Rapportering från FIFes GF vecka 2017

Idag reser de flesta länders delegater och de inom FIFe förtroendevalda till Bratislava i Slovakien, för den årliga "GF-veckan". Undertecknad, dvs Cecilia, lämnade Landvetter i förmiddags, för att i Wien sammanstråla med bland annat förbundets delegat Eva Porat för vidare bussresa sista timmen till Bratislava och årets hotell "Saffron". Min vana trogen när det gäller GF, sitter jag nu på Tegel i Berlin och undrar om min väskas vara eller icke vara när jag landar i Wien, pga stor försening från Landvetter... återkommer med vidare rapportering vad som händer under kommande vecka. Ha det gott i värmen!

Tisdagens öppna kommité mötet, där delegaterna kan diskutera de föreslagna motionerna, är nu till ända. Vår motion om 4/24 diskuterades flitigt. En motion har under dagen meddelats som dragen, FB nr 2, rörande novisklass på BUR (till förmån för HWC nr 3). SVERAKs delegat Eva Porat och vår bisittare Britta Kjellin är naturligtvis på plats och bevakar våra intressen!

Då är det dags, kongresshallen är nästan fylld av av förväntansfulla delegater, förtroendevalda och simultan översättare. Efter strul med headsetsetsen för översättning så öppnade mötet med en tyst minut. Presentation av närvarande och upprop av delegaterna. Totala antalet röster är 39 stycken vilket ger 20 röster för enkel majoritet och 30 för kvalificerad majoritet. Glappa tummar förekommer även på GF så flera omgångar av röstningar måste göras för att välja rösträknare och justerare.

Motionerna om fullt godkännande av de nu preliminära raserna kommer att behandlas på fredag morgon. Rapporterna från ordförande, sekreterare, kassör och revisorerna behandlades.

FD tackar kassören att ekonomiska rapporten är mer specificerad än tidigare år. Styrelsen och kassören har beviljats ansvarsfrihet. Rapporterna från kommissionerna gicks igenom likväl som för BC sekreteraren.

Nu börjar valen, Charles presenterar sig som enda kandidaten till posten som vice sekreterare. På FIFes GF kan man inte nomineras från golvet, utan alla förslag måste finnas med i agendan. Spännande att se om Charles blir vald... Under tiden som rösterna räknas så presenterar sig Karl som är enda kandidaten för posten som vice kassör. Charles blev vald med 33 röster. De fem kandidaterna för de tre platserna i HWC presenterar sig och det tar sin lilla tid. Nu tillkännagavs rösterna för Karl, han blev vald med 32 röster. Nu blir det kaffepaus. Invalda till HWC är Martin (22), Carin (29) och Vanja (26). Nu har presentationerna för DC börjat, alla fyra skall presentera sig. Under tiden som rösterna räknas så påbörjas punkt 16, ekonomi. Styrelsens förslag om oförändrade avgifter gick igenom med 37 ja. Röstningen på DC måste göras en gång till då ingen fick tillräckligt med röster. Inga frågor rörande budgeten 2018 så den går direkt till röstning där den bifölls med 38 ja. Nu kom röstetalet för DC där Joeri nu är invald med 21 röster.

2 olika förbund i Thailand har ansökt om patronage medlemsskap. De presenterar sig, men det känns onekligen lite märligt att det är två olika ansökningar från samma land!? FIFe har en regel som säger 1 medlem per land. Tråkigt att de inte samarbetat om en gemensam ansökan. De har uppmärksammats på att de är bättre för dem att komma som ett enat förbund, men de har valt att inte göra det. Nu röstas det med lappar om dem. Under tiden som rösterna räknas, så rapporteras om patronage av CCU i Kina. FACT erhöll 11 röster och CCS erhöll 18 röster vilket innebär att ingen av dem blev invald under patronage.

Nu börjar motionerna!

FIFe board 1, avslag med 26 ja, 9 nej och 4 avstår (kvalificerad majoritet krävs).

NRR 1, om byte av förbund. Det är nu diskussioner om den. Den gick igenom med 21 ja, 13 nej, 5 avstår

FIFe board 2, att ta bort ordet disketter. Direkt till omröstning där den bifölls med 39 ja.

