- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Hälsoprogram

Hälsoprogram – ett verktyg

Hälsointyg (hälsostatus) som inkommit till SVERAKs kansli registreras i SVERAKs stambok och visas i FindUs - SVERAKs stambok på nätet - som en liten flagga halsoflaggavid berörd katt. Detta gäller alla stambokförda katter oavsett ras och gäller de flesta testresultat (HCM, PRA, PK, PKD  m.fl).

 

Sänd kopia av testresultatet - helst via "snigelpost" - till SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 Borås. Du kan även sända resultatet via e-post sverak@sverak.se.

 

Externa länkar till några laboratorier - gå till denna sida

 

Redovisning av hälsoprogrammens status
presenterades vid SVERAKs årsmöte 2016 (pdf - öppnas i nytt fönster)


Hälsoprogram är ett verktyg för att begränsa och förebygga ärftliga sjukdomar och defekter. Detta sker genom undersökningar av avelsdjur och enskilda individer samt genom ett gemensamt arbete att förbättra hälsostatus inom rasen.

Orden ”hälsoprogram” och ”sjukdom” kan var för sig kännas olustiga och när de används i samma mening kan de upplevas än mer laddade. Därför uppmanar SVERAK till lugn - för katten! Förknippa inte hälsoprogram med sjukdom - förknippa det med hälsa!

Ett av SVERAKs mål är att bredda avelsbasen för alla raser godkända av FIFe – inte att minska den!

Det gagnar inte rasen eller avelsarbetet att ta bort för många katter från aveln – detta kan på sikt medföra att avelsbasen blir för liten. Dessutom kanske katten har andra värdefulla genetiska egenskaper som inte bör gå förlorade.

Har du en katt som är drabbad (affected) innebär det att katten med stor sannolikhet kommer att utveckla sjukdomen. Även om denna katt inte ska användas i avel kan du få njuta i flera år av en pigg och frisk katt.

Har du en katt som är bärare av ett recessivt sjukdomsanlag kommer sjukdomen inte att utvecklas. Var däremot medveten om hälsoprogram och var noga med vilket avelsdjur du väljer att para din katt med. Para ej bärare med annan bärare.

Läs viktig information/klarläggande styrelsebeslut

Klarläggande: Åtgärd om parning sker där båda föräldrarna är bärare 

generellt vid hälsoprogram för sjukdom

En grundförutsättning för att kull, efter parning där båda föräldrarna är bärare, ska kunna registreras är att alla avkommorna DNA-testas inom berört hälsoprogram, innan registrering kan ske.

  • Stambokföraren hanterar ärendet.
  • Kullen registrera (efter att ungarnas intyg inkommit).
  • Därefter gäller samma rutin som vid förseelse mot 3/24, då detta är ett brott mot gällande regelverk.
    • Vid en förstagångsförseelse: Uppfödaren får en erinran.
    • Vid upprepad förseelse: Styrelsens AU informeras och beslutarom anmälan ska sändas till DN.
    • Vid förseelse av diplomerad uppfödare: Styrelsens AU informeras och beslutar om anmälan ska sändas till DN. Ärendet väcks till SVERAKs styrelse som beslutar huruvida diplomering ska annulleras.

(beslut SVERAKs styrelsemöte nr 4/13) 

 

Håll dig uppdaterad om gällande hälsoprogram, be andra uppfödare, din SVERAK-klubb med flera om hjälp och råd.

Utöver hälsoprogram finns sedan många år tillbaka olika typer av hälsokontroller för att katt ska få användas i avel – för samtliga eller några av kattraserna: 1962 beslutade SVERAKs årsmöte att hankattägare skulle kunna uppvisa ett veterinärintyg att hanen hade normala och normalt belägna testiklar. 1963 beslutades att intyg skulle uppvisas att avelshanar och avelshonor inte hade navelbråck. Dessa båda regler gäller fortfarande och numera föds ett fåtal raskatter med dessa defekter.

Är du uppfödare rekommenderar vi att du skriver ut hälsoprogrammet och överlämnar det till köpare av katten. Enligt reglerna ska uppfödare av ras med hälsoprogram informera köpare om hälsoprogrammet, sjukdomen och registreringspolicyn.