- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

SVERAKs årsmöte

SVERAKs årsmöte

Den 17-18 mars 2018 avhålls SVERAKs årsmöte på Scandic Örebro Väst i Örebro

Lösenordet, information om tider mm - Årsmötesutskick nr 1-2018 - bifogades med det cirkulärutskick som sändes med e-post till klubbens officiella adress den 16 februari 2018. Den 1 mars publiceras årsmöteshandlingarna utan lösenordsskydd.

 

Årsmötesutskick nr 1/18 (information om tider mm) - öppna pdf - klicka här >>


Arkiv årsmöte 2018

SVERAKs årsmöte - den 17-18 mars 201 - avhölls på Scandic Örebro Väst i Örebro

Komplett "årsmöteslunta" med motioner, skrivelser med mera som behandlades vid årsmötet 2018 - kan hämtas här

»  Axplock av beslut från årsmötet 2018

Några av det presentationer som visades vid årsmötet (se pdf dokument nedan):     

Cat Breed Profile     Ny dataskyddslag, GDPR 2018    Raskatter.com  

 

Innehåll


SVERAKs årsmöte är årets viktigaste händelse! Här beslutar representanter från SVERAK-klubbarna (delegater) om SVERAKs stadgar och regler, om de avgifter som ska gälla för exempelvis stamtavlor och stamnamn, om vilka som ska förvalta förbundet det kommande året och mycket mer.

Årsmötet avhålls varje år den tredje helgen i mars men arbetet och förberedelserna sker långt före själva mötet.

MötesnrLäs protokoll - pdfMötesdatumPlats
Nr 18-0SVERAKs Årsmöte2018-03-17/18Örebro
Nr 17-0SVERAKs årsmöte2017-03-18/19Borlänge
Nr 16-0SVERAKs årsmöte2016-03-19/20Göteborg
Nr 15-0SVERAKs årsmöte2015-03-21/22Upplands-Väsby
Nr 14-0SVERAKs årsmöte2014-03-15/16Malmö
Nr 13-0SVERAKs årsmöte2013-03-16/17Sundsvall
Nr 12-0SVERAKs årsmöte2012-03-17/18Borås
Nr 11-0SVERAKs årsmöte2011-03-19/20Borås
Nr 10-0SVERAKs årsmöte2010-03-20/21Örebro
Nr 09-0SVERAKs årsmöte2009-03-21/22Borås
Nr 08-0SVERAKs årsmöte2008-03-15/16Västerås
Nr 07-0SVERAKs årsmöte2007-03-17/18Södertälje
Nr 06-0SVERAKs årsmöte2006-03-18/19Södertälje


Motion - senast den 1 december

Hämta motionsblankett här (oskyddat worddokument)

Motion är förslag till ändring/tillägg som man önskar till FIFes och/eller SVERAKs stadgar och regler.

Enskild klubbmedlem kan lämna motion till sin kattklubb - klubben beslutar om den ska sändas vidare till SVERAKs årsmöte eller inte. Klubb kan sända in högst tre motioner till årsmötet - rangordnade 1, 2 och 3. Läs om motionsförslag

Senast den 1 december ska motion vara SVERAKs kansli tillhanda för att behandlas vid årsmötet nästkommande år. Kommer motionen för sent - då kommer den inte med.


Väckt fråga - senast den 15 januari

SVERAK-klubb, eller enskild klubbmedlem via egen klubb, kan när som helst under året sända fråga till SVERAKs styrelse men om klubben vill väcka ett ärende/fråga (ej motion) för behandling/diskussion vid SVERAKs årsmöte ska skrivelse vara SVERAKs kansli tillhanda senast den 15 januari det år årsmötet avhålls.


Årets Profil 

Nominera den person inom SVERAK som du tycker har utmärkt sig på något sätt - exempelvis gjort någon särskild insats för KATTEN, varit aktiv i klubb/SVERAK under lång tid, varit ett föredöme som kattutställare eller uppfödare - listan kan göras lång.

profil

Nominera årets profil här

 


Kallelse till möte

Kallelse till årsmötet sänds till klubbarna senast en månad före årsmötets första dag. Tillsammans med kallelse bifogas "årsmötesluntan" som utöver dagordning, årsberättelse och motioner även innehåller valberedningens förslag till funktionärer, ekonomisk förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, budgetförslag med mera. Samtliga klubbar erhåller, till officiell adress, tre exemplar av "årsmötesluntan".


Delegat vid SVERAKs årsmöte

Klubbar, anslutna före 1 januari det år årsmötet avhålls, kan sända två delegater som äger full yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor vid årsmötet. Anmälan till årsmötet sker på blankett som sänds från SVERAK.

