Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 286,11 10 NFO n 09 24 WW'11 WW'10 WW'08 SW EC S*Just Catnap's Alma Snowflake DM DSM DVM LO221262 Hona Susanne Zobell NERK äk131207 57,55 äk131208 57,27 birka131117 57,17 sydk130420 57,12 vk130928 57 nerk130615 56,66 nerk130616 56,59 vk130929 56,5 väk130629 56,49 sydk130421 45                                                                                  
2 285,72 12 NFO f 24 GIC S*Räserråttan's Greta JW LO271750 Hona Maria Maja Karlsson & Ann-Kristin Bäcklund DÄK nerk130202 57,75 nerk130203 57,28 sydk130421 57,05 östk130303 56,88 sk130330 56,76 sk130331 56,58 däk130928 56,41 däk130929 56,26 fräs130105 56,22 fräs130106 55,83 väk130629 45 väk130630 45                                                                              
3 282,76 18 SBI n EC S*Kumayama Minami DSM DVM LO169297 Hona Monica Tranströmer CCC birka131116 57,78 sc130309 56,54 sc130310 56,31 alfa131102 56,3 birka130608 55,83 birka130609 55,79 nerk130202 45 nerk130203 45 sk130330 45 sk130331 45 jkk130721 45 tcc130803 45 tcc130804 45 msk130831 45 birka131117 45 jkk130120 40 jkk130720 40 uk131006 40                                                                  
4 282,45 10 NFO n 03 23 SC S*NC's Cool Cat JW DVM LO258402 Hona Jeanette Nilsson DÄK msk130831 57,39 tcc130803 56,44 tcc130804 56,26 jkk130720 56,2 jkk130721 56,16 ck130629 55,88 ck130630 55,85 gek130707 55,83 uk130511 45 birka130609 40                                                                                  
5 258,96 9 SIB n 09 24 SC S*Klintgården's Sharapova DVM LO269599 Hona Annika Ågren & Mikael Ågren GEK jkk130120 56,56 uk130511 56,45 uk130512 55,95 sk130331 45 sök130427 45 sök130428 45 gek130707 45 gek130706 40 birka131116 40                                                                                    
6 252,07 5 NFO f 09 22 Honey Lollipop de Sigriou LO290055 Hona Anna Franklin BJK sol130615 55,91 ökn130518 55,59 ökn130519 55,57 bjk130414 45 bjk130413 40                                                                                            
7 248,49 7 RAG a 04 SC S*Pax' Diella DVM LO256282 Hona Marie Gerdin SYDK jkk130119 57,2 elk130512 56,29 jkk130120 45 vk130928 45 vk130929 45 birka131116 45 birka131117 40                                                                                        
8 247,07 9 NFO n 09 24 SC S*Medaljens Vivienne Westwood LO277373 Hona Ann Roshage & Martin Walldin JKK vrk130505 56,23 häk130526 55,84 nerk130203 45 östk130303 45 sk130330 45 sk130331 45 bjk130414 45 vrk130504 45 häk130525 45                                                                                    
8 247,07 11 SIB ny 24 GIC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Hona Sören Kedert DÄK uk131006 56,06 häk130525 56,01 birka130608 45 nerk130616 45 tcc130804 45 däk130928 45 däk130929 45 birka131117 45 tcc130803 40 msk130831 40 birka131116 40                                                                                
10 246,68 7 SBI e 21 SC S*Mementos Starcrest LO285843 Hona Catherine Björk SPIN bik130518 56,09 bik130519 55,59 elk130512 45 nerk130615 45 väk130630 45 jkk130721 45 äk131208 45                                                                                        
11 236,52 6 NFO n SC S*Milda ma Tildes Rapid-Aida LO256749 Hona Birgitta Forsberg BJK suk130629 56,52 ökn130518 45 ökn130519 45 sol130615 45 nos130831 45 nos130901 40                                                                                          
12 225,00 5 NFO fs 09 24 IC (N)Skaujenta's Ædda LO276141 Hona Iréne Jönsson SYDK min130223 45 min130224 45 väk130629 45 väk130630 45 fmk131005 45                                                                                            
12 225,00 5 MCO n 22 SC S*RaceCat's Aygo LO266613 Hona Charlotta Kindbom ELK elk130511 45 bik130518 45 bik130519 45 spin130526 45 nerk130616 45                                                                                            
14 220,00 5 NFO ns 23 GIC S*Kattbossens Henrietta LO267516 Hona Katarina Forsberg & Bo Forsberg DÄK fräs130105 45 fräs130106 45 jkk130119 45 nerk130203 45 nerk130202 40                                                                                            
14 220,00 5 SBI a SC S*Snurrpan's Ofelia LO268357 Hona Stefan Hellmark & Mirja Lankinen SK fräs130106 45 jkk130120 45 sk130330 45 uk130512 45 sc130309 40                                                                                            
14 220,00 5 RAG a 03 CH S*Dream Dolls My Sweet Darling JW LO271330 Hona Anna Wideström ÖSTK nerk130202 45 nerk130203 45 ck130629 45 ck130630 45 grk130209 40                                                                                            
14 220,00 5 NFO f 23 SC S*Räserråttan's Dagny LO253762 Hona Carina Berntsson DÄK vrk130504 45 nerk130615 45 nerk130616 45 tcc130804 45 msk130831 40                                                                                            
18 210,00 5 SIB n 09 24 S*Solberga Zafirs Nadya LO286856 Hona Helén Danielsson TCC sc130310 45 sk130330 45 sc130309 40 tcc130804 40 msk130831 40                                                                                            
18 210,00 6 SIB fs 24 S*Maollich's Sazhenka Boyanova LO286662 Hona Marie Björk UK sc130310 45 jkk130720 45 sk130331 40 jkk130721 40 msk130831 40 uk131006 40                                                                                          
20 205,00 5 SIB f 09 24 IC (N)CarilloCat Treasure Fun RX275547 Hona Kerstin Lönnqvist ÖSTK östk130303 45 jkk130119 40 jkk130120 40 nerk130203 40 grk130209 40                                                                                            