FIFe board 3, 60 dagar att betala fakturor. Direkt till omröstning där den bifölls med 28 ja, 7 nej och 4 avstår

FD 1, obs omformulerad med tillägg, if carried, all affected standards must be changed accordingly, rörande vita medaljonger. Diskussioner pågår om att fel som inte har med hälsa att göra inte borde vara diskvalificerade,  medan andra tycker att det är ett stort fel på vissa raser så det borde vara kvar som det är. Bifall med 21 ja, 10 nej och 8 avstår.

FD 2, obs omformulerad, rörande huskatter. Den består numer bara av raden under general. The house cat should not resemble any breed. Diskussioner pågår... Man menar att texten bara är ett redskap för domarna och att den inte påverkar något mot hur det är idag. Nu argumenterar Eva och ifrågasätter om detta verkligen behövs och om det är ett problem idag? Avslag 15 ja, 19 nej och 5 avstår. Nu blir det lunch!

NRR 2, standarden för britter. BC är emot förslaget... det argumenteras ivrigt emot motionen. Avslag med 13 ja, 26 nej.

Nu kommer min kommissions motion om att införa EMS kod för charcoal, den är omskriven till att nu innebära att man använder koden "t" för rasspecifika modifiers. Det skulle innebära BEN x nt 22 för en brun marbled charcoal. Jag håller tummen, då jag vet att vi har flera av denna färgvarianten i SVERAK. Bifall 28 ja, 10 nej och 1 avstår. Jippie.

DEKZV 1, stamnamn 18 tecken. Stora diskussioner om att namn blir alltför långa när man även lägger till titlar. Hos oss så har vi begränsningen om totalt 35 tecken inklusive stamnamnet, men inte alla förbund har en dylik regel. Motionen bifallen 27 ja, 11 nej och 1 avstår.

FD 3, parning på utställning. Alla är eniga om att det inte är ok, men måste detta verkligen stå i reglerna? Avslag, 11 ja, 21 nej och 7 avstår.

FB 2 dragen.

SVERAK  2, 4/24. Flera länder har i sina JV regler att det max får vara 3/24, och det kan vara förvirrande med olika regler. Avslag, 14 ja, 22 nej och 3 avstår.

HWC 3, novis på BUR. Diskussioner fram och tillbaka, som tyvärr visar att inte alla delegater har bra koll på gällande regler rörande noviser. Bifallen, 24 ja, 13 nej och 2 avstår.

HWC 2, BUR tester. Inte mycket diskussion, nästan direkt till röstning. Avslag, 18 ja, 19 nej och 2 avstår.

HWC 1, DRX tester. Inte mycket diskussioner här heller. Avslag, 14 ja, 25 nej.

BRC 2, RR i K-avel. Stora diskussioner igen, kan en F1 verkligen vara rastypisk eller ej? Domare ser fenotyp men en F1 kan onekligen inte ha genotypen som sin målras även om den har fenotypen. Avslag, 9 ja, 28 nej och 2 avstår. Nu kaffe.

BRC 3, stamtavlor i enlighet med 4.5 under processen för godkännande. Direkt till omröstning, bifall 35 ja, 2 nej och 2 avstår.

BRC 7, förnyelse av medlemskap i BC. Direkt till omröstning, bifall 32 ja, 2 nej och 5 avstår.

FB 1, deltagande på icke FIFe utställning som domare. Omformulerad. Bifall 31 ja, 5 nej och 1 avstår.

FIFe board 4, kopia på alla elevaktiviteter till sitt förbund. Bifall 33 ja, 5 nej och 1 avstår.

FIFe board 5, plats för teoretisk examen. Bifall 32 ja, 6 nej och 1 avstår.

FIFe board 6, praktisk examen. Omformulerad på engelska versionen. Bifall 38 ja, 1 nej.

FIFe board 7, praktisk examen. Omformulerad. Bifall 37 ja, 2 nej.

FIFe board 8, borttag av rapport vid examen. Bifall 38 ja och 1 avstår.

