Huskatt korthår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt katalog klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,33 10 HCS d 22 Farbror Fritzz LO1409 Hane (K) Bengtsdotter-Wiltén, Maiywor SYDK msk120902 35,11 elk120506 35,06 äk121208 35,06 sydk120414 35,05 bik120512 35,05 sydk120415 35,03 väk120630 35,03 östk121007 35,03 bik120513 20 äk121209 20                                                                                  
2 175,27 24 HCS f 03 SW NW Matilda DSM LO1154 Hona (K) Eriksson, David DÄK häk120519 35,07 bjk120415 35,05 sök120429 35,05 uk120616 35,05 uk120617 35,05 suk120630 35,05 nos120825 35,05 bjk120414 35,04 ask121006 35,03 gek121103 35,03 sol120602 35,02 sol120603 35,02 suk120701 35,02 jkk120707 35,02 jkk120708 35,02 däk120930 35,02 ask121007 35,02 sök120428 25 häk120520 25 nos120826 25 gek121104 25 nerk120303 20 däk120929 20 nerk120304 15                                                      
3 175,17 18 HCS n 09 Sören Fernström LO1299 Hane (K) Leveau, Ann-Sofie CK häk120520 35,05 sviss120603 35,04 sviss120602 35,03 ck120701 35,03 ck120630 35,02 skkk120812 35,02 bjk120414 25 bjk120415 25 häk120519 25 skkk120811 25 elk120505 20 bik120512 20 östk121006 20 östk121007 20 nerk120304 15 dk120421 15 elk120506 15 bik120513 15                                                                  
4 165,09 11 HCS n 24 Turbo LO1156 Hane (K) Picone-Björkman, Birgitta MEK birka121118 35,03 fräs120108 35,02 sk120401 35,02 birka121117 35,02 uk120617 25 fräs120107 20 nerk120304 20 sc120512 20 sc120513 20 nerk120303 15 uk120616 15                                                                                
5 145,04 5 HCS f 09 23 FrouFrou DSM LO1056 Hona (K) Sund, Emma ÖSTK fräs120107 35,03 sk120331 35,01 elk120505 25 elk120506 25 östk121006 25                                                                                            
6 135,11 5 HCS a 24 Blue LO1401 Hane (K) Ewerlöf, Matilda ELK dk120422 35,06 dk120421 35,05 nerk120303 25 vk120916 25 vk120915 15                                                                                            
7 135,03 8 HCS n 02 21 Smillan LO1262 Hona (K) Alm, Anette MIN skkk120811 35,03 grk120211 25 spin120519 25 skkk120812 25 äk121208 25 äk121209 25 spin120520 20 vk120916 20                                                                                      
8 130,11 9 HCS ns Goliat DSM LO1202 Hane (K) Ewerlöf, Matilda ELK bik120513 35,08 östk121006 35,03 nerk120303 20 dk120421 20 dk120422 20 vk120915 20 elk120505 15 östk121007 15 äk121209 15                                                                                    
9 125,02 9 HCS d 23 Ramses LO527 Hane (K) Hillvall, Maria HÄK gek121104 35,02 uk120616 25 gek121103 25 sök120428 20 sök120429 20 uk120617 20 birka121117 20 häk120519 15 birka121118 15                                                                                    
10 120,10 5 HCS n 09 23 Missan LO1385 Hona (K) Bergkvist, Linda NERK nerk120303 35,1 bik120512 25 nerk120304 20 jkk120707 20 jkk120708 20                                                                                            
11 105,06 4 HCS a 09 Royal LO1369 Hane (K) Ståhlfors, Miriam VK grk120211 35,03 vk120915 35,03 vk120916 20 spin120520 15                                                                                              
12 100,00 7 HCS n 09 22 Polly LO1415 Hona (K) Eklöf, Sofia GEK sök120428 20 sök120429 20 häk120519 20 häk120520 20 gek121103 20 nerk120303 15 däk120929 15                                                                                        
13 95,07 4 HCS n 22 Pipen LO931 Hane (K) Hellkvist, Eva BIK spin120520 35,07 väk120701 25 väk120630 20 bik120512 15                                                                                              
14 90,05 3 HCS f 09 Mixi LO990 Hona Kerstin Norlin BIRKA däk120929 35,04 alfa121021 35,01 msk120902 20                                                                                                
15 85,08 3 HCS d 09 24 Ozzie Napoleon Stjärnöga LO935 Hane (K) Eriksson, Anna BK elk120505 35,04 spin120519 35,04 dk120422 15                                                                                                
16 80,05 3 HCS n 09 23 Jonathan LO1339 Hane (K) Sahlin, Sanna SÖK sök120428 35,05 suk120630 25 häk120519 20                                                                                                
