- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Du som är veterinär

Veterinär i ID-samarbete


Kattförbundet SVERAK ser fram emot ett gemensamt arbete – FÖR KATTEN!


Samarbetet innebär

Samarbetet innebär att veterinär och SVERAK har ett gemensamt mål för ID-märkning av katter och att katterna med hjälp av SVERAKs ID-register ska kunna hitta hem. Detta arbete innebär bland annat att veterinär

 • aktivt informerar och uppmanar kattägare att registrera sin katt i SVERAKs register
 • använder SVERAKs anmälningsblankett för ID-märkt katt
 • använder den reklam, som vi självklart bidrar med utan kostnad, bland annat i väntrum
 • aktivt informerar kattägare om vikten att registrera katten i SVERAKs ID-register.

Många veterinärer har valt att ingå i ID-samarbetet - ni missar väl inte att vara en av dem?   Blankett


Genom samarbete erhålls
 • ID-material och reklam utan kostnad
  • ID-märkningsfoldrar för anmälan av katt till SVERAKs register
   Anmälningsblanketten är i A5 format som veterinär och kattägare fyller i och undertecknar fvb till SVERAK. 
  • Hälso/vaccinationsfolder
   Passar utmärkt att skicka med hem till ägaren där man kan hitta kattens vaccination, ID-nummer och andra hälsointyg.
  • Tatueringsnummer
   Tatueringsnummer bestående av en kombination av bokstäver och siffror, ex.vis A111A. Två etiketter per tatueringsnummer erhålls att klistra på ”Anmälningsblankett SVERAKs ID-register för katt”.
  • Informationsfolder ”…Tryggt för katten!”
   Informationsfolder om SVERAKs ID-register och om SVERAK som med fördel läggs ut i exempelvis väntrum.
  • A4- och A3-affischer
   Trevlig och lättplacerad affisch som med fördel sätts synlig för kattägare.
 • med mera...
 • reklam om samarbetet genom publicering som ”Veterinärer i ID-samarbete
 • information om vad som händer inom SVERAK (nya hälsoprogram, regler med mera)
 • friexemplar av förbundstidningen Våra katter

 


Blanketter för veterinär

blankettsidan finns flera blanketter avsedda för veterinär; besiktningsintyg, veterinärintyg med flera.


FAQ

Sedan vi öppnade registret i maj 2009 har vi fått en del frågor – och svaren på några av dessa finns nedan:

Varför har SVERAK öppnat ett eget ID-register när SKK redan har ett fungerande ID-register?

SVERAK har under många år arbetat för att alla katter ska vara ID-märkta – och vara registrerade i ID-register för att de på så sätt ska kunna hitta hem.

Under årens gång har vi fått många frågor om ID-register eftersom gemene man finner det helt naturligt att katter hör hemma hos Sveriges Kattklubbars Riksförbund och hundar hos Svenska Kennelklubben. Och nu har ju katterna hittat hem!

Varför har SKK ett ägarregister för katt?

I mitten av 1990-talet erbjöd Jordbruksverket SVERAK att ta över kattregistret från länsstyrelserna men vid det tillfället hade vi ingen teknisk möjlighet att hålla ett sådant register. Därför startade ett samarbete med SKK så att de skulle föra register över katt till dess SVERAK kunde ta över.

I samband med att vi för några år sedan på allvar drog igång projektet ID-register för katt – sökbart på internet – hade vår förbundsstyrelse kontakt med SKK om övertagandet av ägarregistret för katt.

Tyvärr blev inte övertagandet verklighet men SVERAK valde ändå att starta upp vårt eget register – dock inte att betrakta som ett komplement till SKKs eftersom det förs helt och hållet i SVERAKs regi.

Får även huskatter finnas med i SVERAKs ID-register?

Ja, självklart är huskatter välkomna. Av självklara skäl har vi många SVERAK-registrerade raskatter men även väldigt många huskatter.

Varför tar ni inte betalt? Kommer ni att ta ut en avgift i framtiden?

Katter ligger oss varmt om hjärtat och vi tycker att det är av största vikt att ha ett ID-register för alla kattägare! Så viktigt att vi valt att inte ta någon avgift för registrering i vårt ID-register för katt! Det finns inga planer att ta ut avgift framöver heller.

För kattägare står det helt fritt att välja att registrera utan kostnad i SVERAKs register och/eller att registrera för en avgift i SKKs register - de båda registren samkörs inte och är helt fristående från varandra.

 

Har ni också frågor eller synpunkter är ni givetvis välkomna att höra av er till Kattförbundet SVERAK!