utställning kat # resultat ems klass kön namn reg # ägare
fräs120107 18 HP, NOM PER d 2 Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315
fräs120107 245 1, NOM HCS n 22 14 Hane (K) Bamse LO1066
fräs120107 246 2 HCS n 24 14 Hane (K) Turbo LO1156
fräs120107 S1 1, BIS PER d 15a Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315
fräs120108 260 HP, NOM, BIS PER d 2 Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315
fräs120108 505 2 HCS n 22 14 Hane (K) Bamse LO1066
fräs120108 506 1, NOM, BIS HCS n 24 14 Hane (K) Turbo LO1156
fräs120108 S4 1, BIS PER d 15a Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315
nerk120303 26 HP, NOM PER d 2 Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315 Picone-Björkman, Birgitta
nerk120303 808 3 HCS n 24 14 Hane (K) Turbo LO1156 Picone-Björkman, Birgitta
nerk120303 S1 2 PER d 15a Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315 Picone-Björkman, Birgitta
nerk120304 29 HP PER d 2 Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315 Picone-Björkman, Birgitta
nerk120304 683 2 HCS n 24 14 Hane (K) Turbo LO1156 Picone-Björkman, Birgitta
nerk120304 S1 1, BIS PER d 15a Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315 Picone-Björkman, Birgitta
sk120401 382 HP PER d 2 Hane (K) SP S*Abfab Red Rover LO189315 Birgitta Picone-Björkman
sk120401 691 1 NOM BIS HCS n 24 14 Hane (K) Turbo DSM LO1156 Birgitta Picone-Björkman
sk120401 S9 2 PER d 15a Hane SP S*Abfab Red Rover LO189315 Birgitta Picone-Björkman
bjk120414 266 EX1, NOM BRI n 12 Hona S*Björktassen's Vectra LO283502
bjk120415 673 CAGCIB BUR n 5 Hona IC S*Deerhunters Obi LO248586
dk120421 17 HP  PER d 2 Hane (K) EP S*Abfab Red Rover  LO189315 Picone-Björkman, Birgitta
dk120421 285 4 HCS n 24 14 Hane (K) Turbo  LO1156 Picone-Björkman, Birgitta
dk120421 S2  1, NOM  PER d 15a Hane (K) EP S*Abfab Red Rover  LO189315 Picone-Björkman, Birgitta
dk120422 315 HP, NOM  PER d 2 Hane (K) EP S*Abfab Red Rover  LO189315 Picone-Björkman, Birgitta 
dk120422 544 5 HCS n 24 14 Hane (K) Turbo LO1156 Picone-Björkman, Birgitta 
dk120422 S304 1 PER d 15a Hane (K) EP S*Abfab Red Rover  LO189315 Picone-Björkman, Birgitta 
sök120428 173 EX2  BUR n 12 Hona S*Bonnea's Rizzy Busan  u reg Eklöf-Berlin er-Mauer, Eija-Riita 
sök120428 176 Champion  BUR a 9 Hona S*Golden High's Burning Love of Hope  LO262887 Eklöf-Berlin er-Mauer, Eija-Riitta 
sök120428 181 CACIB  BUR g 7 Hona CH S*All Weather Sahara Hotnight  LO260843 Eklöf-Berlin er-Mauer, Eija-Riitta 
sc120512 363 2 HCS n 24 14 Hane (K) Turbo LO1156 Picone-Bjö rkman,Birgitta
sc120513 691 2 HCS n 24 14 Hane (K) Turbo  LO1156 Picone-Björkman, Birgitta
häk120519 11 EX1 EXO n 03 11 Hona S*Cotton's Kalott LO280112 Henriksson, Katarina
häk120519 224 Färgändrad till DRX a 21 32 DRX a 21 32 9 Hane S*Wild Things Quark RX277318 Mårtensson, Natalie
häk120520 271 EX1, NOM EXO n 03 11 Hona S*Cotton's Kalott LO280112 Henriksson, Katarina
häk120520 450 EX1 DRX d 22 12 Hona S*Wild Things Sweet Heart RX284060 Mann, Erika
häk120520 456 CAC DRX a 21 32 9 Hane S*Wild Things Quark RX277318 Mårtensson, Natalie
häk120520 457 EX2 DRX b 24 12 Hane S*Wild Things Unusual Anakin LO284065 Mann, Anna
häk120520 U9 20p, BIS 17 S*Wild Things u reg Mann, Anna
sol120602 227 EX1, NOM CRX bs 11 Hona S*Dollemina's Grace Gingerbread LO282959 Holmkvist, Ingela
sol120603 707 EX1 CRX bs 11 Hona S*Dollemina's Grace Gingerbread LO282959 Holmkvist, Ingela
uk120616 16 HP PER d 2 Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315 Picone-Björkman, Birgitta
uk120616 342 3 HCS n 24 14 Hane (K) Turbo LO1156 Picone-Björkman, Birgitta
