Information om parning mellan hona med blodgrupp B och hane med blodgrupp A

Jordbruksverket meddelade - den 24 mars 2015 - vid mötet med SVERAKs representanter att från och med den 24 mars 2016 stängs möjligheten att utan särskilda skäl söka dispens för parning mellan hona med blodgrupp B och hane med blodgrupp A.

Fram till den 24 mars 2016 måste en långsiktig avelsplan bifogas till en eventuell dispensansökan.


Förtydligande (beslut vid SVERAKs styrelsemöte den 25-26 april 2015)

Representanter från SVERAKs styrelse bjöds in till möte till SJV den 24 mars. Syftet med mötet från deras sida var att informera om deras indragning av speciell dispens gällande parningar mellan B-honor och A-hanar. På ca 3 år har ca 25 dispenser inkommit varav flera gällde samma honor så de ansåg att det inte fanns ett stort behov av dispensförfarande men i huvudsak baserar de sitt beslut på att de anser att parningarna bryter mot svensk lag. Deras tolkningar av lagtexter baseras huvudsakligen på:

  • kombinationen riskerar orsaka sjuka kattungar
  • katterna kan inte föröka sig naturligt
  • det finns inget stöd i svensk lag för bevarande av raser (förutom gamla lantraser)

Däremot anses det helt lagligt av SJV att utföra B-hona x A-hane-parningar OM honan är blodgruppstestad med antikropps-titer mätt, då det visat sig att en hona med låga titrar antikroppar kan ge di till sina kattungar även första 16 timmarna.