min130224 35,02 dk130505 35,01                                                                                          
2 175,08 11 HCL ns 24 Bianca DSM LO1167 Hona (K) Jessica Nordin Pettersson NERK nerk130203 35,03 tcc130804 35,02 tcc130803 35,01 däk130928 35,01 däk130929 35,01 vrk130505 25 nerk130616 25 nerk130615 20 nerk130202 15 bik130519 15 uk131005 15                                                                                
3 155,05 6 HCL d 22 SW Enzo LO1140 Hane (K) My Hjelm VRK vrk130505 35,02 birka131116 35,02 vrk130504 35,01 nerk130202 25 nerk130203 25 msk130831 25                                                                                          
3 155,05 7 HCL d 09 Killen LO1357 Hane (K) Desirée Hertzberg VK sviss130609 35,02 vk130928 35,02 spin130526 35,01 sviss130608 25 vk130929 25 äk131207 25 äk131208 25                                                                                        
5 145,14 5 HCL f 02 SW'09 SW'07 Feztiz DSM LO649 Hona (K) Madeleine Rugner NERK väk130630 35,05 msk130831 35,05 väk130629 35,04 nerk130202 20 nerk130203 20                                                                                            
6 145,08 5 HCL gs 25 Pandora LO1095 Hona (K) Jenny Silk SPIN grk130209 35,04 elk130512 35,03 spin130525 35,01 vk130929 20 äk131207 20                                                                                            
7 140,06 6 HCL n 23 Årissa LO908 Hona (K) Marie Nilsson SYDK sydk130421 35,03 fmk131006 35,03 sydk130420 25 sviss130609 25 min130224 20 fmk131005 20                                                                                          
8 140,04 4 HCL n 09 Askis DSM LO924 Hane (K) Therese Johansson NOS sol130615 35,01 sol130616 35,01 nos130831 35,01 nos130901 35,01                                                                                              
9 130,11 5 HCL f Tussan LO533 Hona (K) Gunilla Pettersson ÖSTK nerk130202 35,07 bik130518 35,04 bik130519 20 nerk130616 20 msk130831 20                                                                                            
10 125,03 8 HCL f 09 22 Elaine LO1403 Hona Eva Hellkvist BIK elk130511 35,03 bik130519 25 nerk130615 25 elk130512 20 bik130518 20 väk130629 20 väk130630 20 nerk130616 15                                                                                      
11 95,02 3 HCL n 09 24 Sixten LO1469 Hane (K) Linda Hellgren UK uk130511 35,01 uk130512 35,01 uk131005 25                                                                                                
12 90,05 3 HCL n 09 Isolde LO937 Hona (K) Ann-Louise Hedqvist MIN fmk131005 35,03 sviss130608 35,02 sydk130421 20                                                                                                
13 90,00 4 HCL n 02 Merlin LO1329 Hane (K) Jorunn Hellman BIRKA fmk131005 25 fmk131006 25 sydk130420 20 dk130504 20                                                                                              
14 75,04 3 HCL n Zorro LO1221 Hane (K) Anette Karlsson NERK nerk130616 35,04 nerk130202 20 nerk130615 20                                                                                                
15 75,03 3 HCL g Estelle LO1485 Hona Thomas Carlsson ÄK vk130929 35,03 grk130209 20 äk131208 20                                                                                                
16 70,07 2 HCL es 03 23 Knut LO1090 Hane (K) Liselott Sjödin Joutsen SUK suk130629 35,04 sök130427 35,03                                                                                                  
17 70,02 2 HCL n 23 Ronja Ölandsdotter LO1480 Hona Therese Odmar JKK jkk130119 35,01 jkk130120 35,01                                                                                                  
17 70,02 2 HCL fs 09 22 Hollywood LO1406 Hona (K) Jessica Nordin Pettersson NERK sc130309 35,01 sc130310 35,01                                                                                                  
19 65,00 3 HCL ns 11 Nea LO1532 Hona Josephine Turlén UK uk131005 25 uk131005 20 birka131117 20                                                                                                
20 60,05 2 HCL ns Luna LO1530 Hona Therese Lind UK uk131005 35,05 birka131117 25                                                                                                  
21 60,04 2 HCL a 09 22 Stuff LO1253 Hane (K) Ingegerd Lundberg ej medlem bik130519 35,04 bik130518 25                                                                                                  
22 60,01 2 HCL f 09 Disa LO1426 Hona Kerstin Wedin NOS bjk130414 35,01 bjk130413 25                                                                                                  
