HUSKATT
Listan publicerad 120124 - senast uppdaterad 120120
Plats EMS Poäng Namn Kön Utställare Klubb Antal resultat Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår Utställning Resultat Poäng Ingår
Huskatt Långhår                                                                                                                                                                                                      
175,28 HCL a 22 1 Wilma Hona David Eriksson DÄK 23 NERK 2011-06-05 BIS 35,07 * GEK 2011-03-05 BIS 35,06 * NERK 2011-06-04 BIS 35,06 * GEK 2011-03-06 BIS 35,05 * NOS 2011-08-28 BIS 35,04 * JKK 2011-11-19 BIS 35,03   MEK 2011-08-13 BIS 35,03   SUK 2011-01-23 BIS 35,03   HÄK 2011-05-21 BIS 35,03   HÄK 2011-05-22 BIS 35,03   ASK 2011-07-23 BIS 35,02   BJK 2011-04-09 BIS 35,02   BJK 2011-04-10 BIS 35,02   SK 2011-03-26 BIS 35,02   SK 2011-03-27 BIS 35,02   SÖK 2011-04-30 BIS 35,02   JKK 2011-11-20 BIS 35,02   DÄK 2011-10-01 BIS 35,02   DÄK 2011-10-02 BIS 35,02   ASK 2011-07-24 KLASSVINN 25   NOS 2011-08-27 2:A 20   SUK 2011-01-22 2:A 20   SÖK 2011-05-01 2:A 20  
175,19 HCL n 22 2 Prinz Hane Jessica Nordin Pettersson NERK 19 VRK 2011-04-17 BIS 35,05 * BIK 2011-05-14 BIS 35,05 * BIK 2011-05-15 BIS 35,04 * NERK 2011-01-30 BIS 35,03 * ASK 2011-07-24 BIS 35,02 * ALFA 2011-04-30 BIS 35,02   VK 2011-09-04 BIS 35,01   BK 2011-08-28 KLASSVINN 25,00   LK 2011-08-21 KLASSVINN 25,00   JKK 2011-07-17 KLASSVINN 25,00   ASK 2011-07-23 KLASSVINN 25,00   DK 2011-05-08 KLASSVINN 25,00   NERK 2011-06-05 KLASSVINN 25,00   JKK 2011-07-16 2:A 20,00   ALFA 2011-05-01 2:A 20,00   DK 2011-05-07 2:A 20   BK 2011-08-27 2:A 20   VK 2011-09-03 2:A 20   NERK 2011-06-04 3:A 15                                  
165,08 HCL a 09 23 3 Per Silver Remeliné (Assar) Hane Marja Eriksson & Dan Thorell UK 6 ALFA 2011-05-01 BIS 35,03 * JKK 2011-07-16 BIS 35,03 * TCC 2011-11-06 BIS 35,01 * SC 2011-06-11 BIS 35,01 * GEK 2011-03-05 KLASSVINN 25,00 * UK 2011-01-09 2:A 20,00                                                                                                                                          
165,06 HCL f 02 4 SW'09 & SW'07 Feztiz, DSM Hona Madeleine Rugner NERK 8 VÄK 2011-07-02 BIS 35,02 * MSK 2011-09-17 BIS 35,02 * TCC 2011-11-05 BIS 35,01 * VÄK 2011-07-03 BIS 35,01 * VRK 2011-04-16 KLASSVINN 25,00 * NERK 2011-06-04 2:A 20,00   NERK 2011-06-05 2:A 20,00   JKK 2011-11-19 2:A 20,00                                                                                                                          
155,10 HCL n 09 24 5 Damian Hane Malin de Lange NERK 7 DK 2011-05-07 BIS 35,06 * ÖSTK 2011-04-22 BIS 35,02 * BIRKA 2011-04-09 BIS 35,02 * NERK 2011-01-29 KLASSVINN 25,00 * VÄK 2011-07-02 KLASSVINN 25,00 * NERK 2011-06-04 2:A 20,00   NERK 2011-06-05 2:A 20,00                                                                                                                                  
155,07 HCL ns 24 6 Bianca Hona Jessica Nordin Pettersson NERK 13 ÖSTK 2011-10-15 BIS 35,03 * DK 2011-05-08 BIS 35,02 * JKK 2011-07-17 BIS 35,02 * JKK 2011-07-16 KLASSVINN 25,00 * VRK 2011-04-17 KLASSVINN 25,00 * ALFA 2011-04-30 KLASSVINN 25,00   ALFA 2011-05-01 KLASSVINN 25,00   BIK 2011-05-14 KLASSVINN 25,00   BIK 2011-05-15 KLASSVINN 25,00   DK 2011-05-07 KLASSVINN 25,00   BK 2011-08-27 2:A 20,00   BK 2011-08-28 2:A 20,00   NERK 2011-01-30 2:A 20,00                                                                                  