17 70,09 2 HCS d 09 22 Cesar LO1137 Hane (K) Gustafsson, Veronica MSK sc120513 35,05 sc120512 35,04                                                                                                  
18 70,00 3 HCS d 22 Bosse Molin LO1428 Hane Molin, Hellis BJK ask121006 25 ask121007 25 bjk120415 20                                                                                                
19 55,07 2 HCS f Saga LO1438 Hona Åsén, Annelie SPIN vk120916 35,07 elk120506 20                                                                                                  
20 55,01 2 HCS a 09 22 Messi LO1478 Hane Nerström, Peter BIRKA birka120603 35,01 birka121118 20                                                                                                  
21 55,00 3 HCS f 03 22 Lilla Lady LO1452 Hona Grandin, Simone DÄK suk120701 20 däk120930 20 suk120630 15                                                                                                
22 50,04 2 HCS f 02 64 Takida LO1432 Hona (K) Nordin Pettersson, Jessica NERK väk120701 35,04 vk120916 15                                                                                                  
22 50,04 2 HCS n 09 24 Wille LO1482 Hane Hertzberg, Maria VK äk121209 35,04 äk121208 15                                                                                                  
24 50,00 2 HCS n 03 Singo LO1434 Hona Johnsson, Eva SYDK sydk120414 25 sviss120603 25                                                                                                  
24 50,00 2 HCS f 09 Signe LO1044 Hona (K) Lord, Louise CK sydk120415 25 ck120630 25                                                                                                  
24 50,00 2 HCS n 24 Missan LO1451 Hona (K) Kraft, Johanna SC sc120512 25 sc120513 25                                                                                                  
27 45,00 2 HCS n 22 Bamse LO1066 Hane (K) MEK fräs120107 25 fräs120108 20                                                                                                  
28 40,00 2 HCS n 23 Maja LO421 Hona (K) Strömbäck, Kristina SC sc120512 20 sc120513 20                                                                                                  
28 40,00 2 HCS f 09 24 Svinto LO933 Hona (K) Franzén-Bengtsson, Christina UK uk120616 20 uk120617 20                                                                                                  
28 40,00 2 HCS f 03 Svea LO1379 Hona (K) Wedin, Kerstin NOS nos120825 20 nos120826 20                                                                                                  
31 35,09 1 HCS n 09 24 SW'09 Stephanie DSM LO999 Hona (K) de Lange, Malin NERK nerk120304 35,09                                                                                                    
32 35,00 2 HCS n 03 Arashi LO1374 Hane (K) Hjert, Susanne NOS bjk120414 20 nos120825 15                                                                                                  
32 35,00 2 HCS d 23 Alfons LO1038 Hane (K) Olsson, Ewa SYDK sviss120602 20 sydk120414 15                                                                                                  
32 35,00 2 HCS d 09 23 Rebell LO1430 Hane Alftin, Ronja HÄK häk120520 20 sök120428 15                                                                                                  
32 35,00 2 HCS a 02 Sally LO1435 Hona (K) Barvall, Aina SÖK suk120630 20 sök120429 15                                                                                                  
36 30,00 2 HCS ns 21 33 Lilleman LO1347 Hane (K) BJK bjk120414 15 bjk120415 15                                                                                                  
36 30,00 2 HCS e 09 22 Lucifer LO33 Hane (K) Hellkvist, Eva BIK väk120630 15 väk120701 15                                                                                                  
38 25,00 1 HCS n 09 22 Mimer LO1367 Hane (K) de Lange, Malin NERK nerk120304 25                                                                                                    
38 25,00 1 HCS f 09 Thelma LO1316 Hona Hjerpe, Anna-Lena BIK bik120513 25                                                                                                    
38 25,00 1 HCS g 09 Busan LO1358 Hona (K) Hertzberg, Desirée VK spin120520 25                                                                                                    