21 202,32 4 NFO es 22 IC S*Asphagen's Ulla LO264383 Hona Jannice Claesson MIN sviss130609 56,17 sviss130608 56,15 dk130505 45 fmk131005 45                                                                                              
22 191,11 4 NFO f 03 22 IC S*Myselisia's Northern Star LO284355 Hona Cecilia Gylling & Thomas Gylling ELK spin130525 56,11 elk130511 45 elk130512 45 nerk130615 45                                                                                              
23 180,00 4 RAG n 03 CH S*Krickelins Laleh LO282906 Hona Anna Wideström ÖSTK östk130303 45 sydk130420 45 sydk130421 45 ck130630 45                                                                                              
24 175,00 4 NFO fs 09 22 SC S*Ace of spades Afrodite LO232885 Hona Kicki Johansson & Jörgen Johansson BIRKA sk130330 45 vrk130504 45 häk130526 45 vrk130505 40                                                                                              
24 175,00 4 SIB f 09 22 CH S*AmiliiSibiri's Natasha Camelotskij LO288296 Hona Britt Ellénius SÖK sök130427 45 uk130511 45 däk130928 45 däk130929 40                                                                                              
24 175,00 4 SIB n 24 SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Hona Annika Ågren & Mikael Ågren GEK uk130511 45 uk130512 45 gek130706 45 häk130526 40                                                                                              
27 170,00 4 SBI n CH S*Ipajemo's Hachikin LO288255 Hona Ingrid Gustavsson CK sydk130421 45 ck130629 45 sydk130420 40 ck130630 40                                                                                              
27 170,00 4 NFO f GIC S*Utblicken's Lina LO258711 Hona Eva Ahlström DÄK birka131116 45 birka131117 45 häk130525 40 häk130526 40                                                                                              
27 170,00 4 SBI n 21 GIC S*Moviken's Amarula LO242654 Hona Anette Lundin ALFA jkk130721 45 alfa131102 45 birka131116 40 birka131117 40                                                                                              
30 165,00 4 SIB fs 24 IC S*Altaicas Chana LO285963 Hona Susanne Vikström BJK nos130831 45 bjk130413 40 sol130615 40 nos130901 40                                                                                              
31 158,00 3 SIB n 23 SC S*Nikopeja's Orianna RX242312 Hona Susanne Ohlsson NOS bjk130414 56,54 bjk130413 56,46 nos130901 45                                                                                                
32 146,34 3 MCO fs 22 SC S*Dusty Coon's Daytona DVM LO262899 Hona Helena Löfgren UK suk130630 56,34 uk130511 45 uk131006 45                                                                                                
33 141,60 3 RAG a SC S*Sky high's Silk'n Satin DVM LO257575 Hona Mikaela Blank MSK vrk130504 56,6 nerk130203 45 väk130630 40                                                                                                
34 141,36 3 MCO f 09 22 SC S*Maffialigan's Zokker Zity JW DSM DVM LO266847 Hona Viviann Åberg ÖSTK elk130511 56,36 bik130519 45 elk130512 40                                                                                                
35 140,90 3 NFO n 22 SC S*Barkli's Gizelle Visuell LO237779 Hona Birgitta Forsberg BJK sol130616 55,9 suk130629 45 ökn130519 40                                                                                                
36 135,00 3 NFO n 24 IC S*Räserråttan's Gulli LO271752 Hona Ramona Stenborg & Björn Jonsson GEK fräs130105 45 jkk130120 45 sc130310 45                                                                                                
36 135,00 3 MCO d 09 22 CH S*Stortassen's Unique LO285499 Hona Annica Eriksson & Jörgen Öhrberg ÖSTK sydk130420 45 sydk130421 45 alfa131102 45                                                                                                
36 135,00 3 NFO f 09 GIC S*Eärfalas Debbie LO263967 Hona Susanne Persson JKK vrk130505 45 jkk130720 45 jkk130721 45                                                                                                
36 135,00 3 MCO f 09 22 IC S*Sätra Brunns Alice LO252686 Hona Maria Åhrén AK bik130518 45 nerk130616 45 väk130630 45                                                                                                
36 135,00 3 RAG n 03 CH S*Evenstar's Troja af Warrior LO290169 Hona Sofia Lundberg JKK birka130608 45 birka130609 45 tcc130803 45                                                                                                
36 135,00 3 NFO n GIC S*Et Consortez Jill Lakritsill DVM LO254604 Hona Mats Eriksson SVISS sviss130609 45 ck130629 45 äk131207 45                                                                                                
42 130,00 3 MCO g GIC S*Rapidhill's Arina DVM LO253295 Hona Sven-Erik Göransson & Nam-Oi Göransson SÖK sök130427 45 gek130706 45 gek130707 40                                                                                                
42 130,00 3 SIB n 03 24 GIC S*QuarkenCat Freya LO279908 Hona Pia Kaartinen BJK ökn130519 45 nos130831 45 suk130629 40                                                                                                
42 130,00 3 NFO n 09 CH S*Merix Ella Fitzgerald LO290265 Hona Lisbet Lindell & Inga-Lill Servin SVISS sviss130608 45 sviss130609 45 ck130629 40                                                                                                
42 130,00 3 NFO fs 24 CH S*Wonderwoods Heart In Hand LO293311 Hona Barbro Åberg NERK msk130831 45 däk130929 45 däk130928 40                                                                                                
46 125,00 3 SIB ns CH S*Stimics Brumma RX263664 Hona Stina Polvi & Mikael Polvi SC sc130309 45 nerk130203 40 östk130303 40                                                                                                
