Utställningar som delresultat för Årets Katt 2012 inom SVERAK grundas på     
         
  Resultaten i de olika flikarna är hämtade utgående ifrån klubbarnas kataloger och resultatlistor        
    tilläggspoäng vid utställning     senaste uppdatering: 2013-01-15 15:53    
      kat I     kat II     kat III     kat IV     huskatt      
  utställning v - j/u - k senior veteran v - j/u - k senior veteran v - j/u - k senior veteran v - j/u - k senior veteran långhår korthår senior veteran  
  fräs120107 0,30 0,01   0,79 0,01 0,01 0,76 0,01   0,21     0,03        
  fräs120108 0,18 0,01   0,84 0,03 0,01 0,85 0,03   0,27     0,02 0,02      
  grk120211       1,10 0,03               0,03 0,03      
  grk120212 0,61 0,02 0,03       0,43 0,03   0,17              
  nerk120303 0,50 0,02 0,01 4,40 0,08 0,04 1,98 0,03   0,34     0,10 0,05 0,01    
  nerk120304 0,56 0,02 0,01 3,33 0,07 0,02 1,61 0,02   0,41     0,09 0,05      
  sk120331 0,31     1,72 0,02 0,02 0,89 0,01 0,01 0,32 0,02   0,01 0,02      
  sk120401 0,28 0,03 0,01 1,49 0,05 0,01 0,78 0,02   0,29 0,02   0,02 0,01      
  bjk120414 0,35 0,03 0,02 1,61 0,04 0,01 1,41 0,03   0,17 0,01   0,04 0,03      
  sydk120414 0,54 0,01 0,01 2,30 0,03 0,03 2,40 0,08 0,02 0,47     0,05 0,03 0,01 0,01  
  bjk120415 0,38 0,03 0,02 1,50 0,04 0,01 1,32 0,03   0,17 0,01   0,05 0,03      
  sydk120415 0,44   0,01 2,16 0,02 0,02 2,20 0,08 0,01 0,38     0,03 0,02 0,01    
  dk120421 0,39 0,02   1,09 0,02   0,69 0,03 0,01 0,18     0,05 0,02 0,01    
  dk120422 0,33 0,03   1,03 0,01   0,52 0,01 0,01 0,15     0,06 0,01 0,02    
  sök120428 0,23     1,08 0,03   0,59 0,02   0,15     0,05 0,03 0,02    
  sök120429 0,24     1,09 0,03 0,01 0,56 0,01   0,13     0,05 0,03 0,02    
  elk120505 0,20   0,01 1,21 0,03 0,02 0,61 0,03 0,01 0,10     0,04   0,02    
  elk120506 0,21 0,01 0,01 0,91 0,01 0,01 0,60 0,03 0,01 0,12     0,06 0,01 0,01    
  bik120512 0,16 0,01   0,91   0,01 0,86 0,06 0,03 0,26     0,05 0,04   0,01  
  sc120512 0,18 0,01 0,01 1,53 0,03 0,02 0,96 0,02   0,40 0,02   0,04   0,01    
  bik120513 0,19 0,02   0,85     0,53 0,03 0,02 0,23     0,08 0,05   0,01  
  sc120513 0,12 0,01 0,01 1,14 0,06 0,01 0,74 0,02   0,31 0,02   0,05   0,01    
  häk120519 0,24     1,35 0,07 0,03 0,56 0,02   0,14     0,07 0,03 0,02    
  spin120519 0,23 0,01 0,01 1,36 0,04   0,65 0,02   0,22   0,01 0,04 0,02 0,02 0,01  
  häk120520 0,18     1,10 0,08 0,03 0,50 0,02 0,01 0,16     0,05 0,03      
  spin120520 0,30 0,02 0,01 1,03 0,03   0,71 0,02   0,15     0,07 0,02 0,01 0,01  
  birka120602 0,34 0,02 0,01 1,05 0,02 0,02 0,94 0,01   0,20 0,01            
  sol120602 0,26 0,02 0,01 1,17 0,03 0,02 0,92 0,02   0,16     0,02 0,03      
  sviss120602 0,22 0,01   1,19 0,06 0,04 0,72 0,02 0,02 0,15     0,03        
  birka120603 0,18 0,02 0,02 0,84 0,02 0,02 0,96 0,02   0,19 0,02   0,01 0,01 0,01    