150,05 HCL n 23 7 Årissa Hona Marie Nilsson SYDK 6 MIN 2011-05-15 BIS 35,02 * FMK 2011-10-09 BIS 35,02 * SKKK 2011-08-14 BIS 35,01 * SYDK 2011-04-10 KLASSVINN 25,00 * SYDK 2011-04-09 2:A 20,00 * SKKK 2011-08-13 2:A 20,00                                                                                                                                          
140,07 HCL gs 25 8 Pandora Hona Jenny Silk SPIN 6 ÄK 2011-12-03 BIS 35,05 * ELK 2011-06-18 BIS 35,02 * SPIN 2011-05-21 KLASSVINN 25,00 * VK 2011-09-03 KLASSVINN 25,00 * ÄK 2011-12-04 2:A 20,00 * BK 2011-08-27 3:A 15,00                                                                                                                                          
140,02 HCL n 09 9 Askis, DSM Hane Therese Johansson NOS 6 SOL 2011-06-04 BIS 35,01 * SOL 2011-06-05 BIS 35,01 * BJK 2011-04-09 KLASSVINN 25,00 * BJK 2011-04-10 KLASSVINN 25,00 * NOS 2011-08-27 2:A 20,00 * NOS 2011-08-28 2:A 20,00                                                                                                                                          
130,10 HCL f 10 Tussan Hona Gunilla Pettersson AK 6 NERK 2011-01-29 BIS 35,07 * LK 2011-08-20 BIS 35,03 * LK 2011-08-21 2:A 20,00 * ÖSTK 2011-10-15 2:A 20,00 * DK 2011-05-07 2:A 20,00 * NERK 2011-06-05 3:A 15,00                                                                                                                                          
130,03 HCL n 09 11 Isolde Hona Ann-Louise Hedqvist MIN 6 FMK 2011-10-08 BIS 35,02 * SVISS 2011-07-03 BIS 35,01 * SYDK 2011-04-10 2:A 20,00 * MIN 2011-05-14 2:A 20,00 * FMK 2011-10-09 2:A 20,00 * SKKK 2011-08-13 3:A 15,00                                                                                                                                          
125,08 HCL n 09 12 Mathilda, DSM Hona Yvonne Hulthén SYDK 4 SYDK 2011-04-09 BIS 35,03 * SKKK 2011-08-13 BIS 35,03 * SVISS 2011-07-02 BIS 35,02 * FMK 2011-10-08 2:A 20,00 *                                                                                                                                                        
125,04 HCL ns 11 13 Leonardo Hane Jenny Silk SPIN 6 ÄK 2011-12-04 BIS 35,04 * ELK 2011-06-18 KLASSVINN 25,00 * BK 2011-08-27 KLASSVINN 25,00 * SPIN 2011-05-21 2:A 20,00 * ÄK 2011-12-03 2:A 20,00 * VK 2011-09-03 3:A 15,00                                                                                                                                          
120,00 HCL n 14 Osis Hane Irenè Östergårds Kihlman MSK 6 GEK 2011-03-06 KLASSVINN 25,00 * HÄK 2011-05-21 KLASSVINN 25,00 * HÄK 2011-05-22 KLASSVINN 25,00 * MSK 2011-09-17 KLASSVINN 25,00 * SUK 2011-01-22 2:A 20,00 * GEK 2011-03-05 3:A 15,00                                                                                                                                          
115,00 HCL f 24 15 Wilma, DSM Hona Katarina Redlund UK 8 UK 2011-01-09 KLASSVINN 25,00 * BIRKA 2011-04-09 KLASSVINN 25,00 * BIRKA 2011-04-10 KLASSVINN 25,00 * SK 2011-03-26 2:A 20,00 * SK 2011-03-27 2:A 20,00 * FRÄS 2011-01-08 2:A 20,00   GEK 2011-03-06 2:A 20,00   GEK 2011-03-05 3:A 15,00                                                                                                                          