46 125,00 3 NFO f 22 IC S*Lofvens Amber Amplitud LO272267 Hona Christina Löfvén SVISS min130223 45 min130224 40 sviss130609 40                                                                                                
46 125,00 3 MCO f 22 SC S*Dusty Coon's Benazir LO241125 Hona Birgitta Nordqvist GEK uk130512 45 vrk130505 40 uk130511 40                                                                                                
46 125,00 3 NFO fs 09 23 GIC S*Seerath's Mononoke Hime LO261040 Hona Pia Skotare BJK sol130615 45 ökn130519 40 sol130616 40                                                                                                
46 125,00 3 MCO f 22 CH S*Stortassen's Xozo LO290026 Hona Thomas Snällström SC jkk130720 45 birka130609 40 jkk130721 40                                                                                                
51 120,00 3 SIB n 09 22 IC S*AmiliiSibiri's Zjanna Camelotskij LO288297 Hona Julia Granström SOL bjk130413 40 sol130615 40 nos130901 40                                                                                                
52 112,73 2 NFO n 03 24 CH S*Nenya's lrene Adler LO274972 Hona Anja Hjorth & Anders Hjort SKKK fmk131005 56,38 fmk131006 56,35                                                                                                  
53 111,53 2 RAG a 04 S*Fyrpihl's Vallice out of Eden LO287492 Hona Unni Fyrpihl & Sandra Vogel ÖSTK dk130504 55,83 dk130505 55,7                                                                                                  
54 90,00 2 SBI c SC S*Kultberget's Kiira LO263414 Hona Angelika Brandel UK fräs130105 45 fräs130106 45                                                                                                  
54 90,00 2 NFO n 03 GIC S*Lisjöskogen's Lyness Lolly LO261108 Hona Kicki Johansson BIRKA jkk130119 45 vrk130505 45                                                                                                  
54 90,00 2 SIB f 22 S*Laxforsens Dancer RX264468 Hona Eva Persson HÄK jkk130119 45 jkk130120 45                                                                                                  
54 90,00 2 NFO f 02 CH S*Utblicken's Lill Imra LO282435 Hona Ylva Ehrenbåge NERK nerk130202 45 nerk130203 45                                                                                                  
54 90,00 2 SBI b CH S*Estabolyckan's Diadora LO277870 Hona Carina Pedersén Alfredsson NERK nerk130202 45 nerk130615 45                                                                                                  
54 90,00 2 RAG a 03 IC S*Krickelins Zoleya LO242690 Hona Christine Landin SPIN sc130309 45 sc130310 45                                                                                                  
54 90,00 2 SIB as 09 23 S*Sweet Honey's Feabie LO279402 Hona Carina Rollby UK sc130309 45 sk130330 45                                                                                                  
54 90,00 2 NFO g IC S*Poimandres Tomoe Gozen LO255335 Hona Monica Kaad SVISS sydk130420 45 sviss130608 45                                                                                                  
54 90,00 2 SBI f S*Tinywinys Gullebulle Gastrula LO288520 Hona Viveca Eriksson & Anna Haraldsson MIN dk130504 45 dk130505 45                                                                                                  
54 90,00 2 SIB fy 23 SC S*Salikons KillMosueki LO271273 Hona Nils-Eric Skog SÖK vrk130505 45 tcc130804 45                                                                                                  
54 90,00 2 RAG a 03 S*Asterion's Carme for Grand Chatez LO290316 Hona Britt Wadsten NERK nerk130615 45 nerk130616 45                                                                                                  
54 90,00 2 NFO a 09 22 CH S*Gottneriver's Yoli LO284869 Hona Kristina Abrahamsson SUK suk130629 45 suk130630 45                                                                                                  
54 90,00 2 NFO n 24 CH S*Toemas Cissi LO289592 Hona Eva Ahlström & Mikael Ahlström DÄK gek130706 45 gek130707 45                                                                                                  
54 90,00 2 NFO f 03 24 (N)Migoto's Siri Sofia LO294346 Hona Kerstin Kristiansson SOL nos130831 45 nos130901 45                                                                                                  
54 90,00 2 SBI b 21 IC S*Mementos Ariel LO275814 Hona Liz Verkénius & Jussi Verkénius & Pierre Verkénius SPIN äk131207 45 äk131208 45                                                                                                  
69 85,00 2 SIB n 24 IC S*Honungslyan's Kardemumma LO279151 Hona Per Sautermeister TCC jkk130120 45 jkk130119 40                                                                                                  
69 85,00 2 RAG n S*Cazmirau's Larissa LO271950 Hona Marie Axelsson MSK nerk130202 45 nerk130203 40                                                                                                  
69 85,00 2 SBI b 21 GIC S*Linéahuset's Princess Dharma LO247171 Hona Eva Porat NERK nerk130202 45 nerk130203 40                                                                                                  
69 85,00 2 MCO n 22 CH S*Stortassen's VanityFair LO286409 Hona Annica  Eriksson & Jörgen Öhrberg ÖSTK sydk130421 45 östk130303 40                                                                                                  
69 85,00 2 MCO gs 22 PL*Belmicoon Ultra Light LO273311 Hona Viviann Åberg ÖSTK sk130330 45 sk130331 40                                                                                                  