38 25,00 1 HCS d 23 Cosmo LO1444 Hane Säfström, Elin BJK sol120603 25                                                                                                    
38 25,00 1 HCS n Sotis LO1132 Hane (K) Hjert, Susanne NOS nos120825 25                                                                                                    
38 25,00 1 HCS f 09 Emma LO1263 Hona (K) Rosén, Hillevi VRK msk120902 25                                                                                                    
44 20,00 1 HCS n 09 Musse LO1370 Hane (K) Ståhlfors, Miriam VK grk120211 20                                                                                                    
44 20,00 1 HCS a 23 Svante LO1285 Hane (K) Jacobs, Gun-Marie SKKK sydk120414 20                                                                                                    
44 20,00 1 HCS n 03 Pricken LO903 Hane (K) Myllenberg, Randi SYDK sydk120415 20                                                                                                    
44 20,00 1 HCS n Marie LO1364 Hona (K) Skagelin, Ellen BIK bik120512 20                                                                                                    
44 20,00 1 HCS a Samvetets Rabalder LO1383 Hane (K) Pind, Caroline UK uk120616 20                                                                                                    
44 20,00 1 HCS n 09 22 Fläcken LO1459 Hane Holmberg, Emilia CK ck120701 20                                                                                                    
44 20,00 1 HCS n 22 Findus LO1022 Hane (K) Nordin Pettersson, Jessica NERK väk120701 20                                                                                                    
44 20,00 1 HCS n Hitte LO1386 Hane Holmberg, Birgitta SKKK skkk120811 20                                                                                                    
44 20,00 1 HCS n 09 23 Sigge LO1468 Hane Lindelöf, Sirpa MSK msk120902 20                                                                                                    
44 20,00 1 HCS f Paris LO1413 Hona Sjödin Joutsen, Liselott SUK ask121006 20                                                                                                    
44 20,00 1 HCS n 09 24 Morris LO1476 Hane Bengtsson, Eva VK äk121208 20                                                                                                    
44 20,00 1 HCS g 09 Blue Magic LO925 Hona (K) Aringskog, Jannica VK äk121208 20                                                                                                    
56 15,00 1 HCS d 22 Sheldon LO1333 Hane (K)  Frisén, Yvonne TCC sc120513 15                                                                                                    
56 15,00 1 HCS f Ellie LO1455 Hona Ögren, Hanna SOL sol120602 15                                                                                                    
56 15,00 1 HCS n 09 23 Matrix Zion LO942 Hane (K) Christensson, Gun SVISS sviss120602 15                                                                                                    
56 15,00 1 HCS f 09 Silje LO779 Hona (K) Gustafsson, Cristin MSK msk120902 15                                                                                                    
56 15,00 1 HCS a Svinto LO1439 Hane Åsén, Annelie SPIN vk120916 15                                                                                                    
Huskatt långhår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt katalog klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,22 21 HCL a 22 Wilma LO869 Hona (K) Eriksson, David DÄK nerk120303 35,05 nerk120304 35,05 jkk120707 35,05 jkk120708 35,04 bjk120414 35,03 bjk120415 35,03 sök120428 35,03 sök120429 35,03 sol120602 35,03 uk120616 35,03 uk120617 35,03 nos120826 35,03 sol120603 35,02 suk120701 35,02 däk120929 35,02 däk120930 35,01 häk120519 20 nos120825 20 ask121006 20 ask121007 20 häk120520 15                                                            
2 160,15 5 HCL f 02 SW'09 SW'07 Feztiz DSM LO649 Hona (K) Rugner, Madeleine NERK väk120701 35,05 msk120902 35,05 väk120630 35,04 birka121117 35,01 nerk120304 20                                                                                            