Alla klubbar tjänar på att hålla nere resekostnaderna - boka biljetter i god tid och samåk när så är möjligt. Delegaternas kostnader för resor ska i samband med årsmötet redovisas på särskild reseräkning som erhålls vid årsmötet. Förbered gärna och ta med kopia av eventuella biljetter till årsmötet.

Läs mer om regler som gäller för resa och boende

Delegaternas kostnader (resa och boende) fördelas lika, så kallad årsmötesutjämning. På sidan "Du som är klubbkassör" (under rubriken "Fakturor från SVERAK") kan du läsa mer om hur denna beräknas.


Åhörare

SVERAKs årsmöte består av delegater från anslutna klubbar samt SVERAKs styrelse och förtroendevalda men årsmötet är öppet för åhörare. Åhörare har ingen yttrande-, förslag- eller rösträtt vid årsmötet.

Klubb kan förboka åhörare (samma blankett som delegat) och om åhörare ska äta och/eller bo gäller förskottsbetalning (enligt information på anmälningsblankett). Lokal för SVERAKs årsmöte är främst bokat för klubbdelegater - därför kan inga garantier ges att åhörare erbjuds sittplats vid bord. Ej förbokad åhörare har tillträde till lokalen i mån av plats och sittplats erhålls endast i mån av plats.


Valberedning och förslag till funktionärer

I god tid före årsmötet sänder SVERAKs valberedning ut nomineringsunderlag till klubbarna för att få förslag på personer på de poster där nyval (eller i vissa fall fyllnadsval) ska ske. Om nominering sker av ny person - tänk på att kontrollera med berörd person om den är intresserad av uppdraget och i så fall - ange personens namn och kattklubb på nomineringsunderlaget.

Vem kan väljas till funktionär i SVERAK?

Årsmötesfunktionärer
  • Årsmötesordförande - leder mötet och ser till att alla som önskar kommer till tals och kan följa och förstå de diskussioner som förs och beslut som fattas.
  • Bisittare - avlastar årsmötesordförande och för lista över de som önskar komma till tals
  • Sekreterare - för protokoll vid årsmötet
  • Två justeringsmän - justerar protokollet tillsammans med årsmötesordförande och bisittare
  • Två rösträknare - om sluten röstning förekommer - eller frågor om röstningsförfarande uppstår - träder rösträknarna in.

 

I förbundets ekomiska rutiner finns förtydligat vilka ersättningar och riktlinjer som finns för årsmötesfunktionärer.


På plats

På plats vid årsmötet erhåller klubben bland annat klubb/namnbricka, reseräkningsunderlag och eventuella kompletteringshandlingar. Har klubben anmält åhörare finns namnbricka mm på klubbens delegatplats (om inget annat meddelas).

I själva årsmöteslokalen är delegatborden förberedda och delegaterna hittar sin plats genom klubbskyltar som finns på respektive bord. Placering i lokalen sker i anslutningsordning - jämna år i ordning yngsta längst fram - äldsta längst bak och udda år tvärtom. Med två undantag: Stockholms Kattklubb och Västsvenska Kattklubben, som grundade SVERAK, är alltid placerade längst fram.

På varje delegatbord finns även en röstningsdosa - med klubbens röstetal förprogrammerade - eftersom röstning vid SVERAKs årsmöte sedan flera år tillbaka sker med s.k. mentometersystem (såvida inte sluten röstning med röstlappar sker).

Röstetal för respektive ansluten klubb fördelas efter antalet faktiska huvud- och familjemedlemmar per den 31 december. Röstetal för respektive klubb fördelas:

  • 1 röst - 1- 25 medlemmar
  • 2 röster - 26- 50 medlemmar
  • 3 röster - 51-100 medlemmar
  • 4 röster - 101-150 medlemmar
  • För varje ytterligare påbörjat 50-tal medlemmar ökar antalet röster med 1 röst.

