- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Anmäl raskatt till ID-registret

Så här anmäler du en raskatt (=med stamtavla)

Har du en raskatt innebär det att du även har en stamtavla för katten - med ett unikt registreringsnummer (exempelvis SVERAK LO 123456).  Det har ingenting med ID-numret att göra utan är som ditt eget personnummer - unikt för just din katt och det visar att det är en raskatt som är stambokförd, det vill säga registrerad i ett förbunds stambokregister.

När du köpt en raskatt från en SVERAK-uppfödare ska katten vara ID-märkt vid leverans. I de allra flesta fall sker anmälan till ID-register samtidigt som katten ägarändras i stamboken. Om du inte är registrerad som ägare till katten godkänner vi inte anmälan till ID-registret utan uppfödarens/säljarens underskrift. Läs mer ägarändring och hur viktigt det är att detta sker.

Om du är registrerad ägare på katten och kattens ID-nummer av någon anledning inte registrerats hos SVERAK - gör så här:

  • Använd blanketten "Ägarändring / ID-anmälan raskatt" (bl.nr 1031). Klistra chipremsa (med streckkod) på avsedd plats.
  • Har du inte kvar någon klisterremsa (chipnummer) men har en fastklistrad på stamtavlan? Ta då en kopia av stamtavlan, där ID-nummer finns angivet, och skicka med tillsammans med blanketten.
  • Anmälan sker skriftligt och blankett insänds - ifylld, undertecknad och i original (inte via e-post) - till SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 Borås.
    Har du ingen skrivare? Problem att skriva å ä ö på blanketterna? Läs mer här

 

Har du en raskatt med stamtavla - som inte är stambokförd i SVERAK? Använd bl.nr 2001 och bifoga kopia av kattens stamtavla samt någon form av ägarbevis (om du inte är uppfödare) tillsammans med anmälan. Under förutsättning att katten har en raskod som är godkänd eller preliminärt godkänd av FIFe (läs mer under "Kattraser") skrivs katten in i stamboken och blir registrerad som raskatt i ID-registret (och även synlig i FindUs - SVERAKs stambok på nätet). Utan stamtavla registreras katten som kort- eller långhårig huskatt i ID-registret.