Ögonfärg på höggradigt vita katter (EMS-kod 01 och 02)

Efter FIFes GFs beslut om ögonfärg har SVERAKs styrelse beslutat följande:
Berörda SVERAK-registrerade katter, födda efter 19950101, som inte tidigare haft EMS-kod för ögonfärg registrerad i stamboken har nu blivit registrerade med orange ögonfärg (EMS-kod 62). "Informationsflagga" om detta är synlig i FindUs.

Om denna EMS-kod inte stämmer för din katt - meddela detta till SVERAKs kansli så att korrekt ögonfärg registreras.