Tidigare årsmötesplatser
ÅrOrtPlats
2017BorlängeHotel Galaxen
2016GöteborgScandic Opalen
2015Upplands VäsbyScandic Infra City
2014MalmöMercure Hotel
2013SundsvallHotell Södra Berget
2012BoråsFirst Grand Hotel
2011BoråsFirst Grand Hotel
2010ÖrebroElite Stora Hotellet
2009BoråsBellonasalen Folkets Hus
2008VästeråsElite Stadshotellet
2007SödertäljeHotell Skogshöjd
2006SödertäljeHotell Skogshöjd
2005VästeråsElite Stadshotellet
2004VästeråsElite Stadshotellet
2003VästeråsElite Stadshotellet
2002VästeråsElite Stadshotellet
2001HaningeHotell Winn
2000SödertäljeHotell Skogshöjd
1999SödertäljeHotell Skogshöjd
1998SödertäljeHotell Skogshöjd
1997BålstaAronsborg
1996SödertäljeHotell Skogshöjd
1995SödertäljeHotell Skogshöjd
1994SödertäljeHotell Skogshöjd
1993SödertäljeHotell Skogshöjd
1992StockholmTwin Tower Hotel
1991ÖrebroScandic Hotel
1990YstadSaltsjöbad
1989UppsalaHotell Gillet
1988BoråsHotell Plaza
1987SödertäljeHotell Skogshöjd
1986HuskvarnaRamada Hotell
1985GlumslövÖrenäs Slott
1984KarlstadOK Motor Hotell
1983HalmstadHotell Hallandia
1982KungälvHotell Fars Hatt
1981SödertäljeHotell Skogshöjd
1980HelsingborgEsso Motor Hotell
1979VästeråsStadshotellet
1978GöteborgHotell Tre Kronor
1977NorrköpingStandard Hotell
1976LundGrand Hotell
1975KulltorpHigh Chaparal
1974ÖrebroMedborgarhuset
1973GöteborgHotell Tre Kronor
1972SolnaEsso Motor Hotell
1971MalmöEsso Motor Hotell
1970Stockholm
1969Stockholm
1968StockholmABF-huset
1967StockholmABF-huset
1966StockholmABF-huset
1965StockholmABF-huset
1964StockholmABF-huset
1963StockholmRestaurang Kungsbacken
1962LinköpingSporthallen
1961StockholmCivilekonomföreningens lokaler
1960StockholmCivilekonomföreningens lokaler
1959Stockholm
1958StockholmByggnad 11 på Skeppsholmen
1957StockholmHemma hos Fru Brita Axelsson
1956StockholmRestaurang Pagod
1955StockholmStockholms Kattklubbs utställning

Nästa sida - Mötesbegrepp - vad katten innebär...

Mötesbegrepp - vad katten innebär...

Det finns många olika ord och begrepp som används vid ett årsmöte och vana mötesdeltagare vet precis vad det innebär - men för en nybörjare kan det låta komplicerat och krångligt.

Att gå till beslut

Att gå till beslut innebär att diskussionen och debatten är över och det dags att rösta. Årsmötesordförande frågar årsmötet om man är redo att gå till beslut och frågar "ni som yrkar bifall röstar nu" och därefter "ni som yrkar avslag röstar nu". Ofta förekommer röstning genom så kallad acklamation - vilket innebär att årsmötesdelegaterna säger ja. De starkaste "ja"-ropen avgör om motionen blir bifallen (eller avslagen).

Om någon deltagare - eller årsmötesordförande - anser att det inte går att avgöra om det är bifall eller avslag eller om man vill veta röstetalet kan det bli votering. Votering innebär att man räknar antal röster. Vid SVERAKs årsmöte sker röstning med mentometersystem. I vissa fall - oftast personval - kan det vara sluten votering. Då skriver klubbarna förslag på lappar som rösträknarna samlar in och räknar ihop.

Om en klubb vill väcka en fråga eller lämna synpunkt på en motion ska klubben begära ordet. Vid årsmötet innebär det att man tydligt håller upp sin klubbsticka så att bisittaren kan notera detta i talarlistan - och när det är klubbens tur får man mikrofonen.

Om man vill göra ett kort yttrande för klarläggande av exempelvis tidigare inlägg väcker man "replik". Oftast innebär "replik" att man bryter eventuell talarlistan men det innebär dock inte att man får gör nya inlägg. I sådana fall får man begära ordet på nytt.

Samma gäller begreppet ordningsfråga som väcks om man vill begära "streck", tidsbegränsa en diskussion eller liknande. Viktigt att tänka på är att ordningsfråga innebär inte att man får göra inlägg i den pågående debatten - då får man begära ordet.

I vissa frågor blir det många inlägg - och då kan årsmötet eller podiet - begära streck i debatten. Om "streck" begärs ska mötet först besluta om så ska ske eller inte. Blir det "streck" ska de som vill yttra sig hålla upp sina klubbstickor - och bli inskrivna på talarlistan. Därefter sätts strecket och efter det får ingen utöver sammanställd talarlista yttra sig.

Årsmötet brukar ajourneras lördag kväll - för att fortsätta "där man var" på söndag. Man skjuter alltså upp mötet.

I vissa fall beslutar årsmötet om bordläggning. Detta innebär att man skjuter upp ett beslut till nästa möte eller senare tidpunkt.