- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

FAQ om kattuppgifter

FAQ om katter i fliken "Mina Katter"


Under fliken "Mina katter" visas den information som finns registrerade med dig som ägare i SVERAKs stambok. Här markerar du om katten är utställningskatt eller inte genom att välja "Ja" eller "Nej" i  kolumn "Utställningskatt" (läs mer om vad detta innebär under rubriken "Anmäl katt genom "Aktiva utställningar").


Finns det avlidna katter som ska avregistreras?

Använd formulär på denna sida eller skicka e-post till sverak@sverak.se. Ange ditt namn, medlems- eller personnummer, kattens reg.nr och namn och att katten är avliden.


Har du för många/för få katter med dig som ägare?

Finns katter registrerade med dig som ägare som är överlåtna till annan? Eller har du köpt katt som inte finns på sidorna? Då har inte ägarändring registrerats av SVERAK. Läs mer


Står kastrerad katt som fertil?

Är din katt kastrerad men står som fertil ("Kastrat - Nej")? Om din katt tagit premiertitel som blivit registrerad i SVERAKs stambok (kontrollera i FindUs) blir kastratstatus uppdaterad med automatik. Har den ingen titel kan du använda formulär på denna sida eller skicka e-post till sverak@sverak.se. Ange ditt namn, medlems- eller personnummer, kattens reg.nr och namn och att katten är kastrat. För att uppdatera titel - läs mer.

Om katten inte står som kastrerad i första bilden kan du inte heller välja att anmäla till en kastratklass på utställning. Om du inte hinner vänta på att ditt besked om kastratstatus registreras av SVERAK får anmälan ske i fertil klass. Tänk då på att i meddelandetexten till mottagande klubb skriva att din katt ska tävla i en annan klass än du har anmält.

På sikt kommer det att finnas möjlighet att själv "kastrera katt" i Mina Katter.


Står det inte korrekt färg?

Observera! Om katten ställs ut tävlar den i den färg (fenotyp) som är registrerad i SVERAKs stambok. Är katten registrerad med fel färg - och du planerar att anmäla den till utställning - sänd in underlag och beställ ersättningsstamtavla snarast! Det räcker alltså inte att få en färgbedömning gjord på en utställning för att färgen ska anses vara ändrad till nästkommande utställning - korrekt färg ska vara registrerad i SVERAKs stambok. Läs hur du beställer ersättningsstamtavla.


Saknas uppgift om tagen utställningstitel?

Inregistrerade titlar syns i FindUs men inte i Mina Katter. Saknas titeln i FindUs? Läs mer.


Saknas ID-nummer?

Om ID-nummer inte är registrerad rekommenderas att du skickar in uppgift. Läs mer.