110,10 HCL n 09 23 16 Indra Tindra Isabelle Jonsson Hona Isabelle & Caroline Jonsson   5 SUK 2011-01-22 BIS 35,10 * SUK 2011-01-23 2:A 20,00 * GEK 2011-03-05 2:A 20,00 * MEK 2011-08-13 2:A 20,00 * GEK 2011-03-06 3:A 15,00 *                                                                                                                                                
95,05 HCL d 22 17 Gustav Hane Catarina Johansson JKK 3 UK 2011-01-09 BIS 35,03 * BIRKA 2011-04-10 BIS 35,02 * FRÄS 2011-01-08 KLASSVINN 25,00 *                                                                                                                                                                
95,00 HCL a 18 Dexter Hane Rose-Marie Nymans MSK 5 GEK 2011-03-05 2:A 20,00 * GEK 2011-03-06 2:A 20,00 * HÄK 2011-05-21 2:A 20,00 * HÄK 2011-05-22 2:A 20,00 * SUK 2011-01-22 3:A 15,00 *                                                                                                                                                
85,04 HCL d 09 19 Killen Hane Desirée Hertzberg VK 4 VK 2011-09-03 BIS 35,04 * ÄK 2011-12-04 2:A 20,00 * SPIN 2011-05-22 3:A 15,00 * ÄK 2011-12-03 3:A 15,00 *                                                                                                                                                        
75,01 HCL d 09 20 Curry Hane Annika Lyberg MSK 3 ÖSTK 2011-10-16 BIS 35,01 * VRK 2011-04-17 2:A 20,00 * MSK 2011-09-17 2:A 20,00 *                                                                                                                                                                
75,00 HCL f 03 22 21 Brumsan, DSM Hona Elisabeth Bellerud NERK 3 NERK 2011-01-30 KLASSVINN 25,00 * ÖSTK 2011-04-22 KLASSVINN 25,00 * ÖSTK 2011-10-16 KLASSVINN 25,00 *                                                                                                                                                                
Huskatt korthår                                                                                                                                                                                                      
175,30 HCS f 03 1 SW Matilda Hona David Eriksson DÄK 23 NOS 2011-08-27 BIS 35,07 * NERK 2011-06-05 BIS 35,07 * NERK 2011-06-04 BIS 35,06 * SUK 2011-01-22 BIS 35,05 * HÄK 2011-05-21 BIS 35,05 * SUK 2011-01-23 BIS 35,04   JKK 2011-11-19 BIS 35,04   BJK 2011-04-09 BIS 35,04   JKK 2011-11-20 BIS 35,03   SÖK 2011-04-30 BIS 35,03   GEK 2011-03-05 BIS 35,03   BJK 2011-04-10 BIS 35,03   SK 2011-03-27 BIS 35,02   SÖK 2011-05-01 BIS 35,02   GEK 2011-03-06 BIS 35,01   DÄK 2011-10-01 BIS 35,01   DÄK 2011-10-02 BIS 35,01   ASK 2011-07-23 BIS 35,02   ASK 2011-07-24 BIS 35,01   HÄK 2011-05-22 KLASSVINN 25   NOS 2011-08-28 KLASSVINN 25   SK 2011-03-26 KLASSVINN 25   MEK 2011-08-13 2:A 20  
175,22 HCS ns 2 Goliat Hane Matilda Ewerlöf ELK 13 TCC 2011-11-05 BIS 35,06 * ÄK 2011-12-03 BIS 35,06 * ÄK 2011-12-04 BIS 35,04 * ELK 2011-06-19 BIS 35,04 * BK 2011-08-27 BIS 35,02 * GRK 2011-02-12 BIS 35,01   SUK 2011-01-22 2:A 20,00   BK 2011-08-28 2:A 20,00   VK 2011-09-04 2:A 20,00   DK 2011-05-07 2:A 20,00   ELK 2011-06-18 2:A 20,00   SUK 2011-01-23 3:A 15,00   SPIN 2011-05-21 3:A 15,00                                                                                  
