- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Sesam – systemgrund

Sesam - central för alla system inom SVERAK

SVERAK i den datoriserade världen - detta är nytt utan började redan i slutet av 1980-talet.

Då var målet och grunden att administrera medlemsregister men - målet var redan då att framför allt stambokföringen skulle datoriseras. 1993 invigdes den datoriserade stambokföringen och våren 1999 bytte förbundet stambokföringsprogram – denna gång till Sesam. Sesam är ett specialtillverkat program för SVERAK och omfattar bland annat:

 • Personinformation (namn, adress, klubb, kontaktuppgifter, aktivitet, …)
 • Medlemsklubbar (namn, officiell adress, organisationsnummer, styrelse, …)
 • Kattinformation (ras, kön, EMS, namn, titel, uppfödare, ägare, …)
 • Hälsoinformation (intyg (DNA-test), fri pga föräldrar, …)
 • Stamnamn (ägare, godkännandedatum, …)
 • Länder, städer, postnummer, …
 • Kattförbund, …
 • med mera
Sesam är alltså navet - och uppgifterna från databasen "pekas ut" till flera olika program som idag finns on-line:

 • Sinbad
 • Aladdin
 • FindUs
 • ID-register
 • "Mina Katter"

Uppgifterna i samtliga ovanstående program är alltså direkt hämtade från Sesam. En adress i Sinbad, en ägare i Aladdin, en katt i FindUs och så vidare. Nedan kan du se några bilder som är utdrag från en powerpoint-presentation - gjord av Michael Wirth Färdigh - som visades vid SVERAKs årsmöte 2013 (då fanns inte "Mina Katter" och även det programmet påverkas förstås av Sesams uppgifter).

 sesam_reganm
sesam_agarandring
sesam_titelandring