- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Utställningsinbjudan

Inbjudan till utställning

Inbjudan till utställning ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast tre månader före första utställningsdagen.

KLICKA HÄR och läs viktig information om förändring på utställningsinbjudningar - domarnas behörighet

Fr.o.m. 2017 ska inte längre de romerska siffrorna användas på utställningsinbjudningar– nu är det bara arabiska siffror som gäller (d.v.s. 1, 2, 3 och 4). Detta gör att klubbarna nu måste ange domarnas behörigheter annorlunda. Det finns (och kommer kanske alltid att finnas) domare som inte har full behörighet för en kategori och detta ska framgå på ett tydligt och enkelt sätt. För att göra detta har det som ett komplement skapats fyra s.k. ”rasgrupper”.

Rasgrupp Raser
A EXO, PER
B RAG, SBI, TUV
C ABY, CRX, DRX, DSP, GRX, JBT, RUS, SOM, SPH
D BAL, OLH, OSH, PEB, SIA

Dessa ska användas som tillägg för de domare som inte har behörigheter för alla raser i kategori 1 och 4.

Några exempel:

”gamla sättet” ”nya sättet”
I A
II B, 2
I, II 1, 2
I, III A, 3, C
II, III B, 2, 3, C
II, IV B, 2, D
I, II, IV 1, 2, D

Vad som också är viktigt att tänka på är att det fortfarande krävs full behörighet för en kategori för att få rösta i panel även om domaren i fråga har behörighet att döma raserna i en ”ras-grupp”.

För mer information om detta se FIFes hemsida 

 

 

 •    Inbjudan
  Kontrollera inbjudan så att alla uppgifter enligt reglerna är med. Oftast används samma layout år efter år - tänk på att hålla koll på eventuellt ändrade regler.
 •    Skicka för granskning
  När inbjudan är klart sänds den för godkännande via e-post som bifogad fil (word, pdf eller dylikt) eller per post till SVERAKs kansli. Tänk på att inte publicera inbjudan på er egen webbplats innan den är godkänd.
 •  Publicering
  Så snart inbjudan blivit godkänd noteras 1:a datum för anmälan samt länk till klubbens hemsida  på utställningslistan. Inbjudan kommer att publiceras i ett nummer av Våra Katter som A5-format (kansliet skickar till redaktören) - ange gärna i vilken utgåva ni vill ha inbjudan.

  Firar ni jubileum? 50 år, 60 år, 70 år, 75 år, 80 år, 90 år osv - och samma år arrangerar utställning - då får ni er utställningsinbjudan som en helsida. Påminn gärna om detta när ni skickar inbjudan för kontroll.

 •   Uppgifter som ska vara med på inbjudan

  • Utställningsdatum och ort
  • Utställningshallens adress - Läs om generell dispens
  • Domarnas namn, landskod (ISO-kod) där domaren bor (inte där domaren är medlem) samt vilka kategorier respektive domare ska/är behöriga att döma. Ange endast de domare som accepterat domaruppdraget.
   Till FIFes domarlista
   Se europiska ISO-koder
  • Första och sista anmälningsdag/inbetalningsdag
  • Första inbetalningsdag ska vara tidigast tre månader före första utställningsdagen. Om anmälningsperiod skiljer sig från inbetalningsperiod ska detta tydligt framgå i inbjudan. Tänk på att ej sätta början av anmälningstid precis under semesterstängning eller julstängning på kansliet.
  • Anmälningsavgiftens storlek
  • Kontonummer till vilken anmälningsavgiften ska inbetalas
  • Utställningens öppettider (för utställare samt för besökare)
  • Förteckning över hotell (som tillåter katter)
  • De utställningsregler som finns beträffande katternas hälsa samt gällande gränsbestämmelser.
   Många klubbar skriver: "FIFes och SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets hälso- och gränsbestämmelser. För mer information, se www.sverak.se respektive www.jordbruksverket.se.”
  • Logotyper: SVERAKs och FIFes aktuella logotyper ska finnas med däremot finns det inget krav att samarbetspartners logotyper finns publicerade. Om plats finns på inbjudan bör, som en ren artighetsgest, även Royal Canins och Agrias logotyper vara med. Tänk på att använda Royal Canins korrrekta logotyp - vit bakgrund med ett litet trademark-märke till höger.

 

Varför kontroll av utställningsinbjudan
Alla utställningsarrangörer ska skicka in sina inbjudningar i god tid till kansliet för kontroll.

Varför kräver vi detta? Jo, för att i FIFes värld så är det SVERAK som arrangerar utställningar i Sverige. SVERAK i sin tur låter klubbarna arrangera utställningar men det är fortfarande SVERAK som är ansvarig gentemot FIFe. Därför måste och vill vi se till att utställningarna arrangeras på rätt sätt och att reglerna följs.

Ett sätt är att kontrollera inbjudningarna, så att de är korrekta enligt regelverket när de enskilda medlemmarna ska anmäla till utställning. SVERAKs kansli ska ha inbjudan senast tre månader före utställningen. Tänk på att sända inbjudan i god tid, den publiceras bara i Våra Katter om det fortfarande är möjligt att anmäla till utställningen när tidningen kommer ut.

Vad händer om det finns inbjudningar med delvis olika innehåll till samma utställning? Om kanslipersonalen uppmärksammar att det finns olika versioner av inbjudan kontaktas den aktuella klubben för att rätta till olikheterna. Detta för att utställarna ska ha rätt information när de anmäler till en utställning.

Hur sent kan en arrangör ändra i inbjudan? I princip kan ändringar ske fram till anmälningstidens början när det gäller typ av utställning, men det är ovanligt att byta utställningsform så sent. Däremot kan byte av domare ske ända fram till utställningen. Om korrekt inbjudan inte har kommit till kansliet före första anmälningsdag kan SVERAKs styrelse besluta att utställningen ställs in! Det är som sagt SVERAK som är ansvarig för alla utställningar.
SVERAKs styrelse