Meddelande från FIFe om preliminära raser

FIFe:s styrelse har beslutat att de preliminära godkända raserna BLH, SRL/SRS och THA är fullt ut godkända från och med den 30:e september istället för den 1:e oktober, detta på grund av att datumen infaller under en utställningshelg. I SVERAKs fall berörs Dalälvskattens utställning.

 

Läs mer på FIFes hemsida