3 145,07 7 HCL n 23 Årissa LO908 Hona (K) Nilsson, Marie SYDK grk120211 35,03 sydk120414 35,03 skkk120811 35,01 sydk120415 20 sviss120603 20 skkk120812 20 vk120916 20                                                                                        
4 145,06 7 HCL ns 24 Bianca LO1167 Hona (K) Nordin Pettersson, Jessica NERK vk120916 35,03 dk120421 35,02 dk120422 35,01 nerk120303 20 väk120701 20 nerk120304 15 jkk120708 15                                                                                        
5 125,00 7 HCL n 09 Askis DSM LO924 Hane (K) Johansson, Therese NOS bjk120414 25 bjk120415 25 sol120602 25 sol120603 25 nos120825 25 nos120826 25 ask121006 20                                                                                        
6 110,05 4 HCL a 09 22 Stuff LO1253 Hane (K) Hellkvist, Eva BIK bik120513 35,05 bik120512 25 väk120630 25 väk120701 25                                                                                              
7 100,05 4 HCL fs 09 22 Haifa LO1346 Hona Nabro, Cindy BJK ask121006 35,05 ask121007 25 bjk120414 20 bjk120415 20                                                                                              
8 95,03 4 HCL n 09 23 Blicca LO1454 Hona Ekblom, Emma UK häk120520 35,03 jkk120707 20 jkk120708 20 msk120902 20                                                                                              
9 95,02 4 HCL f 09 22 Elaine LO1403 Hona Hellkvist, Eva BIK spin120520 35,02 bik120512 20 bik120513 20 väk120630 20                                                                                              
10 85,06 3 HCL d 09 Killen LO1357 Hane (K) Hertzberg, Desirée VK äk121208 35,06 spin120520 25 äk121209 25                                                                                                
11 80,01 3 HCL n 03 23 Ceasar LO1348 Hane (K) Romell, Gunilla SPIN elk120506 35,01 grk120211 25 spin120519 20                                                                                                
12 70,04 2 HCL n 09 Isolde LO937 Hona (K) Hedqvist, Ann-Louise MIN sydk120415 35,02 sviss120603 35,02                                                                                                  
13 70,02 3 HCL ns 11 Leonardo LO1096 Hane (K) Silk, Jenny SPIN spin120519 35,02 vk120915 20 äk121208 15                                                                                                
14 70,01 3 HCL f Tussan LO533 Hona (K) Pettersson, Gunilla AK östk121007 35,01 östk121006 20 nerk120303 15                                                                                                
15 70,00 4 HCL f 02 Qira LO1436 Hona Westh, Ramona SÖK sök120428 20 suk120630 20 sök120429 15 häk120519 15                                                                                              
16 60,02 2 HCL es 03 23 Ziggy LO1427 Hane (K) Grandell, Ida LK sk120331 35,02 msk120902 25                                                                                                  
16 60,02 2 HCL n 02 Merlin LO1329 Hane (K) Hellman, Jorunn SKKK vk120915 35,02 dk120421 25                                                                                                  
16 60,02 2 HCL f 03 22 Brumsan DSM LO840 Hona (K) Bellerud, Elisabeth NERK östk121006 35,02 birka120603 25                                                                                                  
19 55,03 2 HCL n 09 Mathilda DSM LO203 Hona (K) Hulthén, Yvonne SYDK skkk120812 35,03 sydk120414 20                                                                                                  
20 55,02 2 HCL a 02 Kizz LO1449 Hane (K) Munter, Ia UK uk121013 35,02 uk120616 20                                                                                                  
21 50,03 2 HCL a 09 Theo LO1462 Hane (K) Löfgren, Elisabeth SUK ask121007 35,03 ask121006 15                                                                                                  
22 50,00 2 HCL n Zorro LO1221 Hane (K) Karlsson, Anette NERK nerk120303 25 nerk120304 25                                                                                                  
22 50,00 2 HCL d 22 SW Enzo LO1140 Hane (K) Hjelm, My GRK uk120616 25 uk120617 25                                                                                                  
24 45,00 2 HCL ds 23 Rasmus LO1450 Hane Hallquist, Karin VK vk120916 25 väk120701 20                                                                                                  