175,17 HCS n 24 3 Turbo Hane Birgitta Picone-Björkman MEK 13 MEK 2011-08-13 BIS 35,05 * VRK 2011-04-17 BIS 35,04 * FRÄS 2011-01-08 BIS 35,04 * UK 2011-01-09 BIS 35,02 * VRK 2011-04-16 BIS 35,02 * NERK 2011-06-05 KLASSVINN 25,00   DÄK 2011-10-01 KLASSVINN 25,00   DÄK 2011-10-02 KLASSVINN 25,00   JKK 2011-11-19 KLASSVINN 25,00   JKK 2011-11-20 KLASSVINN 25,00   HÄK 2011-05-21 2:A 20,00   HÄK 2011-05-22 2:A 20,00   NERK 2011-06-04 3:A 15,00                                                                                  
175,12 HCS f 09 23 4 FrouFrou, DSM Hona Emma Sund ÖSTK 8 ÖSTK 2011-10-15 BIS 35,03 * JKK 2011-07-16 BIS 35,03 * LK 2011-08-21 BIS 35,02 * ÖSTK 2011-04-22 BIS 35,02 * ÖSTK 2011-10-16 BIS 35,02 * LK 2011-08-20 BIS 35,01   JKK 2011-07-17 BIS 35,01   JKK 2011-11-19 2:A 20,00                                                                                                                          
165,13 HCS n 09 5 Sören Fernström Hane Ann-Sofie Leveau CK 10 DK 2011-05-07 BIS 35,04 * NERK 2011-01-30 BIS 35,06 * FMK 2011-10-08 BIS 35,02 * FMK 2011-10-09 BIS 35,01 * CK 2011-07-09 KLASSVINN 25,00 * SVISS 2011-07-03 2:A 20,00   JKK 2011-11-19 2:A 20,00   JKK 2011-11-20 2:A 20,00   MIN 2011-05-14 2:A 20,00   SVISS 2011-07-02 3:A 15,00                                                                                                          
165,13 HCS n 02 21 5 Smillan Hona Anette Alm MIN 7 MIN 2011-05-14 BIS 35,05 * MIN 2011-05-15 BIS 35,02 * SVISS 2011-07-03 BIS 35,04 * SKKK 2011-08-14 BIS 35,02 * SKKK 2011-08-13 KLASSVINN 25,00 * SVISS 2011-07-02 KLASSVINN 25,00   SYDK 2011-04-10 2:A 20,00                                                                                                                                  
150,11 HCS n 09 24 6 SW'09 Stephanie, DSM Hona Malin de Lange NERK 7 NERK 2011-01-29 BIS 35,08 * VÄK 2011-07-02 BIS 35,02 * BIRKA 2011-04-09 BIS 35,01 * DK 2011-05-07 KLASSVINN 25,00 * NERK 2011-06-04 2:A 20,00 * NERK 2011-06-05 2:A 20,00   ÖSTK 2011-04-22 2:A 20,00                                                                                                                                  
130,05 HCS d 23 7 Ramses Hane Maria Hillvall HÄK 6 HÄK 2011-05-22 BIS 35,05 * SUK 2011-01-22 KLASSVINN 25,00 * SUK 2011-01-23 KLASSVINN 25,00 * HÄK 2011-05-21 KLASSVINN 25,00 * TCC 2011-11-06 2:A 20,00 * TCC 2011-11-05 3:A 15,00                                                                                                                                          
120,03 HCS d 09 22 8 Cesar Hane Veronica Gustafsson MSK 5 MSK 2011-09-17 BIS 35,03 * ÖSTK 2011-10-15 KLASSVINN 25,00 * NERK 2011-01-29 2:A 20,00 * VRK 2011-04-16 2:A 20,00 * VRK 2011-04-17 2:A 20,00 *                                                                                                                                                
115,08 HCS d 09 24 10 Ozzie Napoleon Stjärnöga Hane Anna Eriksson BK 4 SPIN 2011-05-21 BIS 35,05 * BK 2011-08-28 BIS 35,03 * ELK 2011-06-18 KLASSVINN 25,00 * BK 2011-08-27 2:A 20,00 *                                                                                                                                                        
