Nya SVERAK diplomerade uppfödare 170424

Sex diplomeringstester rättades och fem godkändes

Läs mer om uppfödardiplomering