25 40,00 2 HCL as 22 Herkules LO1422 Hane (K) Bergh, Lovisa BIK nerk120303 20 bik120513 20                                                                                                  
25 40,00 2 HCL a Grållan LO1396 Hona Lövgren, Eva VRK häk120520 20 uk120617 20                                                                                                  
25 40,00 2 HCL n 03 Ariel LO1429 Hona Isaksson, Stina DK äk121208 20 äk121209 20                                                                                                  
28 35,04 1 HCL f 09 Disa LO1426 Hona Wedin, Kerstin NOS nos120825 35,04                                                                                                    
28 35,04 1 HCL g Estelle LO1485 Hona Carlsson, Thomas ÄK äk121209 35,04                                                                                                    
30 35,03 1 HCL f 09 Gizmo LO1443 Hona Jonsson, Juliah HÄK häk120519 35,03                                                                                                    
31 35,02 1 HCL a 09 23 Per Silver Remeliné (Assar) LO985 Hane (K) UK fräs120108 35,02                                                                                                    
32 35,01 1 HCL n 09 22 Lillan Gustavsson LO1264 Hona (K) Gustavsson, Josefine VK ck120630 35,01                                                                                                    
33 35,00 2 HCL d 09 24 Biffen LO1388 Hane (K) Enberg, Sanna BIK bik120512 20 bik120513 15                                                                                                  
33 35,00 2 HCL a 09 Molly LO1470 Hona (K) Svedin, Carina SUK suk120701 20 suk120630 15                                                                                                  
35 25,00 1 HCL f 09 22 Svea LO1399 Hona (K) Carin Svensson SL sk120331 25                                                                                                    
35 25,00 1 HCL ns 11 Zimzon LO1423 Hane (K) Lennartsson, Carina MIN sydk120414 25                                                                                                    
35 25,00 1 HCL e Knut LO1090 Hane (K) Sjödin Joutsen, Liselott SUK ask121006 25                                                                                                    
35 25,00 1 HCL e 03 Wilda LO1441 Hona (K) Rankka, Karolina UK uk121013 25                                                                                                    
35 25,00 1 HCL gs 25 Pandora LO1095 Hona (K) Silk, Jenny SPIN äk121208 25                                                                                                    
40 20,00 1 HCL Sixten af Silvercrona LO1412 Hane (K) UK fräs120108 20                                                                                                    
40 20,00 1 HCL a Helga LO1260 Hona (K) Caspersson Olsson, Liv GRK grk120211 20                                                                                                    
40 20,00 1 HCL n 09 24 Damian LO1070 Hane (K) de Lange, Malin NERK nerk120304 20                                                                                                    
40 20,00 1 HCL n 22 Pixel LO1453 Hona (K) Ögren, Hanna SOL sol120602 20                                                                                                    
40 20,00 1 HCL n 09 22 Mysak LO1460 Hane (K) Bråth, Angelica VÄK väk120630 20                                                                                                    
40 20,00 1 HCL d 09 Curry LO1350 Hane (K) Lyberg, Annika MSK msk120902 20                                                                                                    
40 20,00 1 HCL n 09 Rubina LO1407 Hona Borgquist, Anna-Lena DÄK däk120929 20                                                                                                    
40 20,00 1 HCL a 03 Fritz-Glenn Jansson LO1475 Hane Sonesson, Britt-Marie VK äk121208 20                                                                                                    
48 15,00 1 HCL a 09 Doris LO1433 Hona Andersson, Louise JKK jkk120707 15                                                                                                    
