Protokoll från FIFes GF 2016

Protokoll (General Assembly Minutes) finns nu publicerat på FIFes hemsida