Nya SVERAK-diplomerade uppfödare 170424

Sex diplomeringstester rättades och fem godkändes

Gratulationer till 

SE*Astinis - Martina Rylander - ÖSTK

SE*Evergracés - Emma Löfwall - DÄK

SE*Fabolousdolls - Stéphanie Wahlgren - SYDK

SE*Heydays - Linda Sable - GEK

SE*Lazy Lynx - Niklas J0hansson - CK

 

Läs mer om uppfödardiplomering