uk120616 S2 2 PER d 15a Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315 Picone-Björkman, Birgitta
uk120617 412 HP PER d 2 Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315 Picone-Björkman, Birgitta
uk120617 709 1, NOM HCS n 24 14 Hane (K) Turbo LO1156 Picone-Björkman, Birgitta
uk120617 S403 2 PER d 15a Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315 Picone-Björkman, Birgitta
suk120630 150 Champion SIB f 09 23 9 Hona S*Isrosen's Aiko LO245019 Näsholm, Ingrid
suk120630 201 EX2 BUR n 11 Hona S*Bonnea's Rizzy Busan LO284044 Eklöf-Berliner-Mauer, Eija-Riitta
suk120630 203 CACIB BUR a 7 Hona S*Golden High's Burning Love of Hope LO262887 Eklöf-Berliner-Mauer, Eija-Riitta
suk120630 208 CACIB BUR g 7 Hona CH S*All Weather Sahara Hotnight LO260843 Eklöf-Berliner-Mauer, Eija-Riitta
suk120630 238 CAC SPH n 21 9 Hane S*Diserna's Dolce Gabbana RX275318 Andersson, Agneta
suk120630 240 ABS SPH e 03 21 32 11 Hane Florian Anat Her u reg Andersson, Agneta
suk120630 241 ABS SPH n 33 11 Hona Ariel De Avatar u reg Andersson, Agneta 
väk120630 306 CAC DRX a 21 32 9 Hane S*Wild Things Quark RX277318 Mårtensson, Natalie
suk120701 395 EX1, ej cert SIB f 09 23 7 Hona S*Isrosen's Aiko LO245019 Näsholm, Ingrid
suk120701 476 CAC SPH n 21 9 Hane S*Diserna's Dolce Gabbana RX275318 Andersson, Agneta
suk120701 481 ABS SPH e 03 21 32 11 Hane Florian Anat Her u reg Andersson, Agneta
suk120701 482 ABS SPH n 33 11 Hona Ariel De Avatar u reg Andersson, Agneta 
väk120701 683 Champion DRX a 21 32 9 Hane S*Wild Things Quark RX277318 Mårtensson, Natalie
nos120825 1014 CAC EXO n 03 9 Hona S*Cotton's Kalott LO280112 Henriksson, Katarina
nos120826 1014 CAC EXO n 03 9 Hona S*Cotton's Kalott LO280112 Henriksson, Katarina
däk120929 338 CAC SPH e 21 32 9 Hane Anat Her*PL Florian u reg Andersson, Agneta
däk120929 339 EX3 SPH n 33 11 Hona de Avatara Ariel u reg Andersson, Agneta
däk120930 706 EX1 DRX es 24 12 Hane S*Wild Things Wonderful Edward LO288279 Mann, Anna
däk120930 709 EX1 DRX a 24 11 Hane S*Wild Things Unusual Anakin LO284065 Mann, Anna
däk120930 711 CACIB DRX g 21 33 7 Hona CH S*Wild Things Luna Lovegood LO266186 Mann, Anna
däk120930 712 CAC DRX n 21 33 9 Hona S*Wild Things Ofelia LO271516 Mann, Anna
däk120930 738 CAC SPH e 21 32 9 Hane Anat Her*PL Florian u reg Andersson, Agneta
däk120930 739 EX3 SPH n 33 11 Hona de Avatara Ariel u reg Andersson, Agneta
däk120930 U34 17 S*Wild Things Mann, Anna
ask121006 10 Champion, NOM EXO n 03 9 Hona S*Cotton's Kalott LO280112 Henriksson, Katarina
ask121006 264 CAC CRX bs 9 Hona S*Dollemina's Grace Gingerbread LO282959 Holmkvist, Ingela
ask121006 266 EX1 CRX ns 11 Hona Calypso Des Jaoquin u reg Jonsson, Margareta
ask121007 408 CACIB, NOM EXO n 03 7 Hona S*Cotton's Kalott LO280112 Henriksson, Katarina
ask121007 630 CAC CRX bs 9 Hona S*Dollemina's Grace Gingerbread LO282959 Holmkvist, Ingela
ask121007 631 EX1 CRX ns 11 Hona Calypso Des Jaoquin u reg Jonsson, Margareta
birka121117 28 HP PER d 2 Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315 Picone-Björkman, Birgitta
birka121117 584 1, NOM, BIS HCS n 24 14 Hane (K) Turbo LO1156 Picone-Björkman, Birgitta
birka121117 S2 2 PER d 15a Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315 Picone-Björkman, Birgitta
birka121118 613 HP PER d 2 Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315 Picone-Björkman, Birgitta
birka121118 1135 1, NOM, BIS HCS n 24 14 Hane (K) Turbo LO1156 Picone-Björkman, Birgitta
birka121118 S17 2 PER d 15a Hane (K) EP S*Abfab Red Rover LO189315 Picone-Björkman, Birgitta