FIFes GF 2018 i Monte Gordo, Portugal

Nu börjar de olika förbundens delegater att dyka upp, då de öppna mötena börjar imorgon bitti kl. 9.00. Jag själv (Cecilia Wennergren) har spenderat dagen med möte i min egna kommission, Breeding and Registration, och sedan avnjutit trevlig lunch i solen vid stranden med våra vänner i söder, dvs Danskarna.

Observera att inga beslut är officiella innan protokollet är justerat och klart!

På plats redan nu från Sverige är FIFes ordförande Annette Sjödin och Marie Westerlund (FIFe JSC), inom kort kommer även förbundets delegater Eva Porat och Britta Kjellin samt Anna-Lena Berg och FIFes revisor Michael Wirth Färdigh. Vi ser alla fram emot en trevlig och konstruktiv Generalförsamling 2018.

Onsdag morgon och öppna mötena har precis börjat och diskussioner rörande medlemmarnas motioner. Alla motioner finns publicerade på FIFes hemsida. Observera att motioner kan bli omskrivna under veckan.

(LU)LCC-FFL - byta förkortningar på kommissionerna, alla är eniga till ett nej. Om det skulle ändras borde det vara till enbart engelska.

SC 1 - omformulering av nuvarande § - inga diskussioner

(CZ)CSCH - BML - fel i motionstexten, endast tillägg av storlek, dvs ingen ändring i poängen. Ingen är emot.

(CZ)CSCH - BUR, tillägg av storlek. Ingen är emot.

(DK)FD - PEB, ändring i standard. Diskussioner om detaljer i texten, förslag på förbättringar från JSC. FD skall titta på det och inkommer antagligen med en omformulerad motion. Omskriven motion här

(HU)FH - SPH/DRX, byte av kategori till 3. Alla är ganska eniga om att fortsätta som nu, precis som man sade när kategoriindelningen ändrades för några år sedan. Låt detta vara som det är i några år.

(NL)MU - BLH/BSH, dela ns/y 11 33 och ns/y 21 33. Diverse diskussioner, denna typ av motion har varit med i flera år nu...

(RO)FAF-FR - BLH/BSH döma *y 11 tillsammans med *y 25. Domare och uppfödare behöver utbildas! Nästan alla är emot. 

(RO)FAF-FR - SRL/SRS, tillägg 09. Delade meningar råder...

(SE)SVERAK - TUV, ögonfärg. Inga större diskussioner.

(FI)SK - LPL/LPS, byte av kategori till 4 samt ändra antal grupper till 9. Delade meningar... Man uppmärksammade även att denna borde vara två motioner.

JSC 10 - ögonfärg på 03 på EXO/PER/BLH & BSH. Flera följdfrågor uppstår och förtydliganden behövs, flera är dock positiva till idén.

(CH)FFH - Stamnamn, motionen kommer att omformuleras. Livliga diskussioner...


SVERAKs delegater har placerat sig på första rad tillsammans med Felis Danica.

(DK)FD - SIA/BAL/OSH/OLH, PRA-test. Frågor kom på en gång varför inte PEB är inkluderad i motionen. Långa diskussioner...

(IT)ANFI - Rasgodkännande innan registrering av importer. Alla är tydliga med att stamtavla inte är samma sak som en utställningskatt, man måste hålla isär detta.

(NO)NRR - ABY var. Norge pratar sig varma för motionen men de möter starkt motstånd från både kommissioner och medlemmar.

(SE)SVERAK - DM. Diskussioner om att JW skall ingå som underlag.

(FI)SK 1 - Max 2 domare vid elevgång. Stora diskussioner även på denna... Omskriven motion här

(FI)SK 2 - Stryka undantaget ACS som elev. Diskussioner även här.

(FI)SK 3 - Stryka § om uppdatering av domare. Inga större diskussioner.

Styrelsen 3 - domare måste vara medlemmar i ett förbund, förtydligande.

Styrelsen 4 - elever tränar utanför utställning. Ändra till 5%, då tanken med detta är att kunna se "udda" raser som inte syns på utställning. JSC är nästan alla emot. Det diskuteras fram och tillbaka och några tycker att motionen är otydlig. SVERAK pratar för motionen.