  sol120603 0,28 0,02 0,01 1,11 0,03 0,02 0,80 0,02   0,12     0,02 0,02      
  sviss120603 0,24 0,01   1,15 0,04 0,04 0,69 0,02 0,01 0,09     0,04 0,02 0,01    
  uk120616 0,25 0,03 0,02 1,65 0,03 0,03 0,83 0,01 0,01 0,24     0,05 0,03 0,03    
  uk120617 0,18 0,03 0,02 1,22 0,03 0,03 1,06 0,02 0,01 0,24 0,01   0,05 0,03 0,03    
  ck120630 0,20 0,01   0,83 0,03 0,03 0,97 0,06 0,02 0,12     0,02 0,01   0,01  
  suk120630 0,17     1,27 0,03 0,04 0,68     0,17 0,01   0,05 0,04      
  väk120630 0,38 0,01 0,01 1,96 0,02 0,03 0,70 0,06   0,20     0,03 0,04 0,01 0,01  
  ck120701 0,16     0,60 0,02 0,02 0,77 0,02   0,13     0,03        
  suk120701 0,12     1,16 0,04 0,02 0,64     0,18 0,01   0,02 0,02      
  väk120701 0,36 0,01 0,01 1,88 0,03 0,03 0,84 0,06   0,24     0,04 0,05 0,02 0,01  
  jkk120707 0,37 0,01 0,01 1,15 0,04 0,01 1,23 0,03 0,01 0,22     0,02 0,05      
  jkk120708 0,29 0,01 0,01 1,22 0,06 0,01 1,11 0,03 0,01 0,18     0,02 0,04      
  skkk120811 0,35 0,02 0,01 1,12 0,04 0,03 1,17 0,02 0,02 0,15     0,03 0,01      
  skkk120812 0,30 0,02   1,06 0,02 0,02 1,04 0,03 0,01 0,20     0,02 0,03   0,01  
  nos120825 0,42 0,02 0,01 1,59   0,02 1,08 0,02   0,26     0,05 0,04 0,01 0,01  
  nos120826 0,42 0,02 0,01 1,47   0,02 0,82 0,01   0,22     0,03 0,03 0,01 0,01  
  msk120901       2,58 0,11 0,01                      
  msk120902 0,75 0,03 0,02       1,42 0,03   0,32     0,11 0,05 0,02    
  vk120915 0,44 0,02 0,01 1,87 0,06 0,01 1,35 0,05   0,23     0,03 0,02   0,01  
  vk120916 0,47 0,03 0,01 1,81 0,03 0,01 1,25 0,05   0,27     0,07 0,03      
  däk120929 0,27 0,01 0,01 1,86 0,06 0,03 0,98 0,03 0,01 0,35 0,01   0,04 0,02 0,01    
  däk120930 0,28 0,01 0,02 1,95 0,05 0,03 0,92 0,05 0,01 0,31 0,01   0,02 0,01      
  ask121006 0,39 0,02   1,37 0,01 0,03 0,81 0,05 0,01 0,12     0,03 0,05      
  östk121006 0,58 0,05   1,36 0,10   1,21 0,05   0,18     0,03 0,02 0,02    
  ask121007 0,34 0,02   1,13 0,01 0,02 0,73 0,05   0,11     0,02 0,03      
  östk121007 0,49 0,04   1,47 0,08 0,01 0,90 0,03   0,18     0,03 0,01 0,01    
  uk121013       1,04 0,03 0,01               0,02      
  uk121014 0,24 0,01 0,02       0,81 0,04   0,11 0,01            
  alfa121020       1,02 0,06 0,03                      
  alfa121021 0,32 0,01 0,01       0,88 0,03   0,13     0,01   0,01    
  gek121103 0,18 0,01 0,01 1,32 0,12 0,03 0,67 0,02   0,17     0,03 0,01 0,02    
  gek121104 0,22 0,01 0,02 1,16 0,08 0,05 0,55 0,03   0,16     0,02 0,01 0,02    
  birka121117 0,54 0,02 0,01 2,62 0,05 0,03 1,69 0,04   0,38     0,02 0,01 0,03    
  birka121118 0,45 0,02 0,02 2,24 0,04 0,03 1,51 0,03 0,01 0,45 0,01   0,03 0,01 0,02    
  äk121208 0,49 0,03 0,01 2,60 0,07 0,01 1,47 0,05 0,01 0,35 0,02   0,06 0,06   0,02  
  äk121209 0,41 0,02 0,01 2,43 0,04 0,02 1,51 0,04 0,01 0,30     0,04 0,04