- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Ansökan utställningsdatum

Ansökan om utställningsdatum

SVERAK-ansluten klubb har rätt att boka en huvudutställning per år - upp till tio år i förväg.
Två SVERAK-utställningar får arrangeras samma helg.

 

 •    Är utställningsdatumet ledigt?
  Kontrollera att önskat utställningsdatum är ledigt innan ansökan sänds.

  SVERAKs kalender finns samtliga inbokade och av FIFe godkända SVERAK-utställningar. På FIFes hemsida finns en "show calender" över samtliga inbokade FIFe-utställningar.

 •    "Spärrade" utställningsdatum är:

  • den helg som är i direkt anslutning efter FIFes Generalförsamling
  • samma helg som FIFes World Winner Show (världsutställning) arrangeras
  • samma helg som Scandinavian Winner Show arrangeras
  • samtidigt som SVERAKs årsmöte
  • den första Advent (=Kattens Dag).
 •    Avstånd mellan utställningsorter

  • 400 kilometer (vägavstånd) inom FIFe om utställningar arrangeras samma helg.
  • 150 kilometer (vägavstånd) inom Sverige för utställningar arrangerade helgerna efter varandra.

  Den först bokade utställningen har företräde.

  Dispens från avståndsregel - läs mer
 •   Ansökan
  Hämta blnr 5001 "Ansökan om utställningsdatum" här eller på sidan Blanketter.

  Fyll i och skicka - en ansökan per utställningshelg- till SVERAKs kansli. Om blanketten inte används tänk på att i ansökan (via e-post) ange: kattklubb, utställningsdatum, ort/plats, postnummer för utställningslokal (FIFe kräver postnummer), utställningsform samt när utställningsavgiften inbetalats. Om ansökan sänds via e-post ska avsändare vara ”känd adress (ordförande, sekreterare eller kassör)

  Om ni ska arrangera en Breed-BIS, ange detta på blanketten eller meddela kansliet i efterhand.

 •   Betala
  Förskottsbetala bokningsavgift; 1 700 kr per certifikat = 3 400 kr för 2-cert.utställning till SVERAKs bankgiro 630-2962. 
 •   Godkänt/ej godkänt utställningsdatum
  När FIFe godkänt och bekräftat utställningsdatum sker publicering på FIFes och SVERAKs utställningskalendrar.

  Klubben får besked från SVERAKs kansli - via e-post - om godkänt/ej godkänt datumförslag.

 •   Fler än en utställning/år?
  Ansluten klubb som har flera utställningar inbokade under året måste ange vilken av dessa som är huvudutställning. Icke huvudutställning kan bokas tidigast 24 månader före utställningsdatum.

 

Tänk på att omgående meddela SVERAKs kansli vid ändringar (avbokning, ändring utställningsort, utställningsform och liknande).