Inser att vi har himla duktiga mikrofonlöpare på SVERAKs årsmöten... här får man passa sig för ljudbangar och kvarglömda påslagna mickar *L*

Styrelsen 5 - minst 2 år mellan första och andra kategorin innan man kan göra examen. JSC är emot till fördel för sin egna, liknande motion (JSC 3). Inga andra kommentarer.

Styrelsen 6 - ansökan om mentor på officiell blankett. JSC är alla för, inga andra kommentarer.

JSC 1 - Minst 6 assistentintyg måste vara från 2 olika länder än det egna. FD tycker att det är nationella förbundets ansvar att avgöra lämplighet eller ej. Belgien tycker det är viktigare att ha erfarenhet som arrangör än att ha gått assistent i olika länder vilket många nickar jakande till. JSC menar att motionen behövs då inte alla kan engelska annars (!) Finland poängterar att möjligheterna ser väldigt olika ut beroende på vart man bor inom FIFe. SVERAK tycker det blir fånigt med denna, då man i praktiken idag inte kräver att man hanterat katterna (mer än skrivit nummer och torkat bord) - även om det står i reglerna.

JSC 2, elevprov skall bara kunna skrivas på enbart engelska. Inga direkta diskussioner

JSC 3, redan diskuterad (styrelse 5)

JSC 4, göra teori och praktisk examen vid olika tillfällen. Inga frågor.

JSC 5, teoretisk examen är giltig i 12 månader. Inga frågor.

JSC 6, ändra till Januari. Inga frågor.

JSC 7, judges engagement forms. Inga frågor.

JSC 8, redan diskuterad.

Nu blir det lunch, mums! Eller omums... Portugiser vet uppenbarligen inte vad en club sandwish är *morr*

(BE)FBE, arbetsgrupp rörande utställningssystem. JSC är alla för, men de förväntar sig att ingå i dylik grupp.

(BE)FBE, open doors, ta bort sistadatum. Inga frågor.

(BG)NFFe, förlängning av exceptions. Inga frågor.

(CH)FFH, införa klass för sällskapskatter samt utan bedömning men med tävlan. Diskussioner fram och tillbaka... NRR argumenterar för motionen emedan våra finska grannar argumenterar emot. JSC uppmärksammar att det är fullt tillåtet med nationella klasser, som inte påverkar de officiella FIFe-klasserna. SVERAK argumenterar emot... vi vill inte ha en massa undantag.

(DK)FD, JW måste vara minst en i klass 11. Alla i SC röstar emot. Flera poängterar att denna motion inte uppnår vad de vill komma åt (att man ställer samma kattunge jättemycket).

(GB)FB, förlängning av undantag. Inga Frågor.

(GB)FB, förlängning av open doors. Den kommer att dras om Belgiens motion går igenom. Inga frågor.

(HU)FH, att ange exakt poäng vid bedömning. Inte mycket att säga om denna... inte lätt att sätta exakt poäng.

(NL)MU, sjuk katt på utställning/veterinärens bedömning. Påtalades att när man dömer på en utställning så är man där i egenskap av domare, inte i egenskap av veterinär (om man nu skulle ha den utbildningen). Viktigt att hålla isär hattar... SVERAK argumenterar emot förslaget.

(NL)MU, open doors (motionen är omskriven/förtydligad). Öppna upp klass 7 och 8. SC röstar alla för. Inga frågor.

(NO)NRR, införande av klass 12a/b. SC konstaterar att man med denna försvarar konkurrensen, längre tid för paneler samt högre kostnad för priser. De röstar 4 emot och 1 för. HWC säger att de föredrar SVERAKs motion framför NRRs. Stora diskussioner...

(UA)UFU, införliva UA i Annex 1 tom 2025. SC stödjer men med kommentaren att det är bra om det ändras till 2021 för att vara enhetligt med övriga undantag.

JSC 9, begränsning hur många kategorier en domare får döma på en och samma utställning. SC är alla emot. Stora diskussioner... är det meningen att alla katter skall nomineras? Borde domarna få ytterligare arvode pga hur många kategorier de dömer (de lägger ner ett större arbete med flera nomineringar & paneler)? Önskvärt är att arrangerande klubb tänker till och inte splittrar för mycket, det gör även att utställningen torde flyta på fortare. 

SC 2, efteranmälda katter i katalog. Inga frågor.

SC 3, omformulering kvalificering till WS. Inga frågor.