69 85,00 2 SIB fy 24 CH S*AmiliiSibiri's Tsarevna Gloria  LO278201 Hona Cassandra  Ellénius SÖK sök130428 45 sök130427 40                                                                                                  
69 85,00 2 NFO fs 09 23 CH S*Lilla Prärien's Bellis LO289280 Hona Carina Jansson & Peter Sjöberg GEK häk130525 45 uk130511 40                                                                                                  
69 85,00 2 NFO f 02 21 62 IC SE*Gryttjens Skogsälva LO287836 Hona Britt Svensk & Stefan Svensk BIRKA häk130525 45 suk130630 40                                                                                                  
69 85,00 2 NFO g 09 22 IC Ruby av Härjedalen LO280164 Hona Petra Hallengren BIRKA sviss130609 45 sviss130608 40                                                                                                  
69 85,00 2 MCO d 22 Wendy Baltoji Orchideja*LT LO291582 Hona Liselott Sommerdahl SK tcc130804 45 nerk130616 40                                                                                                  
69 85,00 2 SIB ns 09 22 IC S*Kazol's Fröken Jasmine LO269357 Hona Roseanne Forslund SUK suk130630 45 suk130629 40                                                                                                  
69 85,00 2 MCO w 62 CH Omkara For Ever Young LO293559 Hona Heléne Almlöf Ambjörnsson VÄK väk130629 45 väk130630 40                                                                                                  
69 85,00 2 NFO n 09 CH S*Eärfalas Freja LO290865 Hona Susanne Persson JKK däk130928 45 jkk130720 40                                                                                                  
69 85,00 2 SBI b Safiren's ESC Euphoria LO292009 Hona Kerstin Sjölund Eriksson ÖKN nos130831 45 nos130901 40                                                                                                  
69 85,00 2 NFO f 24 IC S*Stortallens Ingrid Elvira LO273650 Hona Birgitta Forsberg BJK nos130901 45 nos130831 40                                                                                                  
69 85,00 2 SBI a IC DK*Oddenvejen's Xs Elle LO245237 Hona Pernilla Holmberg SPIN vk130929 45 vk130928 40                                                                                                  
69 85,00 2 NFO f 09 22 CH S*Isgården's Artica LO292958 Hona Catherine Olsson & Ingvor Olsson SVISS fmk131006 45 fmk131005 40                                                                                                  
69 85,00 2 SIB n 09 Kayla Rys od Królowych*PL RX297344 Hona Beata Folborska JKK birka131117 45 birka131116 40                                                                                                  
69 85,00 2 MCO n 22 S*Topzy Tail's Ronja LO291771 Hona Liselott Sommerdahl SK äk131208 45 äk131207 40                                                                                                  
88 80,00 2 SBI a GIC Tempelkattens Feodora LO246071 Hona Maria Evans SYDK min130223 40 min130224 40                                                                                                  
88 80,00 2 RAG a 04 CH S*Bohicas Ave LO285346 Hona Greta Fredriksson NOS bjk130414 40 sol130616 40                                                                                                  
88 80,00 2 SIB n 09 24 GIC S*Altaicas Panthera Tigris RX243329 Hona Catharina Petersén SOL bjk130414 40 sol130616 40                                                                                                  
88 80,00 2 SIB ny 24 S*AmiliiSibiri's Anzjalika Camelotskij LO288295 Hona Christina Birkne JKK vrk130504 40 vrk130505 40                                                                                                  
88 80,00 2 SBI n GIC Tempelkattens Gamba LO246212 Hona Sylvia Karsch SYDK sviss130608 40 sviss130609 40                                                                                                  
88 80,00 2 SBI n 21 GIC Skogshöjdens Umbra Gold RX195447 Hona Kerstin Zimmerman DÄK nerk130616 40 däk130928 40                                                                                                  
88 80,00 2 SBI a CH SE*Kattens Solhems Elly LO267364 Hona Sandra Lidén GEK gek130706 40 gek130707 40                                                                                                  
88 80,00 2 RAG n CH S*Fyrpihl's Awa-Li out of Eden LO293750 Hona Unni Fyrpihl ÖSTK vk130928 40 äk131207 40                                                                                                  
96 55,86 1 NFO n 09 24 IC SE*For Keeps Pat Benatar LO290709 Hona Ann Roshage & Martin Walldin JKK gek130706 55,86                                                                                                    
97 45,00 1 NFO a 03 23 IC S*Aborgatos Belizza LO267387 Hona Inger Karlsson BIRKA fräs130105 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO f 09 24 IC S*Utblicken's Tufva LO271141 Hona Ylva Ehrenbåge NERK jkk130119 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI n IC S*Almgrynet's Iriz LO261572 Hona Susanne Blom SK jkk130119 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI g SC Shenandoah's Winni RX233009 Hona Lena Nordström & Gert Nordström ALFA jkk130119 45                                                                                                    
97 45,00 1 SIB n 09 24 CH S*Snö Sessan's Miso RX283504 Hona Eva Dahlin & Carmen Dahlin JKK jkk130119 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO n 09 22 S*Nenya's Dorothy Gale LO284789 Hona Lena Björkander BIRKA jkk130120 45                                                                                                    
