- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Överföring från annat förbund

Latkatt vid överföring av katt
stambokförd i annat förbund än SVERAK

Är din katt registrerad/har stamtavla från exempelvis ett svenskt WCF-förbund eller är importerad från annat land? Vill du att den ska få en SVERAK-stamtavla? Då ska du ansöka om "överföring".

Planerar du att importera från annat land?

Om du tar in (importerar) en katt till Sverige varierar reglerna beroende på från vilket land som katten kommer. Kontrollera alltid Jordbruksverkets regler för införsel (under rubriken Handel och marknad - Levande djur) ochTullverkets direktiv vad som gäller vid gränsen.

Observera! Det är du som kattägare som har ansvaret att vara uppdaterad med gällande lagar och regler.

 

Läs viktig information - bli inte lurad! - LÄS MER HÄR >>

 

 

Ansökan & information - i korthet

 • Medlemskap

  Du som ansöker att få en SVERAK-stamtavla ska vara medlem (huvudmedlem eller familjemedlem till en huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb.

 • Ansökan och betalning

  Ansökan sker skriftligt genom att du fyller i blankett blnr 1003 "Ansökan om överföring av katt från annat förbund" här eller på sidan Blanketter - fyll noga i uppgifterna.
  Förskottsbetala 500 kr till SVERAKs bankgiro 630-2962.

 • Skicka

  Skicka undertecknad blankett i original tillsammans med kvittokopia och övriga handlingar direkt till
  SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 Borås.

  Snälla, häfta inte ihop handlingar!

  Bifoga med ansökan
  •  Stamtavla i original (certified pedigree)
  •  Transfer eller kopia av överlåtelse/ägarintyg
  •  Om katten införs/importeras från
  ....Norge - då bifogas även kopia ur passet på ID-märkning
  ....annat EU-land - då bifogas även kopia ur passet på ID-märkning och rabiesvaccinering (klipp inte ner kopiorna till "frimärken")
  ....annat land utanför EU, kontrollera med Jordbruksverkat vad som krävs för införsel från just "ditt" land.

 • Den originalstamtavla du får för katten ska vara utfärdad och signerad av respektive förbunds officiella stambokförare.

  SVERAK kräver fullständiga uppgifter för katten; namn, EMS-kod och registreringsnummer (inklusive förbundsbeteckning för berörd katt och bakomliggande fyra generationer).

 • Skicka in ansökan om överföring i god tid och så snart du fått originalhandlingar från uppfödaren.

  Om ändring av ägare sker samtidigt med ändring ska både tidigare och ny ägare underteckna ansökan. Stamtavlan kommer att sändas till kattens nya ägare.

 • Transfer/ägarintyg/slipp

  Oavsett vilket förbund katten önskas överförd från ska dokument bifogas som styrker ägarskapet av katten; exempelvis transfer, överlåtelseavtal, kvitto eller liknande handling. Om den exporterande organisationen använder sig av transfer ska originaltransfer bifogas ansökan, den kan inte ersättas av ett överlåtelseavtal.
  Observera att tex de amerikanska förbunden CFA och TICA använder sig av ägarslippar, du måste står som ägare på denna slipp om du inte redan står som ägare i stamtavlan. Slippen bifogas ansökan och kan inte ersättas av ett överlåtelseavtal.

 • När omregistrering är klar

  erhålls SVERAK-stamtavla samtidigt som originalstamtavlan returneras till dig i ursprungligt skick.

 

 

Har du anmält katten till utställning?

För att få delta vid utställning ska katten ha en SVERAK-stamtavla. Om du anmäler katten till utställning innan du fått SVERAK-registreringsnummer – anmäl katten ”Under reg.” (skriv inte det reg.nr som katten har i den stamtavla du ska överföra). När du fått din SVERAK-stamtavla meddelar du den arrangerande klubben det nya SVERAK-numret. Viktigt! Utan stamtavla eller detta intyg nekas du tillträde till utställningen.

Har du skickat in ansökan om överföring från annat förbund och de handlingar som krävs - men inte fått SVERAK-stamtavlan en vecka före utställningen? Kontakta SVERAKs stambokföring för att få ett så kallat ”Intyg under registrering”. Detta intyg ska du kunna visa upp vid utställningens incheckning.

Frågor eller funderingar - kontakta avelssekreteraren i din kattklubb för hjälp och information.


Viktigt - kontrollera stamtavlan du vill överföra

Kontrollera särskilt noga att din katt är angiven med fullständig färgkod utefter FIFes EMS system.
Ofta kan grad av vitfläck och/eller ögonfärg saknas på andra förbunds stamtavlor, skriv då den fullständiga EMS-koden i rutan för ”Ras och färg”. Om dessa uppgifter saknas kan du försöka komplettera uppgifterna med hjälp av kopior på föräldradjurens, eller andra släktingars, stamtavlor eller annat officiellt papper från registrerande förbund/klubb.

Kontrollera även att färggenetiken stämmer, så du slipper obehagliga överraskningar vid omregistreringen.
Om uppgift saknas/inte är godkänd registreras katten med RX-stamtavla.