In memoria – Rina Matthiessen

Det är med stor sorg förbundet mottagit besked om att en av våra stora kattprofiler, Rina Matthiessen, idag den 17 augusti avlidit efter en tids sjukdom. Rina blev 87 år gammal och har dedikerat stor del av sin levnad åt att arbeta för katten, både genom idogt avelsarbete framför allt inom Europé och på senare år med kontrollavelsarbete för Devon Rex men även genom sitt författarskap. Rina var innehavare av stamnamnet Parlörs, inregistrerat i FIFe 1973. Hon var hedersmedlem i Medelpads kattklubb.

Rina har under flertal år arbetat aktivt inom kattklubbar och även inom förbundet, framför allt i  SVERAKs avelsråd. Rina har författat flertal mycket uppskattade skrifter om katter, den mest kända är säkerligen ”Kattraser från A-Ö” utgiven 1994.

Vi sänder våra varmaste tankar till Rinas familj och tackar för allt som hon tillfört kattsverige!

SVERAKs styrelse och kansli