97 45,00 1 MCO f 09 22 CH S*Coppermines Grynet LO284423 Hona Annelie Bergman BIK nerk130202 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO n 09 23 IC S*Isgården's Vinka LO255998 Hona Ylva Ehrenbåge NERK nerk130202 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI a S*Skönheten's Gwen LO244977 Hona Camilla Sjödin GEK nerk130203 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI a 21 S*Ma'ha Gita Unexpected Fairy Dance RX280615 Hona Lisa Karlsson & Ulf Andersson DÄK nerk130203 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI c Trollehöjds Lilac Rose LO280752 Hona Monika Hägerström CK min130223 45                                                                                                    
97 45,00 1 RAG n 03 SC S*Goa Kissen's Nobless LO248845 Hona Susanne Arvidsson & Mikael Shedrin SPIN min130224 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI c 21 IC SE*Stensereds Ballerina LO277752 Hona Annicka Nyrell FMK min130224 45                                                                                                    
97 45,00 1 SIB a 23 CH S*Solberga Zafirs Nastasiia LO286857 Hona Inger Berger SYDK min130224 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO gs 03 22 IC S*Segersjös Lovikka LO269254 Hona Christina Selander SK östk130303 45                                                                                                    
97 45,00 1 RAG a CH S*Cazmirau's Sugar Plum Fairies RX283021 Hona Mikaela Blank MSK östk130303 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO n 09 22 S*Ayamara's Ixi LO285424 Hona Elin Kähäri VÄK sc130309 45                                                                                                    
97 45,00 1 RAG n 04 CH S*Cas-Sus Love Story LO270843 Hona Janneke Sietses SK sk130330 45                                                                                                    
97 45,00 1 MCO n 22 CH S*Maffialigan's Zumma LO285582 Hona Viviann Åberg ÖSTK sk130331 45                                                                                                    
97 45,00 1 MCO n 09 22 CH DK*Coogan's Nelle Porter LO290988 Hona Carina Ringström CK sk130331 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO f GIC S*Milda ma Tildes Notte Principessa LO220257 Hona Birgitha Riback BJK bjk130413 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO as 22 S*Ildrasie's Anelka LO273399 Hona Thunehed, Anna-Karin NOS bjk130413 45                                                                                                    
97 45,00 1 SIB ns 09 24 S*Devochka's Dani P RX258744 Hona Larsson, Linda SUK bjk130413 45                                                                                                    
97 45,00 1 RAG a CH S*Provinsia River's Pretty Angel LO283741 Hona Frida Johansson NOS bjk130414 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI a SC S*Kenaz Miss Agatha Christie DVM LO228817 Hona Stina Laestander BJK bjk130414 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI c GIC S*Vinaminni's Dazzling Dixi LO264397 Hona Mona Nilsson BJK bjk130414 45                                                                                                    
97 45,00 1 MCO a 09 SC S*Optimus Love LO255242 Hona Carita Johansson SYDK sydk130421 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO a CH SE*Apple of my eye Nala LO288025 Hona Ingela Jäderland NERK dk130504 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO a 22 GIC S*Runsvik's Sahara LO265283 Hona Gisela Vikström TCC vrk130504 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI b CH S*White Treasure's Lady Madonna LO289426 Hona Karin Montonen SPIN dk130505 45                                                                                                    
97 45,00 1 MCO f 09 22 CH S*Kattskatten's Constance Beauty LO278975 Hona Lena Parkatti VRK vrk130505 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO ns 03 24 CH S*Lynx-Lair's Melina of ExtMus LO249389 Hona Marja-Leena Possakka ÄK elk130511 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI f SC S*Ida's Baronesse LO256908 Hona Liz Verkénius SPIN bik130518 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI f 21 CH S*Ida's Amaryllis LO289027 Hona Ann Bentzer BIK bik130518 45                                                                                                    
97 45,00 1 MCO f 23 CH (N)Nordic Lynx's Quizas LO275732 Hona Alexandra Alseryd & Bedros Sakayan BJK ökn130518 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI d 21 CH S*Mementos Coral Sunset LO285841 Hona Maud Gruffman BIK bik130519 45                                                                                                    
97 45,00 1 SIB g 03 CH S*Taigasoul's Sally Pearson LO289041 Hona Christina Bäck & Kicki Wiksten SUK häk130525 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI n CH S*EmSiCats Loving Day LO287088 Hona Inger Hansson HÄK häk130526 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI a 21 CH SE*FireHeart's Pamplona LO284231 Hona Ann-Christine Larsson HÄK häk130526 45                                                                                                    
97 45,00 1 TUV a 62 CH Halima Mavi Gizem RX290264 Hona Lise-Lotte Jernkrok HÄK häk130526 45                                                                                                    
97 45,00 1 RAG a 03 CH S*Sommarlund's Rumba LO242175 Hona Anette Lindquist BJK birka130608 45                                                                                                    
97 45,00 1 MCO w 64 CH FI*Escape's White Witch LO289063 Hona Rosemarie Oppelt UK birka130609 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI f 21 CH S*Tuwatingeling Gina LO272328 Hona Lena Eckerrot JKK birka130609 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO n 09 22 SC S*Sherwoodskogens Simsalabim LO242651 Hona Åsa Cronwall & Jan Cronwall AK sol130615 45                                                                                                    