23 55,04 2 HCL d Dagotto LO1533 Hane Josephine Turlén UK birka131117 35,04 uk131005 20                                                                                                  
24 55,02 2 HCL d 24 Hampus LO1491 Hane (K) Elisabeth Wäreskog Wallentin SÖK sök130428 35,02 sök130427 20                                                                                                  
25 55,01 2 HCL f 03 22 Brumsan DSM LO840 Hona (K) Elisabeth Bellerud NERK östk130302 35,01 tcc130804 20                                                                                                  
25 55,01 2 HCL n 03 Båtsman LO1479 Hane (K) Emma Rosblad CK ck130629 35,01 ck130630 20                                                                                                  
27 50,04 2 HCL n 09 24 Damian LO1070 Hane (K) Malin de Lange NERK nerk130615 35,04 nerk130202 15                                                                                                  
28 50,00 2 HCL f 02 Qira LO1436 Hona (K) Ramona Westh SÖK sök130427 25 sök130428 25                                                                                                  
29 45,00 2 HCL ds 24 Rasmus LO1450 Hane Karin Hallquist VK elk130512 25 äk131208 20                                                                                                  
29 45,00 2 HCL d 09 23 Lufsen LO1488 Hane (K) Jessica Nordin Pettersson NERK väk130630 25 väk130629 20                                                                                                  
31 40,00 2 HCL n 22 Skorpan LO1546 Hona (K) Veronica Mattfolk BIRKA birka131116 25 birka131117 15                                                                                                  
32 35,02 1 HCL es 09 Bollen LO1503 Hane Warnecke, Eva SOL bjk130413 35,02                                                                                                    
32 35,02 1 HCL n 09 22 Fräs LO1524 Hane (K) Ulla-Maj Voxter CK ck130630 35,02                                                                                                    
34 35,01 1 HCL n 33 Bosse LO1502 Hane (K) Kim Källström SUK ökn130518 35,01                                                                                                    
35 25,00 1 HCL a 03 Fritz-Glenn Jansson LO1475 Hane Britt-Marie Sonesson VK grk130209 25                                                                                                    
35 25,00 1 HCL n 23 Rufus LO1494 Hane Pauline Nilsson SYDK min130223 25                                                                                                    
35 25,00 1 HCL ns 09 23 Tusse LO1496 Hane Inga-Lill Eriksson DK dk130504 25                                                                                                    
35 25,00 1 HCL d 09 Chili LO1517 Hane Sofie Leandersson ELK väk130629 25                                                                                                    
39 20,00 1 HCL w 63 Isaiah LO1498 Hane (K) Filippa Hertzberg MIN min130223 20                                                                                                    
39 20,00 1 HCL a Morran LO1506 Hona Johanna Gillberg DK dk130504 20                                                                                                    
39 20,00 1 HCL as 22 Herkules LO1422 Hane (K) Lovisa Bergh BIK bik130518 20                                                                                                    
39 20,00 1 HCL a 09 Molly LO1470 Hona (K) Carina Svedin SUK suk130629 20                                                                                                    
39 20,00 1 HCL es 03 23 Ziggy LO1427 Hane Ida Grandell ÖSTK väk130630 20                                                                                                    
39 20,00 1 HCL g 09 Trixie LO1375 Hona (K) Jade Edwardzon CK fmk131006 20                                                                                                    
45 15,00 1 HCL ns 09 Gullet LO1112 Hona (K) Wailett Brynning SPIN grk130209 15                                                                                                    
45 15,00 1 HCL n 09 21 33 Gösta LO1505 Hane Emma Petersson DK dk130504 15                                                                                                    
45 15,00 1 HCL f 09 23 Ninni LO1526 Hona Annelie Bjernklo VÄK väk130630 15                                                                                                    
45 15,00 1 HCL n 09 Bezz The Princess LO1484 Hona Annsofie Repfennig NERK msk130831 15                                                                                                    