48 15,00 1 HCL n 09 23 Kilo LO1458 Hona (K) Ullstad, Felicia SYDK skkk120812 15                                                                                                    
48 15,00 1 HCL n Osis LO1030 Hane (K) Östergårds Kihlman, Irenè MSK msk120902 15                                                                                                    
Huskatt senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt katalog klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,12 9 HCS d 23 Ramses LO527 Hane (K) Hillvall, Maria HÄK uk120616 30,03 uk120617 30,03 sök120429 30,02 gek121103 30,02 birka121118 30,02 sök120428 25 gek121104 25 häk120519 20 birka121117 15                                                                                    
2 150,10 6 HCL f 02 SW'09 SW'07 Feztiz DSM LO649 Hona (K) Rugner, Madeleine NERK birka121117 30,03 dk120422 30,02 väk120701 30,02 msk120902 30,02 dk120421 30,01 väk120630 30,01                                                                                          
3 140,06 9 HCS a 09 Zelda LO620 Hona (K) Hillvall, Maria HÄK sök120428 30,02 häk120519 30,02 gek121104 30,02 sök120429 25 uk120616 25 uk120617 25 gek121103 25 birka121118 25 birka121117 20                                                                                    
4 115,01 5 HCS d 23 Djabo LO365 Hane (K) Hempel, Maria BK elk120506 30,01 spin120520 25 dk120422 20 elk120505 20 spin120519 20                                                                                            
5 90,04 3 HCL f Tussan LO533 Hona (K) Pettersson, Gunilla AK östk121006 30,02 nerk120303 30,01 östk121007 30,01                                                                                                
6 80,04 3 HCL ns 09 Gullet LO1112 Hona (K) Brynning, Wailett SPIN elk120505 30,02 spin120519 30,02 väk120701 20                                                                                                
7 80,02 3 HCS f 09 Mixi LO990 Hona Kerstin Norlin BIRKA däk120929 30,01 alfa121021 30,01 msk120902 20                                                                                                
8 60,02 2 HCS n 03 Pricken LO903 Hane (K) Myllenberg, Randi SYDK sydk120414 30,01 sydk120415 30,01                                                                                                  
8 60,02 2 HCS n 23 Maja  LO421 Hona (K) Strömbäck, Kristina SC sc120512 30,01 sc120513 30,01                                                                                                  
8 60,02 2 HCS f 03 Svea LO1379 Hona (K) Wedin, Kerstin NOS nos120825 30,01 nos120826 30,01                                                                                                  
11 50,01 2 HCL f 03 22 Brumsan DSM LO840 Hona (K) Bellerud, Elisabeth NERK birka120603 30,01 östk121006 20                                                                                                  
12 40,00 2 HCL d 22 SW Enzo LO1140 Hane (K) Hjelm, My GRK uk120616 20 uk120617 20                                                                                                  
13 30,01 1 HCS n 03 Singo LO1434 Hona Johnsson, Eva SYDK sviss120603 30,01                                                                                                    
Huskatt veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt katalog klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,05 5 HCS e 09 22 Lucifer LO33 Hane (K) Hellkvist, Eva BIK bik120512 30,01 bik120513 30,01 spin120520 30,01 väk120630 30,01 väk120701 30,01                                                                                            
2 85,02 3 HCL ns 11 Leonardo LO1096 Hane (K) Silk, Jenny SPIN spin120519 30,01 vk120915 30,01 äk121208 25                                                                                                
3 60,02 2 HCL n 09 Mathilda DSM LO203 Hona (K) Hulthén, Yvonne SYDK sydk120414 30,01 skkk120812 30,01                                                                                                  
3 60,02 2 HCL d 09 Blunder LO875 Hane (K) Johansson, Irene NOS nos120825 30,01 nos120826 30,01                                                                                                  
5 30,02 1 HCL gs 25 Pandora LO1095 Hona (K) Silk, Jenny SPIN äk121208 30,02                                                                                                    
6 30,01 1 HCL n 09 22 Lillan Gustavsson LO1264 Hona (K) Gustavsson, Josefine VK ck120630 30,01