JSC 1, meddela annan aktivitet som domare. Omformulerad. Diskussion om vad motionen verkligen innebär. Motionen flyttad till i morgon då det visade sig att det står olika på de olika språken.

JSC 2, möjlighet att avlägga elevprov. Diskussion om att detta kommer resultera i färre elever... Motionen dras.

JSC 3, förtydligare om utländsk samt tillägg av text att ha elevgång hos så många olika domare som möjligt. Bifall 22 ja, 10 nej och 4 avstår.

JSC 4, ägare får inte visa katter vid examen. Omformulerad. En hel del frågor fram och tillbaka. Bifall 23 ja, 11 nej och 5 avstår.

JSC 5, hur bedömningssedlar skall skrivas på preliminära raser. Omformulerad. Bifall 35 ja, 3 nej och 1 avstår.

Mötet avslutas nu för idag och alla inbjuds till drinkar!

Nu börjar fredagens förhandlingar, nu har även flera katter anlänt.

BLH är först ut... kommissionerna ställer sig alla bakom ett godkännande. Karl poängtera att det finns märkliga ord i den tyska versionen av standarden och att det kommer korrigeras innan den officiella kommer ut. BLH är fullt ut godkänd from 17.10.01, ja 38 och 1 nej.

Nu dags för SRL/SRS. Även här är alla kommissionerna bakom, att hamna i kategori 3 och även de from 17.10.01. Även Selkirk är nu fullt ut godkänd med 38 ja och 1 nej.

THA är nu uppe, och alla ställer sig bakom även dessa from 17.10.01. Eric påpekar att iom att det från 18.01.01 ändras rörande vita medaljonger, så bör thaistandarden justeras med detta. THA är nu fullt ut godkända med 38 ja och 1 nej.

Annette påpekar att vi nu gjort ett nytt rekord inom FIFe genom att på 30 minuter godkänna fyra nya raser. JSC meddelar att examensfrågor redan är formulerade rörande dessa raser. Man tackar även alla deltagande ägare med katter.

FFB, rörande att kunna använda samma domare på båda utställningarna på en "two shows per day". Det argumenterar flitigt... Man menar tex att det skulle innebära att i princip alla katter skulle nomineras och även organisatoriska problem. Det poängteras även att det är upp till varje domare vad de tackar ja till och att att det är olika förutsättningar beroende på vart i världen utställningen är. Behövs en regel som är mer ett undantag än en regel? Kanske bättre att be om dispens vid unika tillfällen? Bifallen med 22 ja, 14 nej och 3 avstår.

Felinog, att lägga till Vitryssland i gruppen för dispens rörande antal certifikat. Bifallen 28 ja, 11 nej.

DEKZV 2, omformulerad (tillägg att undanta winnershows) att domarna skall ha domarfördelningen senast 3 dagar innan utställningen. JSC är emot men SC är för. Stora diskussioner för och emot... Avslag 14 ja, 22 nej och 3 avstår. Nu kaffepaus.

 Highlandkatz Twisted Love (Tjorven) SRL, slappar på GF. Tämligen oberörd...

JSC 1, omformulerad, domare får inte utfärda "AG". Direkt till omröstning, bifall med 21 ja, 14 nej och 4 avstår.

EKL-Felix, omformulerad/flyttad till annan paragraf, endast en winnershow på samma helg. Bifall med 34 ja 4 nej och 1 avstår.

FFF, breed BIS, sänka antal katter. Diskussion om att det sänker statusen på BIS... Bifall 22 ja, 16 nej och 1 avstår.

FFG, att ingå i MWS grupp. Direkt till omröstning. Bifall med 39 ja!

CFCA, domare på WW, måste varit aktiv i minst tre år. Detta bör vara helt upp till arrangören... det kan även innebära praktiska problem. A och B lag av domare? När man klarat sin examen så är alla domare likvärdiga. Alla utställningar bör hålla samma höga kvalite. Avslag 11 ja, 24 nej och 4 avstår.

FFM, fortsatt undantag. Bifall med 38 ja och 1 avstår.

MU, WS, dragen.

