Första testutbildning för assistenter genomförd

Assistentgruppen genomförde första testutbildningen för assistenter i Örebro 150118-150119.