- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Diplomeringskurs

Studiecirkel i klubbregi - diplomeringskurs

diplomeringslogo_webbSå roligt att ni har planerar att arrangera utbildning i klubbregi!

SVERAKs förhoppning är att utbildning av uppfödare – med mål att erhålla diplomering – ska vara ett sätt för klubbmedlemmar att umgås, lära känna varandra och ha trevligt - och dessutom lära sig mer om katt.

När ni arrangerar diplomeringskurs kan ni ta hjälp av nedanstående förslag till studiecirkelupplägg. Har ni förslag på annat upplägg och idéer - hör gärna av er till SVERAKs kansli.

 

Beställ utbildningsmaterial

Vill ni beställa utbildningsmaterial till era deltagare? Skicka då e-post (eller "snigelpost") till SVERAKs kansli (via "känd" klubbadress) och ange:

 • antal kursdeltagare
 • planerad kursstart och kursavslut
 • det antal häften "stadgar och regler" som önskas (klubbpris - faktureras i efterhand)
 • det antal av kompendiet "Att ha katt" som önskas  (klubbpris - faktureras i efterhand)
 • meddela om ansökningsblanketter för diplomeringstest (motsvarande antal kursdeltagare) önskas
 • och förstås - mottagare och leveransadress till den som ska ta emot materialet.

Meddela även om cirkelledaren önskar "studiehandledning" i form av en omgång av stadgar och regler samt Att ha katt (utan kostnad).


Uppstart

Det kan nog kännas lite nervöst att starta upp och vara arrangör för en cirkel – i synnerhet om det kommer medlemmar man kanske inte träffat förut. Att börja med en fika och allmänt småprat kan göra det lättare att lära känna varandra och ytterligare öka samhörigheten mellan klubbmedlemmarna.

Varför inte börja med introduktion och presentation av deltagare och kursledare?

Diskutera igenom studieplan och tankar för studiecirkeln:

 • Har alla närvarande som mål att göra diplomeringstest?
 • Är deltagarna på ungefär samma kunskaps- och motivationsnivå?
 • Har alla deltagarna aktuellt utbildningsmaterial tillgängligt?

Det är förstås viktigt att deltagarna är införstådda med vilka krav som gäller för att bli och vara diplomerad - information om detta finns på sidan > klubbmedlem > uppfödardiplomering.


Genomgång av kursmaterial

Kontrollera att alla deltagarna har tillgång till Att ha katt och stadgar och regler - i aktuell version. Missa inte grundregler - dessa finns numera i häftet SVERAKs stadgar. Det gör även ordningsregler som rör SVERAKs stambok (om stamnamn, ansökan om stamtavlor mm).

Det är att rekommendera att cirkelledaren har aktuella blanketter tillgängliga (utskrivna eller via dator).


Genomgång av grundregler för diplomering

Läs mer på sidan om "Uppfödardiplomering".


Redo för test?

Uppmana deltagarna att betala diplomeringsavgift i tid så att detta är klart när ansökan sänds in. I det fall klubben betalar in för sökande i ”klump” sänd (gärna per e-post) lista över vilka personer inbetalningen avser.

För att säkerställa att alla deltagare verkligen ansöker och får test i tid till själva testtillfället kan det vara lämpligt att klubben samlar in de ifyllda och av sökande undertecknade anmälningarna för attest av klubben (tänk på att varje ansökan ska åtföljas av kvitto/kvittokopia) och att klubben skickar beställningen i "klump". Använd då gärna denna blankett (wordblankett för ifyllnad) när ansökningsblanketterna insänds till kansliet. Det är viktigt att datum för testträff anges så att testunderlagen är deltagarna tillhanda detta datum.

Varje test är personligt och därför sänds testunderlag till respektive sökandes hemadress såvida klubben inte särskilt begär annat.

Alternativ 1 - förslag till studiecirkelupplägg

8 sammankomster (varav den sista är diplomeringstest) - vardera avsnitt beräknas omfatta cirka tre timmar studietid.

Sammankomst 1-8

Sammankomst 1

 • Introduktion och presentation
 • Genomgång av grundkraven för diplomering
 • Genomgång av kursmaterial
 • Studieplanen diskuteras och utifrån detta kan studiecirkeln läggas upp enligt önskad modell.
 • Läs till nästa gång – Kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Katten – en del av vår kultur” till och med ”Vad behöver min katt äta?”

