- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Kattens hälsa & avel

Kattens hälsa - och avel

Kattens hälsa står i fokus för SVERAKs uppfödare med mål att föda upp friska och sunda katter, fria från defekter och med god mentalitet.

Katter kan förstås också drabbas av sjukdomar och vanligtvis orsakas dessa av parasiter, bakterier eller virus. En del sjukdomar kan du skydda katten emot genom att vaccinera – andra sjukdomar är mer svårbehandlade. Som kattägare har du ett ansvar, inte bara för din egen katt utan även mot andras katter! Om du vet att din katt har en sjukdom som kan smitta andra katter måste du vidta åtgärder för att inte sprida smittan vidare. Hur denna åtgärd ska gå till beror självklart på vilken sjukdom det avser.

Vi hänvisar till FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring där det framgår vilka katter som inte får användas i avel och vilka restriktioner som gäller.


För alla kattägare i Sverige gäller dessutom Jordbruksverkets föreskrifter och författningar - några utdrag från dessa:

Använd inte katter i avel om de mår dåligt av det
Det är inte tillåtet att använda en katt i avel om den mår dåligt av det och om det finns risk för att avkomman ärver sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Djur som är överdrivet rädda eller aggressiva och djur som saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt får heller inte användas i avel.

Förbud mot avel med sjuka djur
Katter får inte användas i avel om

  • de har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärva
  • de har eller med stor sannolikhet har recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom
  • de har eller med stor sannolikhet har enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag
  • parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman.

Förbud mot avel med rädda och aggressiva djur
Katter som är överdrivet rädda eller omotiverat aggressiva får inte användas i avel. Anledningen är att djuren inte mår bra av sådana beteenden och att det finns risk att beteendet överförs till kattungen.

Förbud mot avel med djur som saknar förmåga att föröka sig naturligt
En honkatt som inte kan föda på ett naturligt sätt ska inte användas i avel. Risken är att anlag för svåra förlossningar förs vidare till nästa generation. Det kan hända att veterinären måste ta till kejsarsnitt om fostret ligger fel, men det får inte bli en vana att göra så. Därför är det inte tillåtet att låta en honkatt som förlösts med kejsarsnitt två gånger fortsätta att para sig.