- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

PK-brist

Hälsoprogram - Abessinier och somali

Pyruvatkinasbrist, PK-brist

 

Information om FIFes särskilda restriktioner och hälsoprogram inom Kattförbundet SVERAK.


1. Syfte

Syftet med hälsoprogrammet är att förhindra att det föds katter med dubbla anlag för PK-brist. Hälsoprogrammet bygger på DNA-testning.


2. Bakgrund

PK-brist beror på en ärftlig defekt på enzymet pyruvatkinas. Hos en drabbad katt fungerar inte enzymet normalt, vilket leder till perioder av svår blodbrist (anemi) och detta kan i värsta fall leda till döden. Då symtomen ofta är diffusa kan sjukdomen vara svår att upptäcka.

PK-brist ärvs recessivt vilket innebär att båda föräldrarna måste bära det defekta anlaget för att avkomman ska drabbas.

Drabbad katt (affected), med dubbel uppsättning av sjukdomsanlaget, utvecklar med tiden PK-brist.

Anlagsbärare, katt som har en enkel uppsättning av sjukdomsanlaget, har inga kliniska symtom och kan därmed inte drabbas av sjukdomen.


3. Omfattning

Uppfödare inom SVERAK, av någon av ovanstående raser, förbinder sig att:

 • enbart använda katter i avel med känd PK-status enligt DNA-test
 • följa de avelsprinciper som beskrivs i punkt 4
 • i samband med registrering av kull förse SVERAKs kansli med erforderliga testresultat
 • informera kattungeköpare om PK-brist och detta hälsoprogram.

4. Avelsprinciper

Följande avelsprinciper gäller:

 • PK-normal katt får paras med PK-normal katt
 • PK-normal katt får paras med PK-bärare
 • katt med dubbla anlag för PK-brist (drabbad katt) får inte användas i avel.

5. Intyg om DNA-testning och rekommendationer

Om DNA-intyg redan insänts och registrerats i SVERAKs stambok eller om en katt anses ha PK-status via föräldrars/föregående generationers tester behöver inget nytt intyg insändas. I annat fall ska kattens ägare, senast i samband med registrering av avkommor efter katten, skicka DNA- intyg till SVERAKs kansli.

Kattens ägare ansvarar för att DNA-intyget har korrekt uppgift om kattens namn, registreringsnummer och id-nummer.

Notering i stamtavlan sker enligt följande:

 • PK-normal enligt DNA-test
 • PK-normal enligt DNA-test på föräldradjur
 • PK-normal enligt DNA-test på föräldrar eller föregående generationer
 • PK-bärare enligt DNA-test
 • PK-affekterad enligt DNA-test

Rekommendationer:
Uppfödare rekommenderas att med jämna mellanrum DNA-testa enstaka avkommor även om katten anses vara ”PK-normal enligt DNA-test på föräldrar eller föregående generationer”. Detta för att säkerställa eventuella felmarginaler.

Uppfödare rekommenderas att DNA-testa avkommor för det fall att PK-bärare används i avel.


6. Varaktighet

[textändring efter SVERAKs årsmöte 2013]

SVERAK sammanställer kontinuerlig statistik över antal intyg och antal bärare. Med utgångspunkt från denna statistik tar SVERAKs styrelse årligen ställning till om hälsoprogrammet ska fortsätta i sin nuvarande form eller ändras.

Hälsoprogram Pyruvatkinasbrist, PK-brist antogs av SVERAKs årsmöte 2009 samt i omarbetad form av SVERAKs årsmöte 2010. Revideringsdatum 130228