Utställningar som delresultat för Årets Katt 2013 inom SVERAK grundas på  Saknar du resultat från utställning - kontakta arrangerande klubb  
        Nyhet! Nu syns de bästa BIV-resultaten per ras (blå text)    
  Resultaten i de olika flikarna är hämtade från de klubbar som skickat in utställningsresultat till SVERAKs kansli      - och inom kategori (röd text) - eventuell kommande NW    
    tilläggspoäng vid utställning     senaste uppdatering: 2014-05-09 10:25    
      kat I     kat II     kat III     kat IV     huskatt      
  utställning v - j/u - k senior veteran v - j/u - k senior veteran v - j/u - k senior veteran v - j/u - k senior veteran korthår långhår senior veteran  
  fräs130105 0,17     1,22 0,06 0,02 0,77 0,03   0,43 0,02            
  fräs130106 0,23   0,01 0,83 0,03 0,01 0,71 0,03 0,01 0,32 0,02   0,02        
  jkk130119 0,27 0,03 0,01 2,20 0,06 0,01 1,01 0,04   0,28     0,01 0,01      
  jkk130120 0,26 0,03 0,01 1,56 0,04 0,02 0,90 0,03 0,01 0,33       0,01      
  nerk130202 0,55 0,05 0,01 2,75 0,04 0,03 1,45 0,04 0,01 0,26 0,01   0,06 0,07 0,04    
  nerk130203 0,48 0,05 0,01 2,28 0,06 0,03 1,16 0,03 0,02 0,15     0,04 0,03 0,03    
  grk130209       1,09   0,01             0,04 0,04 0,01 0,01  
  grk130210 0,50 0,01 0,02       0,45 0,04   0,19              
  min130223 0,39 0,03 0,01 1,47 0,01 0,01 0,88 0,02 0,01 0,21 0,01   0,06 0,03      
  min130224 0,35 0,02   1,40 0,01 0,02 0,83 0,02   0,16 0,01   0,04 0,02      
  östk130302 0,46 0,01 0,03       1,10 0,02   0,23     0,03 0,01   0,01  
  östk130303       1,88 0,04 0,01                      
  sc130309 0,20 0,01   1,54 0,05 0,01 0,94 0,02   0,52 0,01   0,02 0,01 0,01    
  sc130310 0,29 0,01 0,03 1,31 0,05 0,01 0,81 0,02 0,02 0,46 0,01   0,01 0,01 0,01    
  sk130330 0,29 0,01 0,02 1,76 0,07 0,03 1,12 0,03 0,01 0,26              
  sk130331 0,23 0,01 0,02 1,58 0,07 0,03 1,16 0,04 0,02 0,21 0,01   0,02   0,01    
  bjk130413 0,34 0,02 0,02 1,46 0,04 0,01 0,82 0,02   0,09 0,02   0,05 0,02 0,01    
  bjk130414 0,34 0,02 0,02 1,54 0,05 0,01 0,72 0,01   0,09 0,02   0,03 0,01 0,01    
  sydk130420 0,65 0,03 0,01 2,12 0,06 0,01 2,10 0,06 0,05 0,27 0,01   0,08 0,04   0,01  
  sydk130421 0,48 0,01   2,05 0,06 0,02 2,05 0,05 0,04 0,29 0,01   0,06 0,03 0,01 0,01  
  sök130427 0,09     1,05 0,03   0,57 0,04   0,13     0,07 0,03 0,01    
  sök130428 0,06     0,99 0,03   0,53 0,03   0,10     0,06 0,02 0,01    
  dk130504 0,32 0,03 0,01 0,83   0,01 0,53 0,01 0,01 0,11     0,02 0,06      
  vrk130504 0,16     1,60 0,01 0,01 1,20 0,01 0,02 0,19     0,05 0,01 0,02    
  dk130505 0,21 0,01   0,70 0,01 0,02 0,42 0,01 0,01 0,08     0,03 0,01      
  vrk130505 0,20   0,03 1,23 0,01 0,02 0,88 0,01   0,26     0,05 0,02 0,01    
  elk130511 0,27 0,01 0,01 1,36 0,03   1,11 0,03 0,04 0,14     0,02 0,03 0,01 0,01  
  uk130511 0,11   0,01 1,45 0,03   0,54 0,02 0,01 0,13     0,02 0,01      
  elk130512 0,20 0,01 0,01 1,29 0,02   0,77   0,01 0,11     0,06 0,03 0,01 0,02  
  uk130512 0,09   0,02 0,95 0,03   0,54 0,02 0,01 0,22     0,03 0,01      
  bik130518 0,21 0,01 0,01 1,09 0,03   0,59 0,04 0,02 0,13     0,03 0,04 0,01 0,01  
  ökn130518 0,19   0,01 0,59 0,06   0,41 0,01   0,07     0,03 0,01 0,01    
  ökn130519 0,21   0,01 0,57 0,04   0,33     0,04     0,01   0,01    
  bik130519 0,14 0,01   0,59 0,03   0,51 0,05 0,01 0,12     0,04 0,04 0,01 0,01  
