- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Att vara förtroendevald…

Att vara förtroendevald i SVERAK

Att arbeta ideellt inom SVERAK är stimulerande och roligt även om det ibland kan vara betungande och många timmar av fritiden läggs till att förbereda och engagera sig i förbundets många frågor.

Det ställs en del krav när man är förtroendeval; man ska vara medveten om att det förekommer möten, man ska ta del av handlingar och skrivelser som inkommer, man ska vara och bli insatt i SVERAKs verksamhet, man kommer att fatta beslut av olika slag och så vidare.

 

Vem kan bli förtroendevald i SVERAK?

Det är kattklubbarna som bestämmer vem som ska vara förtroendevalda inom SVERAK och detta sker genom val vid SVERAKs årsmöte.

SVERAK-klubbar lämnar namnförslag till SVERAKs valberedning, VB som sammanställer lista och förslag till olika poster.

I princip kan alltså vem som helst som är huvud- eller familjemedlem i en SVERAK-ansluten klubb samt boende och verksam i Sverige vara valbar – men några undantag, ytterligare krav och villkor finns:

  • ledamot i SVERAKs Disciplinnämnd ska ha varit aktiv inom SVERAK i minst fem år och får inte ha varit avstängd från SVERAK-verksamhet de senaste fem åren
  • revisor och revisorsuppleant är inte valbara till andra förtroendeposter.
  • anställd av förbundet (kanslipersonal, tidningsredaktör) är inte valbar till förtroendepost.
  • förtroendevald i SVERAKs styrelse får inte samtidigt ha ett arbetstagarförhållande inom förbundet (som anställd eller uppdragstagare)