97 45,00 1 SIB as 11 SC S*Busungarnas Loka LO237904 Hona Susanne Karlsson SOL sol130616 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO f 22 CH S*Silvertorpet's Mercedes LO280679 Hona Weronica Bergqvist SUK suk130629 45                                                                                                    
97 45,00 1 MCO a 22 CH S*Stortassen's Sandy LO280079 Hona Taina Axelsson CK ck130630 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO n 22 CH S*Runsvik's Umbra Lovisdotter LO277995 Hona Kristin Widmark & Urban Widmark SUK suk130630 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI c 21 IC SE*FireHeart's Estrella LO284229 Hona Anitha Magnusson SUK suk130630 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO f 09 22 GIC S*Zimexis Tiger Lilly LO238331 Hona Helle Allard & Daniella Allard GRK väk130630 45                                                                                                    
97 45,00 1 SIB n CH S*Marinette's Kerstin LO289497 Hona Annette Blomquist GEK gek130707 45                                                                                                    
97 45,00 1 RAG n 04 S*Gunbertus FiftyFifty LO291463 Hona Åsa Remmerth JKK jkk130720 45                                                                                                    
97 45,00 1 MCO f (N)Tojo Polaris Yana Mangi LO285142 Hona Heléne Almlöf Ambjörnsson VÄK tcc130803 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO n 22 SE*For Keeps Tanya Tucker LO290711 Hona Mikael Avelin JKK tcc130803 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO f 03 22 IC S*Aborgatos Can-Can LO284201 Hona Inger Karlsson MSK tcc130803 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO ns 09 22 GIC S*Florinella's Juni LO259946 Hona Eva Setterwall & Sara Setterwall JKK msk130831 45                                                                                                    
97 45,00 1 RAG a CH S*Simbatau Rozy LO280547 Hona Lena Johansson NERK msk130831 45                                                                                                    
97 45,00 1 SIB f 09 24 S*AceroRamos Page Arizona LO289273 Hona Kerstin Lönnqvist ÖSTK msk130831 45                                                                                                    
97 45,00 1 SIB ns 09 11 S*Solfröken's Candy RX273665 Hona Agneta Bergwall MSK msk130831 45                                                                                                    
97 45,00 1 NEM f 09 21 IC Alhena Delle Paludi LO292364 Hona Helena Broman SOL nos130831 45                                                                                                    
97 45,00 1 NEM gs 09 21 IC S*Älvnäs Queen Kiara LO261431 Hona Ulrika Johansson DÄK däk130928 45                                                                                                    
97 45,00 1 MCO f 09 23 DK*Tukenja's Cute Lioness LO283775 Hona Yvonne Larsson SPIN vk130928 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI c CH S*Estabolyckan's Duchess LO277869 Hona Maud Gruffman BIK vk130928 45                                                                                                    
97 45,00 1 MCO ds 22 S*Bisu's Camelia LO292750 Hona Elisabeth Persson VÄK däk130929 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO n 09 22 CH S*Segersjös Narcizza LO289867 Hona Anita Östlund GEK däk130929 45                                                                                                    
97 45,00 1 SIB fy 24 CH (N)Solstorm's Primerose LO293292 Hona Gull-Maj Bjernflo SYDK vk130929 45                                                                                                    
97 45,00 1 MCO w 62 Goodlife's Estelle LO293265 Hona Anna Nordengren SYDK fmk131005 45                                                                                                    
97 45,00 1 RAGf SE*Duvemollys Cleo LO288370 Hona Hamnede, Joseflne CK fmk131005 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBIb CH S*Raus Höjden's Emmy Rose af Raus LO288991 Hona Nilsson, Christina SYDK fmk131005 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO w 62 S*Gesmay's Zazza LO289217 Hona Patrik Lells SVISS fmk131006 45                                                                                                    
97 45,00 1 SIB ns 09 24 S*Starsky's Luna LO290843 Hona Malin Carlsson UK uk131006 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO a 09 23 IC S*Tigerögas Parnall Pixie LO268863 Hona Linda Nyström GEK alfa131102 45                                                                                                    
97 45,00 1 MCO f 09 22 SE*Rubycat's Luna LO293403 Hona Birgitta Hellström UK birka131116 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO ns 09 22 S*Segersjös Millie LO289148 Hona Christina Selander SK birka131116 45                                                                                                    
97 45,00 1 RAG n Eveline Briliancy Key, CZ LO298366 Hona Agneta Wranå BIRKA birka131116 45                                                                                                    
97 45,00 1 RAG n 04 SE*Bello Doll's 2B Miss Sixty Jeans LO294111 Hona Berit Karlsson BIRKA birka131116 45                                                                                                    
