Projekt för assistentutbildning

Under verksamhetsåret 2013 utsåg SVERAKs styrelse en arbetsgrupp bestående av Lars Hammar, Conny Jansson och Katarina Wolffram för att arbeta vidare med "assistenter".

Vid SVERAKs årsmöte 2014 tillsattes beslutades att arbetsgruppen, som gjort ett lysande jobb, skulle vara oförändrad. Arbetsgruppen utökades under året med  Britt-Maria Pedersen, Sonny Hansson, Sofia Granlid, Erika Vikström och Lars Madej.