- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Registrera kattkull

Latkatt för uppfödare - beställning av stamtavlor för kattkull

Har du en raskatt (med stamtavla) som fått kattungar och är du medlem i en SVERAK-klubb? Är hankatten (far till kullen) en raskatt och av samma ras eller syskonras som honkatten (mor till kullen)? Då kan du beställa stamtavlor för kattungarna - och det finns en del att tänka på vid registrering.

Innehåll


Uppfödare/honkattägare & honkatt


 • Medlemskap
  För att kunna registrera kattkull ska du vara medlem (huvudmedlem eller familjemedlem till en huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb. Detta gäller även eventuella medinnehavare av stamnamnet.

 • En kull utan stamnamn
  Är det din första kattkull får du registrera den utan stamnamn. Kull två - då måste du registrera stamnamn. Läs mer här om stamnamn och hur du ansöker.

 • Ägare
  Tänk på att du ska vara registrerad ägare av honkatten i SVERAKs stambok. Är ni två ägare till katten - kanske med olika stamnamn - är det den som är registrerad som huvudägare som ska registrera kullen och skriva under registreringsanmälan.


 • SVERAK-stamtavla
  Honkatt som används i avel inom SVERAK ska vara SVERAK-registrerad (stamtavla med SVERAK-regnr).

 • Om honkatten är registrerad i annat förbund (inte är stambokförd i SVERAK) ska överföring ske innan kullen kan registreras.

Hankattägare & hankatt


 • Är det din egen hankatt som är pappa till kullen? Eller ägs han av en annan medlem i en SVERAK-klubb?  Då ska katten vara stambokförd i SVERAK (ha SVERAK-reg.nr). Hankattägare ska vara registrerad ägare till katten i SVERAKs stambok och huvudägare av katten ska underteckna på avsedd plats på registeringsanmälan.
  En hankatt, som ägs av en enskild medlem i ett FIFe-förbund, får inte användas för parningar som kommer att resultera i oregistrerade kattungar. 

 • Det är uppfödaren...
  som har ansvar att kontrollera hankattens stamtavla och att alla intyg finns så att kattungarna tillåts att bli SVERAK-registrerade (få SVERAK-stamtavla).


 • Är hankattägaren inte medlem i SVERAK-klubb?
  Har hankatten en stamtavla utfärdad av annat förbund än SVERAK?  Kontrollera om hankatten har tidigare avkommor grundregistrerade i SVERAK genom FindUs. Finns inte tidigare avkomma SVERAK-registrerad ska kopia av hanens förbundsutfärdade stamtavla insändas till SVERAK - för granskning och registrering. Stamtavlekopia kan med fördel sändas i god tid innan kullen ska registreras men senast tillsammans med registreringsanmälan.

  Samma krav om intyg gäller
  för hankatten som om han vore SVERAK-registrerad. Observera att detta även gäller ID-märkning!


Tips 1: Använd FindUs - SVERAKs stambok på nätet. Här kan du se titlar, om avkommor finns registrerade efter katten, om hälsoresultat finns registrerat (för raser med hälsoprogram) med mera. Läs mer om hur du söker och ser avkommor här

Tips 2: Använd Mina Katter för att se om du är registrerad ägare för katten i SVERAKs stambok och om ID-nummer finns registrerat. Har du inte registrerat dig som användare eller har problem - läs mer

 

Intyg för hon- och hankatt


 • Intyg insänds - tillsammans med övriga handlingar - när katten används första gången i avel. När intygen registrerats av SVERAK en gång behöver de inte sändas in på nytt nästa gång katten används i avel.

 • Viktigt för alla intyg är att det framgår vilken katt som intyget avser!

  • •  NUA-intyg - veterinärintyg som visar att katten inte har eller har haft navelbråck - läs mer
   •  NORM-TEST för hankatt -  veterinärintyg som visar att hankatten har normalstora och normalt belägna testiklar. Observera! Hankatten ska vara minst sex månader gammal när intyget utfärdas. Läs mer
   •  ID-intyg läs mer
   •  Vit katt (EMS-kod w)? Då gäller hörselintyg (HUA - Hörselintyg utan anmärkning) - läs mer
   •  Intyg vid hälsoprogram

   

  Visste du att redan...

  1962 beslutades att veterinärintyg skulle insändas att katten inte var monorchid eller kryptochid  (ej normal testikelstatus). 1963 beslutades att hanar med medfött navelbråck inte fick användas i avel och detta gällde senare även honkatterna.

   

  Registreringsanmälan

  • Blanketten
   Beställning av stamtavlor sker genom blankett blnr 1001  ”Registreringsanmälan kattkull” (hämta här eller på sidan Blanketter).
   Den övre halvan av blanketten gäller föräldradjur, parningsdatum och ägare - den nedre halvan gäller uppgifter om kullen. 

  • Underskrifter
   Om han- eller honkatt har två ägare är det den som är registrerad som huvudägare i SVERAKs stambok som ska underteckna registreringsanmälan. Hankattägarens och uppfödarens underskrifter ska vara i original – kopior eller scannade ”original” godkänns inte. 