105,05 HCS a 09 11 Royal Hane Miriam Ståhlfors VK 5 VK 2011-09-04 BIS 35,05 * ÄK 2011-12-03 2:A 20,00 * VK 2011-09-03 2:A 20,00 * ELK 2011-06-19 3:A 15,00 * ÄK 2011-12-04 3:A 15,00 *                                                                                                                                                
105,01 HCS g 09 12 Busan Hona Desirée Hertzberg VK 4 SPIN 2011-05-22 BIS 23,01 * VK 2011-09-03 KLASSVINN 25,00 * ÄK 2011-12-04 KLASSVINN 25,00 * ÄK 2011-12-03 2:A 20,00 *                                                                                                                                                        
100,02 HCS n 23 13 Maja Hona Kristina Strömbäck SC 4 SC 2011-06-11 BIS 35,01 * SC 2011-06-12 BIS 35,01 * HÄK 2011-05-21 3:A 15,00 * HÄK 2011-05-22 3:A 15,00 *                                                                                                                                                        
95,06 HCS d 22 14 Sheldon Hane Yvonne & Emilie Frisén TCC 3 SK 2011-03-26 BIS 35,04 * ALFA 2011-04-30 BIS 35,02 * JKK 2011-07-16 KLASSVINN 25,00 *                                                                                                                                                                
95,01 HCS n 22 15 Findus Hane Jessica Nordin Pettersson NERK 4 VÄK 2011-07-03 BIS 35,01 * VÄK 2011-07-02 KLASSVINN 25,00 * ÖSTK 2011-10-15 2:A 20,00 * NERK 2011-01-29 3:A 15,00 *                                                                                                                                                        
90,00 HCS a 09 16 Zelda Hona Maria Hillvall HÄK 4 TCC 2011-11-05 KLASSVINN 25,00 * TCC 2011-11-06 KLASSVINN 25,00 * HÄK 2011-05-21 2:A 20,00 * HÄK 2011-05-22 2:A 20,00 *                                                                                                                                                        
80,08 HCS n 09 23 17 Matrix Zion Hane Gun & Christer Christensson SKKK 3 SVISS 2011-07-02 BIS 35,08 * SKKK 2011-08-14 KLASSVINN 25,00 * SKKK 2011-08-13 2:A 20,00 *                                                                                                                                                                
80,04 HCS fs 09 22 18 Miranda Hona Eva Latos SYDK 3 SYDK 2011-04-09 BIS 35,04 * SYDK 2011-04-10 KLASSVINN 25,00 * SVISS 2011-07-02 2:A 20,00 *                                                                                                                                                                
80,00 HCS n 09 24 19 Molle Hane Petra Engvall BIK 4 NERK 2011-01-29 KLASSVINN 25,00 * BIK 2011-05-14 2:A 20,00 * NERK 2011-06-04 2:A 20,00 * BK 2011-08-28 3:A 15,00 *                                                                                                                                                        
75,01 HCS n 22 20 Kålaboda Hona Ethel Henriksson SL 3 SOL 2011-06-05 BIS 35,01 * BJK 2011-04-09 2:A 20,00 * BJK 2011-04-10 2:A 20,00 *                                                                                                                                                                
Senior                                                                                                                                                                                                      