  häk130525 0,08     1,01 0,02   0,35     0,12     0,03   0,03    
  spin130525 0,22 0,02 0,01 1,11 0,03   0,79 0,02 0,01 0,18     0,03 0,01 0,01 0,01  
  häk130526 0,15 0,01   0,84 0,03   0,31     0,08     0,04   0,03    
  spin130526 0,18 0,01 0,01 0,95 0,01   0,58 0,02 0,01 0,10     0,02 0,01 0,01    
  birka130608 0,20 0,01 0,03 0,83 0,01 0,02 0,75 0,01   0,12     0,02   0,01    
  sviss130608 0,11     1,15 0,02 0,02 0,85 0,03 0,01 0,22     0,08 0,02 0,01 0,01  
  birka130609 0,12 0,01 0,02 0,79 0,02 0,02 0,55 0,01   0,16              
  sviss130609 0,18     1,17 0,02 0,03 0,79 0,03 0,01 0,20     0,06 0,02      
  nerk130615 0,28 0,01 0,02 1,66 0,02 0,01 0,77 0,02 0,01 0,14     0,05 0,04 0,01 0,01  
  sol130615 0,23 0,01 0,02 0,91 0,03 0,01 0,83 0,02   0,09 0,01   0,01 0,01 0,01    
  nerk130616 0,23     1,59 0,06 0,02 0,74 0,02 0,01 0,09     0,04 0,04 0,02 0,01  
  sol130616 0,24 0,01 0,02 0,90 0,03 0,01 0,70 0,02   0,10 0,01   0,01 0,01 0,01    
  ck130629 0,23 0,01 0,03 0,88 0,02 0,01 0,74 0,01   0,17 0,01   0,01 0,01      
  suk130629 0,11 0,01   1,52 0,08 0,02 0,45 0,01   0,10     0,01 0,04      
  väk130629 0,26 0,02   1,49 0,03 0,01 0,74 0,02 0,04 0,12     0,05 0,04 0,01 0,01  
  ck130630 0,23 0,01 0,03 0,85 0,02   0,59 0,01   0,14     0,01 0,02      
  suk130630 0,06 0,01   1,34 0,08 0,02 0,46 0,02   0,07     0,01 0,02      
  väk130630 0,28 0,03   1,50 0,05 0,01 0,68 0,02 0,03 0,12     0,05 0,05   0,01  
  gek130706 0,16 0,01   0,86   0,01 0,69 0,01   0,20       0,01      
  gek130707 0,12     0,83   0,01 0,54 0,02 0,01 0,22       0,01      
  jkk130720 0,18   0,01 1,20 0,02 0,02 1,31 0,03   0,36 0,01   0,01   0,02    
  jkk130721 0,12     1,16 0,02 0,02 1,10 0,03   0,29 0,01   0,01   0,02    
  tcc130803 0,26   0,02 1,44 0,08 0,02 0,98 0,05 0,02 0,35 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02    
  tcc130804 0,25   0,01 1,26 0,11 0,02 0,84 0,03 0,02 0,37 0,01   0,03 0,02 0,02 0,01  
  msk130831       2,39 0,11 0,01             0,04 0,05 0,04 0,01  
  nos130831 0,44 0,01 0,02 1,92 0,05 0,01 1,04 0,03   0,24 0,01   0,04 0,01 0,01    
  msk130901 0,61 0,05         1,44 0,07 0,01 0,34 0,01            
  nos130901 0,35 0,01 0,02 1,86 0,03 0,01 0,97 0,03   0,23 0,01   0,02 0,01 0,01    
  däk130928 0,30   0,01 1,41 0,08 0,02 1,09 0,03 0,01 0,08     0,01 0,01   0,01  
  vk130928 0,39 0,01 0,01 2,00 0,04 0,02 1,35 0,02 0,01 0,09     0,03 0,02      
  däk130929 0,30 0,01 0,02 1,26 0,05 0,01 0,81 0,02 0,01 0,11     0,01 0,01   0,01  
  vk130929 0,43 0,02 0,01 1,50 0,03   1,10 0,02   0,11     0,03 0,03   0,01  
  fmk131005 0,35 0,02 0,02 1,38 0,05 0,02 1,19 0,02 0,02 0,15 0,01   0,03 0,03 0,01    
  uk131005 0,24   0,02       0,56 0,03 0,02 0,15 0,01   0,06 0,05 0,02 0,01  
  fmk131006 0,32 0,01 0,01 1,35 0,04 0,02 0,88 0,02 0,01 0,09 0,01   0,03 0,03      
  uk131006       1,06 0,05 0,02                      
  alfa131102 0,24 0,02 0,01 1,30 0,06 0,03 0,82 0,01 0,01 0,19     0,04   0,03    
  birka131116 0,35 0,01 0,01 2,78 0,02 0,02 1,42 0,03 0,02 0,28 0,01   0,03 0,02 0,02    
  birka131117 0,41   0,01 2,17 0,03 0,02 0,99 0,03 0,01 0,37 0,01   0,03 0,04 0,01    
  äk131207 0,46 0,01 0,01 2,55 0,03 0,01 1,83 0,04 0,03 0,17 0,01   0,03 0,03 0,03 0,02  
  äk131208 0,41 0,02 0,01 2,27 0,03   1,56 0,05 0,01 0,19 0,01   0,03 0,04 0,03