Huskatt senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,13 7 HCS d 23 Ramses LO527 Hane (K) Maria Hillvall HÄK häk130526 30,03 alfa131102 30,03 äk131208 30,03 jkk130720 30,02 jkk130721 30,02 häk130525 25 äk131207 25                                                                                        
2 150,12 8 HCS n 09 24 Missan LO1385 Hona (K) Linda Bergkvist NERK msk130831 30,04 nerk130203 30,03 tcc130803 30,02 tcc130804 30,02 sk130331 30,01 nerk130615 30,01 nerk130202 25 nerk130616 20                                                                                      
3 150,08 12 HCS f 03 SW NW Matilda DSM LO1154 Hona (K) David Eriksson SÖK häk130525 30,03 birka131116 30,02 sök130427 30,01 sök130428 30,01 ökn130518 30,01 ökn130519 30,01 sol130615 30,01 sol130616 30,01 nos130831 30,01 nos130901 30,01 birka131117 30,01 häk130526 25                                                                              
4 140,04 6 HCS d 23 Djabo LO365 Hane (K) Maria Hempel BK elk130511 30,01 elk130512 30,01 spin130525 30,01 spin130526 30,01 äk131207 20 äk131208 20                                                                                          
5 135,05 6 HCL d 22 SW Enzo LO1140 Hane (K) My Hjelm VRK nerk130202 30,04 vrk130505 30,01 nerk130203 25 vrk130504 25 msk130831 25 birka131116 25                                                                                          
6 130,04 5 HCL f Tussan LO533 Hona (K) Gunilla Pettersson ÖSTK nerk130616 30,02 bik130518 30,01 bik130519 30,01 nerk130202 20 msk130831 20                                                                                            
7 125,03 7 HCS a 09 Zelda LO620 Hona (K) Maria Hillvall HÄK äk131207 30,03 jkk130720 25 jkk130721 25 äk131208 25 häk130525 20 häk130526 20 alfa131102 20                                                                                        
8 115,05 4 HCS f 09 Mixi LO990 Hona (K) Kerstin Norlin & Eva Norlin BIRKA vrk130504 30,02 uk131005 30,02 birka130608 30,01 alfa131102 25                                                                                              
9 90,03 3 HCL n 09 Isolde LO937 Hona (K) Ann-Louise Hedqvist MIN sydk130421 30,01 sviss130608 30,01 fmk131005 30,01                                                                                                
10 80,01 4 HCL f 02 SW'09 SW'07 Feztiz DSM LO649 Hona (K) Madeleine Rugner NERK väk130629 30,01 nerk130203 20 nerk130202 15 msk130831 15                                                                                              
11 70,00 3 HCS n 22 Findus LO1022 Hane (K) Jessica Nordin Pettersson NERK tcc130803 25 tcc130804 25 uk131005 20                                                                                                
12 60,02 2 HCL fs 09 22 Hollywood LO1406 Hona (K) Jessica Nordin Pettersson NERK sc130309 30,01 sc130310 30,01                                                                                                  
12 60,02 2 HCS f 03 Svea LO1379 Hona (K) Kerstin Wedin NOS bjk130413 30,01 bjk130414 30,01                                                                                                  
14 30,01 1 HCL ns 09 Gullet LO1112 Hona (K) Wailett Brynning SPIN grk130209 30,01                                                                                                    
Huskatt veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,07 5 HCL gs 25 Pandora LO1095 Hona (K) Jenny Silk SPIN elk130512 30,02 äk131207 30,02 grk130209 30,01 spin130525 30,01 vk130929 30,01                                                                                            
2 150,05 8 HCS e 09 22 Lucifer LO33 Hane (K) Eva Hellkvist BIK elk130511 30,01 bik130518 30,01 bik130519 30,01 nerk130615 30,01 nerk130616 30,01 väk130629 30,01 väk130630 30,01 elk130512 20                                                                                      
3 90,03 3 HCS n 03 Pricken LO903 Hane (K) Randi Myllenberg SYDK sydk130420 30,01 sydk130421 30,01 sviss130608 30,01                                                                                                
3 90,03 3 HCS e 22 Trisse LO1020 Hane (K) Jessica Nordin Pettersson & Pierre Pettersson NERK däk130928 30,01 däk130929 30,01 uk131005 30,01                                                                                                
5 60,02 2 HCL f 03 22 Brumsan DSM LO840 Hona (K) Elisabeth Bellerud NERK östk130302 30,01 tcc130804 30,01                                                                                                  
6 30,01 1 HCS f 09 23 Doris LO297 Hona (K) Pia Sternheden VK msk130831 30,01                                                                                                    
7 20,00 1 HCL ns 09 Gullet LO1112 Hona (K) Wailett Brynning SPIN äk131207 20