150,08 HCS e 22 1 Trisse Hane Jessica Nordin Pettersson & Pierre Pettersson NERK 11 BIK 2011-05-15 BSEN 30,03 * VRK 2011-04-17 BSEN 30,02 * NERK 2011-01-30 BSEN 30,01 * VRK 2011-04-16 BSEN 30,01 * NERK 2011-06-04 BSEN 30,01 * NERK 2011-06-05 BSEN 30,01   VÄK 2011-07-02 BSEN 30,01   VÄK 2011-07-03 BSEN 30,01   MSK 2011-09-17 BSEN 30,01   ÖSTK 2011-10-15 SKLASS 25,00   BIK 2011-05-14 S2 20,00                                                                                                  
150,07 HCS d 23 2 Ramses Hane Maria Hillvall HÄK 6 TCC 2011-11-05 BSEN 30,02 * TCC 2011-11-06 BSEN 30,02 * SUK 2011-01-23 BSEN 30,01 * HÄK 2011-05-21 BSEN 30,01 * HÄK 2011-05-22 BSEN 30,01 * SUK 2011-01-22 BSEN 30,00                                                                                                                                          
145,04 HCS d 23 3 Djabo Hane Maria Hempel BK 8 ELK 2011-06-18 BSEN 30,01 * ELK 2011-06-19 BSEN 30,01 * BK 2011-08-27 BSEN 30,01 * BK 2011-08-28 BSEN 30,01 * ÄK 2011-12-03 SKLASS 25,00 * ÄK 2011-12-04 SKLASS 25,00   BIK 2011-05-14 S3 15,00   BIK 2011-05-15 S3 15,00                                                                                                                          
90,03 HCS n 09 22 4 Strippe Hane Åsa Burström BJK 3 BJK 2011-04-09 BSEN 30,01 * BJK 2011-04-10 BSEN 30,01 * NOS 2011-08-28 BSEN 30,01 *                                                                                                                                                                
90,03 HCS n 03 4 Pricken Hane Randi Myllenberg SYDK 3 SYDK 2011-04-09 BSEN 30,01 * SYDK 2011-04-10 BSEN 30,01 * SVISS 2011-07-02 BSEN 30,01 *                                                                                                                                                                
90,02 HCL n 09 23 6 Indra Tindra Isabelle Jonsson Hona Isabelle & Caroline Jonsson   3 GEK 2011-03-05 BSEN 30,01 * MEK 2011-08-13 BSEN 30,01 * GEK 2011-03-06 BSEN 30,00 *                                                                                                                                                                
Veteran                                                                                                                                                                                                      
145,09 HCL gs 25 1 Pandora Hona Jenny Silk SPIN 6 ELK 2011-06-18 BVET 30,03 * VK 2011-09-03 BVET 30,02 * ÄK 2011-12-03 BVET 30,02 * SPIN 2011-05-21 BVET 30,02 * ÄK 2011-12-04 VKLASS 25,00 * BK 2011-08-27 VKLASS 25,00                                                                                                                                          
135,04 HCL ns 11 2 Leonardo Hane Jenny Silk SPIN 6 BK 2011-08-27 BVET 30,02 * ÄK 2011-12-04 BVET 30,02 * VK 2011-09-03 VKLASS 25,00 * ÄK 2011-12-03 VKLASS 25,00 * SPIN 2011-05-21 VKLASS 25,00 * ELK 2011-06-18 VKLASS 25,00                                                                                                                                          
120,05 HCL n 09 3 Mathilda, DSM Hona Yvonne Hulthén SYDK 4 SVISS 2011-07-02 BVET 30,02 * SKKK 2011-08-13 BVET 30,01 * FMK 2011-10-08 BVET 30,01 * SYDK 2011-04-09 BVET 30,01 *