  • Skicka två exemplar
   Båda originalen ska sändas till uppfödarens kattklubb - klubben vidarebefordrar ett exemplar till SVERAK tillsammans med kvittokopia och eventuella intyg.

  • Är stamtavlan inte klar
   ..när katten ska levereras? Enligt reglerna ska katten - vid överlåtelse - vara stambokförd och stamtavla ska överlämnas till ny ägare.
   Om stamtavlan av någon anledning inte är utfärdad när katten ska levereras ska du som uppfödare kontakta din kattklubb (avelssekreterare eller den i klubben som har hand om registreringsanmälningar) och be att få ett så kallat "Intyg under registrering". Du överlämnar intyget till köparen för att på så sätt visa att stamtavla är på gång.

   » Ansvar vid försäljning  • Att tänka på:
   • Stamnamn (godkänt av FIFe)
   Är det din första kull? Då får du registrera den utan stamnamn - tänk på att kattungenamnet endast får bestå av ett ord (som inte går att dela i flera) med maximalt 19 tecken. Om du ska ta ytterligare en kull ska stamnamn registreras - läs mer här om stamnamn och hur du ansöker.
   Har du stamnamn får det "totala" namnet innehålla maximalt 35 tecken (S*/SE* räknas inte med). Längd på kattungarnas namn beror alltså på hur många tecken stamnamnet har. Observera att eventuell apostrof, mellanslag och genetiv-s räknas som tecken.
   • Födelsedatum - kontrollera att du skrivit rätt datum - jämför det mot parningsdatum; en katt är dräktig cirka 65 dagar.
   Ras och färg (EMS-kod)
   EMS-koden för ras anges med tre bokstäver (se fullständig EMS-lista på FIFes webbplats).
   EMS-kod anges alltid i viss ordning med färg först och därefter eventuellt vitfläcksgrad, pälsmönster färg på kroppen/maskning, svanslängd, ögonfärg och öronform (ex.vis n 03 21 33 52 72).
   Observera! Alla helvita, samt höggradigt vita katter (EMS-kod 01, van och 02, harlekin) registreras med ögonfärg. Detta gäller alla raser (undantaget maskade färger 31, 32 och 33 och orientaliskt korthår och långhår).

   

  Hela kullen ska registreras samtidigt. Du får inte undanhålla någon kattunge eller kull från registrering.

   

  » Om  FIFes EMS-system

   

  » Om stambok och stamtavla 


  Avgift & kvitto


  • Avgift per stamtavla
   Registreringsavgift per katt varierar beroende på när betalning sker. Det datum som avgiften är bokförd på SVERAKs bankgiro är ”gränsen” mellan så kallad enkel eller dubbel registreringsavgift.

   Kattkull - yngre än 3 månader: 300 kr per stamtavla. Är du SVERAK-diplomerad uppfödare när registreringsavgift inbetalas och registreringsanmälan insänds är kostnaden per stamtavla 200 kr.

   Kattkull - äldre än 3 månader är 600 kr per stamtavla - oavsett om du är diplomerad eller inte.
  • SVERAKs bankgiro 630-2962
   Vid inbetalning ange gärna att det avser reg.anmälan, ditt stamnamn och kullens födelsedatum. Kvitto på inbetald avgift ska bifogas registreringsanmälan. Som kvitto godkänns kopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift från internetbank på genomförd betalning eller kontoutdrag från post/bank.

  • Är du inte boende i Sverige
   – eller betalar via utländsk bank – tillkommer en administrativ avgift om 50 kronor per försändelse och/eller inbetalning. Denna avgift inbetalas till SVERAK samtidigt som "normal" avgift.

   

  Hur räknas regeln om 3/24?

  Den så kallade 3/24-regeln innebär att en honkatt inte får ha fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod. Det finns däremot inte någon regel om "minst antal månader" mellan respektive kull.

  Det enklaste sättet att räkna är att ”titta i backspegeln” från där du är idag.

  1. Låt säga att idag är det är den 15 januari 2015.
  2. 24 månader tillbaka i tiden – då är det den 15 januari 2013.
  3. Honkatten har haft fyra kullar - födda

  1. den 10 november 2012
  2. den 20 februari 2013
  3. den 18 december 2013
  4. den 21 november 2014

  I ovanstående exempel måste kull nr 2 ”trilla bort” innan du kan ta kull nr 5. Honkatten får alltså inte ha nästa kull förrän tidigast den 21 februari 2015 annars blir det fler än 3 kullar på 24 månader.


  Klarlägganden

  Klarläggande: När/hur räknas kull?

  När en kull är född är den att betrakta som en tagen kull oavsett om den, av vilken anledning som helst, olyckligtvis dör. (beslut SVERAKs styrelsemöte nr 7/10)


  Klarläggande: Katt med sporrar rekommenderas ej i avel

  Sporrar kan betraktas som en defekt – som säkerligen har någon slags ärftlighet – och därför rekommenderas inte att katt med sporrar används i avel. Lämpligt är att i samband med kastrering ta bort extrasporre/sporrarna om den/de besvärar katten. (HK/TUK 2012-05 – konf styr.möte 2012-10 – reviderat SVERAKs styrelsemöte nr 6/14)