97 45,00 1 NFO n 22 CH SE*Barbasköns Artemis LO290209 Hona Linda Nyström GEK birka131117 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI n CH S*Eikefjord's Not that kind of Girl RX286988 RR Hona Carolin Björkman SPIN äk131207 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI g GIC IDP*Backkara's What a joy LO281861 Hona Anna Lidström SPIN äk131207 45                                                                                                    
97 45,00 1 TUV f 62 CH S*Rytorps Holy Diver RX267204 Hona Emma Berggren VK äk131207 45                                                                                                    
97 45,00 1 RAG a 04 S*Mariamores Lady of Prince LO289494 Hona Ann Berg SPIN äk131208 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI n S*Rawalpindi's Yamenja LO293935 Hona Carina Pedersén Alfredsson NERK äk131208 45                                                                                                    
97 45,00 1 SBI a SE*La Vera Vita's Annabelle Gullviva LO278053 Hona Beatriz Gustafsson SPIN äk131208 45                                                                                                    
180 40,00 1 SBI n 21 GIC S*Snurrpan's Lova LO242355 Hona Anna Lundgren SK jkk130119 40                                                                                                    
180 40,00 1 SBI n 21 CH S*Snurrpan's Lovisa LO242356 Hona Anna Lundgren SK jkk130120 40                                                                                                    
180 40,00 1 SBI c 21 CH S*Wilda Gladans Ebba LO248386 Hona Agneta Ehrenholm NERK nerk130203 40                                                                                                    
180 40,00 1 RAG n S*Earth Angel's Sun Shine LO285337 Hona Anette Karlsson SYDK min130223 40                                                                                                    
180 40,00 1 SIB n 24 CH S*Spinnsibbs Harmony LO283873 Hona Marie Björk UK sc130309 40                                                                                                    
180 40,00 1 SIB f 24 IC S*Solsibs Jasminka Eodozova LO268150 Hona Johanna Fager UK sc130309 40                                                                                                    
180 40,00 1 SIB a GIC S*Maollich's Mott The Hoople LO268755 Hona Heidi Larsson UK sk130331 40                                                                                                    
180 40,00 1 SIB n 24 CH S*Milashka's Iskra RX285950 Hona Marie Hedrén UK sk130331 40                                                                                                    
180 40,00 1 SIB fs 09 24 SC FIN*Lumikissan Uniikki LO251248 Hona Pia Kaartinen & Lars Erik Jonsson BJK bjk130414 40                                                                                                    
180 40,00 1 RAG n SC S*Earth Angel's Golden Grace LO240039 Hona Ulrika Eborn SYDK sydk130420 40                                                                                                    
180 40,00 1 TUV d 62 IC S*Akvanaut's Cherimoya RX266334 Hona Elisabeth Tångelin SPIN sydk130420 40                                                                                                    
180 40,00 1 MCO fs 22 CH S*Gunbertus Tingeling LO274965 Hona Ingela Lindeskog SYDK sydk130421 40                                                                                                    
180 40,00 1 RAG n CH S*Raggababa Conchi LO287050 Hona Eva Vass SYDK sydk130421 40                                                                                                    
180 40,00 1 SIB ns 24 CH S*Tricaliz Tintomara LO288411 Hona Sukanya Smith MSK sök130427 40                                                                                                    
180 40,00 1 NFO f 09 22 CH S*Segersjös Myra LO289151 Hona Maria Edvinsson SK vrk130504 40                                                                                                    
180 40,00 1 SIB n 03 24 CH S*Klockarbackens Ginny LO287546 Hona Jeanette Houdi UK vrk130504 40                                                                                                    
180 40,00 1 RAG n 03 IC Isabelle de Villia,SK LO290053 Hona Ulla Ekdahl GRK elk130511 40                                                                                                    
180 40,00 1 MCO f 03 CH S*Stortassen's VanillaIce LO286410 Hona Birgitta Hellström UK uk130511 40                                                                                                    
180 40,00 1 SBI c 21 CH S*Källtäppans Flora Florentina RX288975 Hona Ulrica Flink & Amanda Flink FRÄS uk130512 40                                                                                                    
180 40,00 1 SBI a CH S*Linblomman's Alice LO263268 Hona Karin Eriksson HÄK häk130525 40                                                                                                    
180 40,00 1 NFO n 22 CH S*Little L's Adorable Manta LO236674 Hona Sylvia Dahlkvist SPIN sviss130608 40                                                                                                    
180 40,00 1 SIB f 09 22 CH S*Ulvstorps Gårds Mercedes Benz LO288904 Hona Pernilla Larsson Jolheden DK sviss130609 40                                                                                                    
180 40,00 1 SIB ns 09 11 CH S*Busungarnas Retur RX263779 Hona Linda Dahlgren SOL sol130616 40                                                                                                    
180 40,00 1 NFO f 03 22 CH S*NC's Dirty Diana LO262563 Hona Kristina Kicki Ekengren SUK suk130629 40                                                                                                    