Sammankomst 2

 • Diskutera igenom det genomlästa materialet
 • Förslag till diskussionsfrågor:

SVERAK-uppfödarens ansvar vid leverans av katt
ID-märkning
Information som bör lämnas till ny kattungeköpare
Kattsjukdomar – ärftliga och/eller smittsamma

 • Genomgång av blanketter

Tingning & överlåtelse av katt
Ägarändringsintyg och ID-registrering

 • Läs till nästa gång – SVERAKs stadgar och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Katten i lagen” och ”Vi värnar om katten”

Sammankomst 3

 • Diskutera igenom det genomlästa materialet.
 • Förslag till diskussionsfrågor:

Vad är SVERAK?
Hur påverkar FIFe SVERAK?
Olika lagar och förordningar gällande katthållning och ägaransvar
Hur påverkar föreskrifterna från Jordbruksverket kattägare?

 • Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för utställning och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Kattutställning”

Sammankomst 4

 • Diskutera igenom det genomlästa materialet.
 • Förslag till diskussionsfrågor:

Varför ställa ut katt?
Hur ska utställare, domare, assistenter, funktionärer och andra på utställningen bete sig?
Vilka katter har tillträde/ej tillträde till utställning?

 • Genomgång av blanketter

Utställningsanmälan
Ansökan om påförande av titlar

 • Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Kattuppfödning” från och med ”Tänk efter före” till och med avsnittet ”Om kattmodern”

Sammankomst 5

 • Diskutera igenom det genomlästa materialet.
 • Förslag till diskussionsfrågor

Kan alla katter användas i avel?
Formalia före parning

 • Genomgång av blanketten ”Parningsavtal” och förslagsvis upprättas ett som diskuteras
 • Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt - från avsnitt ”Om kattungen” till och med avsnittet ”Vad står det i stamtavlan”

Sammankomst 6

 • Diskutera igenom det genomlästa materialet.
 • Förslag till diskussionsfrågor

Att tänka på vid leverans av kattunge

 • Genomgång av blanketten ”Registreringsanmälan” – förslagsvis upprättar kursdeltagarna en fiktiv kullregistrering
 • Genomgång av övriga blanketter
 • Läs till nästa gång – FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt - avsnittet ”Lite om färggenetik”

Sammankomst 7

Diskutera igenom det genomlästa materialet
Detta avsnitt kan vara litet likväl som det kan bli hur stort som helst. Förslagsvis inbjuds någon genetikkunnig som kan föreläsa och förklara.

Sammankomst 8 - Diplomeringstest!     

                 


Alternativ 2 - förslag till studiecirkelupplägg

2 sammankomster (exklusive diplomeringstest) - vardera avsnitt beräknas omfatta cirka åtta timmar studietid.

Sammankomst 1-2

Sammankomst 1 - förmiddag

 • Introduktion och presentation
 • Genomgång av grundkraven för diplomering
 • Genomgång av kursmaterial
 • Diskutera igenom kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Katten – en del av vår kultur” till och med ”Vad behöver min katt äta?”
 • Diskutera igenom SVERAKs stadgar och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Katten i lagen” och ”Vi värnar om katten”
 • Förslag till diskussionsfrågor:

Vad är SVERAK?
Hur påverkar FIFe SVERAK?
Olika lagar och förordningar gällande katthållning och ägaransvar
Hur påverkar föreskrifterna från Jordbruksverket oss kattägare?

Sammankomst 1 - eftermiddag

 • Diskutera igenom FIFes och SVERAKs regler för utställning och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Kattutställning”
 • Förslag till diskussionsfrågor:

Varför ställa ut sin katt?
Hur ska utställare, domare, assistenter, funktionärer och andra på utställningen bete sig?
Vilka katter har tillträde/ej tillträde till utställning?

 • Genomgång av blanketter

Utställningsanmälan
Ansökan om påförande av titlar

 • Förslagsvis sker praktiskt genomgång av preparering inför utställning, visa sin katt/vara assistent och liknande.

Sammankomst 2

 • Diskutera FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring och kompendiet Att ha katt – avsnitt ”Kattuppfödning”
 • Förslag till diskussionsfrågor:

SVERAK-uppfödarens ansvar vid leverans av katt
ID-märkning
Information som bör lämnas till ny kattungeköpare
Kattsjukdomar – ärftliga och/eller smittsamma

 • Genomgång av blanketter

Tingning & överlåtelse av katt
Ägarändringsintyg och ID-registrering

 • Förslag till diskussionsfrågor

Kan alla katter användas i avel?
Formalia före parning

 • Genomgång av blanketten ”Parningsavtal” och förslagsvis upprättas ett som diskuteras
 • Förslag till diskussionsfrågor

Att tänka på vid leverans av kattunge

 • Genomgång av blanketten ”Registreringsanmälan” – förslagsvis upprättar kursdeltagarna en fiktiv kullregistrering
 • Genomgång av övriga blanketter
 • Diskutera igenom avsnittet ”Lite om färggenetik”
 • Vid ”genetikintresse” inbjuds förslagsvis till genetikföreläsning som en separat träff eftersom detta avsnitt kan vara hur stort som helst.

Separat sammankomst – Diplomeringstest