SC 4, skiljedomare. JSC är alla för. Inga frågor.

SC 5, ändra från 50 till 40 katalogförda katter vid examen. JSC är alla emot, pga att det blir för tight iom att minst 35 katter måste dömas vid en examen. Examensdomarna måste ha katter att kunna välja ifrån. Inga övriga frågor.

SC 6, open doors. Lär bli dragen... inga frågor.

Nu önskas Eva Porat grattis på sin födelsedag!! Hipp hipp hurra *L*

Dagens möte avslutas nu.

Torsdag morgon och efter en intensiv åskskur under de tidiga morgontimmarna så börjar nu molnen lätta ute. Jag hoppas även att dimman lättat för alla dem som var med på den av FIFe arrangerade middagen igår, det var mycket glada toner från de drygt 100 närvarande.

Efter en inledande tyst minut för domare Jarmo Räihä och Åse Nissen som avlidit under året som varit så är GF 2018 nu officiellt öppnat. Vår Eva och Britta är som synes taggade inför mötet!

Upprop av delegaterna sker nu. Totala rösteantalet är 36 vilket innebär 19 röster för enkel majoritet och 27 röster för kvalificerad. Val av funktionärer kring GF sker nu och genomgång av rapporter. "Vår" Britta håller föredrag om GDPR (liknande det vid SVERAKs årsmöte i år) med information om att bland annat inte bli "hysterisk" över det, det är inte så krångligt som det låter.

Styrelsen och kassören erhöll ansvarsfrihet, men mycket märkligt så avstod många till synes från att rösta (!?) - dock utan att ge någon förklaring eller fråga/klagan på styrelsen/kassören. Årsmötet uppmärksammades på att "glapp tumme" innebär en "avstår" röst, så länge som "behövd majoritet" uppnås så är det egentligen "ointressant" vad resten röstar på. Eric poängterar att enligt stadgarna så behövs inte alla röster redovisas. Stora diskussioner och problem rörande mentometer systemet... nu bryts mötet för kontroll om allt verkligen fungerar. Fortfarande problem med mentometer systemet, men man väljer nu att ändå gå vidare med mötet.

Rapporter från kommissionerna och BC Administratorn. Nu börjar äntligen de val som skall ske i år och under tiden de presenterar sig så samlar rösträknarna in röstlapparna. Det är inte tillåtet att föreslå folk "från golvet" på FIFes GF, så flera val är i princip redan "klara" då endast en kandidat finns.

Alla röstetal kommer att anges på formen ja/nej/avstår

Kassör för en period av 3 år; Leo van de Haterd, NL - 32/0/4
Vice ordförande för en period av 3 år; Dietmar Sagurski, DE - 31/0/5
BRC, fyllnadsval för en period av 1 år; Maria Myrland, NO - 31/0/5

2 revisorer för en period av 3 år;
Laura Burani, IT - 11
Jürg Keller, CH - 24, därmed vald i första omgången
Britta Kjellin, SE - 13
Marie-France Pohl, LU - 13
Mia Tuomivirta, FI - 6

Andra omgång;
Laura Burani, IT - 7
Britta Kjellin, SE - 12
Marie-France Pohl, LU - 15
Mia Tuomivirta, FI - 2

Tredje omgång;
Laura Burani, IT - 2
Britta Kjellin, SE - 17
Marie-France Pohl, LU - 17 
Mia Tuomivirta, FI - 0

Fjärde omgång;
Laura Burani, IT - 0
Britta Kjellin, SE - 18
Marie-France Pohl, LU - 18  
Mia Tuomivirta, FI (SK drog Mias kanditatur)
Enligt statuterna avgör ordförande vem som skall vinna vid oavgjort och Annette valde att dra lott.

1 revisorsuppleant för period av 1 år; Jaana Heikanen (FI) - 32

Beslut om avgifter för 2019, 35/0/0 - saknas en röst
Beslut om GS månatliga ersättning 2019, 30/2/3 - saknas en röst
Beslut om budget 2019, 29/3/0 - saknas fyra röster

Nu avbrott för lunch!

Ansökan om patronage medlemskap för (TH)CCS. De presenterade sig och omröstning sker med lappar. Resultatet är 19/15/2, dvs ansökan är inte godkänd (krävs kvalificerad majoritet).