180 40,00 1 RAG a 03 S*Sheltieblue Donna GoodyGoody LO289546 Hona Christina Larsson NERK suk130629 40                                                                                                    
180 40,00 1 MCO n 22 SE*Dancing Paws Arwen LO276910 Hona Helen Zetterlund VÄK väk130629 40                                                                                                    
180 40,00 1 MCO f 22 S*Topzy Tail's Peggy Sue LO288872 Hona Paulina Abrahamsson AK väk130630 40                                                                                                    
180 40,00 1 NFO ns 09 CH S*Wildwood's Halloumi LO290800 Hona Sylvia Erikers DÄK gek130706 40                                                                                                    
180 40,00 1 SBI n SC S*Kronjuvelens Cassiopeia RX255352 Hona Annika Liljebrand VRK gek130707 40                                                                                                    
180 40,00 1 NFO f 24 SC S*Miss Mikkus' Diva Dior DM DVM LO241753 Hona Lilly Åkesson UK jkk130721 40                                                                                                    
180 40,00 1 NEM gs 03 21 CH SE*SuzNoOne's Amazing Afrodite LO290550 Hona Suzan Andersson JKK jkk130721 40                                                                                                    
180 40,00 1 MCO w 64 CH S*Lundbergets Iota Saba for Linddalen RX284095 Hona Margita Thunman TCC tcc130803 40                                                                                                    
180 40,00 1 SBI n S*Litlamin's Tummelisa LO275018 Hona Karin Eriksson & Owe Eriksson DÄK däk130928 40                                                                                                    
180 40,00 1 SIB fs 09 23 S*de Mooi's Cayenne LO293534 Hona Lena Engdahl & Jimmy Engdahl SÖK däk130928 40                                                                                                    
180 40,00 1 RAG n 03 (N)Happy Pops Havanna LO291762 Hona Ann Berg SPIN vk130928 40                                                                                                    
180 40,00 1 SIB n 24 GIC S*Minjas Juvel Smaragda LO246020 Hona Anna-Maria Jannesson SPIN vk130928 40                                                                                                    
180 40,00 1 SIB n 09 24 GIC S*Tuwas Meow Zinnia LO221790 Hona Lars Wallstedt & Sissel Thurang Wallstedt SPIN vk130928 40                                                                                                    
180 40,00 1 NFO f 09 24 CH S*Myselisia's Something Beautiful LO291969 Hona Marianne Tharaldsson SÖK däk130929 40                                                                                                    
180 40,00 1 SIB fs CH S*Rossib's Amarantine RX254448 Hona Marina Johansson CK vk130929 40                                                                                                    
180 40,00 1 SBIn S*Tinywinys Tesla Tetatet LO255647 Hona Prevolnik,lrena MIN fmk131005 40                                                                                                    
180 40,00 1 NFO ns 09 23 CH SE*Stenälva's Egina LO281481 Hona Elinor Allevik FMK fmk131006 40                                                                                                    
180 40,00 1 NFO f CH S*StarsHollow's Little Dreamer LO293496 Hona Inger Nilsson SK alfa131102 40                                                                                                    
180 40,00 1 NFO f 09 22 CH S*Lagboda's Officer Tanya LO285912 Hona Mia Lundstedt JKK alfa131102 40                                                                                                    
180 40,00 1 SBI a Nova LO280088 Hona Annette Lindberg JKK alfa131102 40                                                                                                    
180 40,00 1 SBI c 21 S*Storeklev's In June LO292727 Hona Lena Pettersson MSK alfa131102 40                                                                                                    
180 40,00 1 RAG c CH S*Orpine's Rosalinda LO291587 Hona Annelie Edqvist JKK birka131116 40                                                                                                    
180 40,00 1 NFO f 24 IC S*Chop Suey's Pixie Pop LO292557 Hona Hanna Bergström SYDK äk131207 40                                                                                                    
180 40,00 1 SIB n 09 24 IC S*Milashka's Helina RX283697 Hona Petra Varga CK äk131207 40                                                                                                    
180 40,00 1 RAG n 03 S*Jörgårdens Melissa LO293928 Hona Susanne Göransson SYDK äk131208 40                                                                                                    
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 281,19 16 NFO ns 03 24 SC DK*Toonscat's Holiday JW LO283272 Hane Eleonor Nilsson ELK sydk130421 57,05 nerk130615 56,66 spin130526 55,95 dk130504 55,83 dk130505 55,7 nerk130202 45 nerk130203 45 elk130511 45 elk130512 45 nerk130616 45 ck130629 45 ck130630 45 grk130209 40 sydk130420 40 spin130525 40 vk130929 40                                                                      
2 281,03 12 RAG n 03 SC S*Grand Gathinoz Teddie Tango LO264308 Hane Marina Strömbom Hammar & Lars Hammar HÄK väk130629 56,49 däk130929 56,26 fräs130105 56,22 sök130427 56,05 häk130525 56,01 sök130428 55,99 fräs130106 55,83 nerk130203 45 häk130526 45 väk130630 45 däk130928 45 nerk130202 40                                                                              
3 279,43 6 NFO n 09 24 SC S*Nenya's Melchior JW DVM DSM LO265963 Hane Linda Lundberg BJK bjk130413 56,46 sol130615 55,91 sol130616 55,9 ökn130518 55,59 ökn130519 55,57 bjk130414 40