FNFR, IP, tillägg i möjlighet till titel. Diskussion att kastrater blir nedvärderade, vilket de inte skall. Förtydligande att detta bara skall gälla katter ägda av medlemmar utan stamnamn... hur skall det kontrolleras? Faktiska texten i motionen säger dock något annat. Avslag med 5 ja, 30 nej och 4 avstår.

ARCCA, lägga till Ryssland i annex 2. Bifall med 30 ja, 7 nej och 2 avstår.

SVERAK 1, förtydligande om kastrerade kattungar/juniorer att de inte betraktas som kastrater när det gäller utställning. Omformulerad, except for bobtailed breeds, neuters aged 10 mts and older and house cats. Bifall 30 ja, 4 nej och 5 avstår.

HWC/SC 4, omformulerad om vaccinationer. Bifall med 31 ja, 5 nej och 3 avstår.

SC 1, avstånd mellan utställningar, förtydligande. Direkt till omröstning. Bifall med 34 ja, 4 nej och 1 avstår.

SC 2, stickprovskontroll vid utställning, att få in vad som beslutades på GA 2016 i reglerna och inte bara i protokollet. Märkligt nog stora diskussioner om något som redan är beslutat.... att enkelt hitta i reglerna eller behöva leta i protokoll? Bifall med 26 ja, 13 nej.

SC 3, arkivering av utställningsmaterial. Direkt till omröstning. Bifall med 38 ja, 1 nej. Nu bryts det för lunch.

DC har haft möte under lunchen och har meddelat att Paula är ny ordförande i kommissionen.

SC 4, omformulerad, förtydligande rörande any country om certifikat på WW och WS. Nu har man lagt förslag om ordet "joker certificates". Ytterligare en omformulering, men nu verkar alla förstå. Bifall 29 ja, 6 nej och 4 avstår.

SC 5, breed BIS. Förtydligande inte räkna in preliminära raser i antal katter. Bifall 32 ja, 6 nej och 2 avstår.

SC 6, referee judge. Bifall 35 ja, 4 nej.

SC 7, förtydligande om non-FIFe domare. Bifall 35 ja, 4 nej.

SC 8, omformulerad (tillägg av regardless of the show type). Direkt till omröstning, bifall 34 ja, 5 nej.

Island lyfter nu fråga om gårdagens absolut första motion från styrelsen, om den kan få en förklaring. Styrelsen förklarar vad den innebär i praktiken och varför stadgan bör ändras. MU föreslår att det sker en ny omröstning rörande motionen. Omröstning om det skall röstas om sker, bifall med 25 ja, 12 nej och 2 avstår. Stora diskussioner pågår, det är lite språkförbistringar och alla förstår inte riktigt frågan. Äpplen och päron blandas lite... Styrelsen återkommer med en omformulerad motion till nästa år.

Nu fortsätter vi efter en kaffepaus.

Annette informerar om senaste WCC mötet där ACF föreslog att disciplinära sanktion borde tas mot WCF, då de för trede gången accepterat medemsklubbar som är avstängda från andra organisationer utan att först hämta info/ignorera given info. WCC beslutade att suspendera WCF för ett år från WCC.

Information om ärendet med FFF och LOOF (i Frankrike) där FFF numer är helt fristående. Årsmötet applåderade detta.

Förslag från FD att ha alla motioner på en skärm så alla enkelt ser vad som röstas på, särskilt vid ändrade motioner.

Styrelsen tackar Dorte för hennes arbete i styrelsen och meddelar att hon stannar kvar som administrator av utställningslistan. Dorte erhåller även utmärkelsen hedersdomare inom FIFe.

Nästa GF blir i Monte Gordo i Portugal.

Annette tackar för ett mycket trevligt GF och avslutar mötet.

Under lördagens möte för stambokförare så hade vi möjligheten att få se en charcoal bengal (visades även på domarseminariet). En mycket trevlig hona med en ägare som var väl insatt i arbetet med denna färgvariat.

Till kvällen har slovakiska förbundet ordnat en gemensam middag på hotellet med underhållning, så efter en skön prommenad ute i det fantastiska vädret är det snart dags att piffa till sig. Taxin till flyget kommer och hämtar mig och Goran från NRR redan 3.45, så några jätteklackar i taket lär det inte bli...