Rapport från (CZ)CSCH rörande (CN)CCU. De har mycket positiva erfarenheter från Kina, både kring arrangemang och trevliga och välskötta katter som uppenbart tycker om sina ägare. Katterna håller mycket hög utställningskvalité. (CN)CCU håller tal och vädjar om att GA skall godkänna deras ansökan. Omröstning sker med lappar 32/4/0. Kina är nu ny fullvärdig medlem i FIFe! Grattis!

Nu börjar vi äntligen med motionerna;

(GB)FB 3, statuter (Functionaries in non-FIFe associations). Omskriven motion här
DC är alla emot. Det diskuteras fram och tillbaka och man verkar tycka att det behövs en ny text/förtydligande, men att detta kanske inte är den bästa? Man pratar mycket om "intressekonflikt". Röstning med lappar pågår. 13/20/3, dvs avslag.

(LU)LCC, general rules (Abbreviations of the commissions).
BRC, DC, HWC, JSC & SC är alla emot förslaget. Rörande enighet råder att om man framöver endast skall använda en förkortning så borde det vara den nuvarande engelska. Nu provar man mentometersystemet igen för röstning. (AT)KKÖ har lämnat lokalen så justering med en röst måste ske. Motionen är avslagen 7/23/1 - saknas 4 röster.

(SK)FFS 1, general rules (Membership change).
Stora diskussioner fram och tillbaka, att det skall vara så svårt att samarbeta över gränserna? Flera önskar en bättre formulering av motionen. De omformulerar och kommer tillbaka med den imorgon.

Styrelsen 1, general rules (Period of notice for each board and commission meeting).
Alla kommissioner är för motionen. Går omedelbart till omröstning. Bifall, 29/4/1 - saknas 1 röst

Styrelsen 2, general rules (Period for sending amendments made by commissions during GA).
BRC, DC, JSC är för, SC är emot och HWC har ingen åsikt. Går omedelbart till omröstning. Bifall, 27/1/0 - saknas 7 röster.

SC 1, general rules (Minimum net Judges Allowance in euro).
Inga direkta frågor, till votering. Bifall, 31/3/1.

(CZ)CSCH 1, standard och EMS (BML)
Observera felskrivning i förslaget, ingen skillnad i poäng (skall vara oförändrat 20p). BC BML är för. JSC är också för. Inga frågor, till votering. Bifall, 35 ja!

(CZ)CSCH 2, standard och EMS (BUR)
BC BUR är för. JSC är också för. Eric ger lite bakgrund till motionen och man diskuterar lite i vilken ordning orden borde skrivas... SVERAK föreslår att man formulerar i samma ordning på både BML och BUR, FFF föreslår en justering av franska ordvalet. Till votering. Bifall, 31/2/0 - saknas 2 röster.

Kaffepaus...

(DK)FD 1, standard och EMS (PEB) - omformulerad motion, se högre upp under kommittémötet.
JSC är för. BC, finns ingen för PEB. HWC och BRC är för. Inga direkta frågor, till votering. Bifall, 22/2/4 - saknas 7 röster.

(HU)FH 1, standard och EMS (SPH & DRX) byte av kategori.
Steven i JSC poängterar för årsmötet att när nya indelningen gjordes, så lades ingen vikt vid rasernas storlek/kroppstyp. JSC är alla emot. SC är även de emot och uppmärksammar att det skall vara kat 3  och inte III. Det påverkar även domarutbildningen om man börjar att flytta raser... till votering. Avslag, 4/31/0.

(NL)MU 3, standard och EMS (BLH/BSH) tipped/tabby point.
BRC är emot iom att maskade katter med agouti alltid skrivs som agouti (21). JSC är för. BC är för. Avslag, 13/18/4.

(RO)FAF 1, standard och EMS (BLH/BSH) döma * y 11/25 tillsammans.
BRC och BC är emot. Stora diskussioner fram och tillbaka... Motionen dras.

(RO)FAF 2, standard och EMS (SRL/SRS) tillägg 09.
BRC är emot. JSC delade meningar precis som BC. Till votering. Bifall, 22/10/3.

(SE)SVERAK 3, standard och EMS (TUV)
JSC är mest för. Inget BC finns. Direkt till votering. Bifall, 29/4/1 - saknas 1.

(SK)FFS 2, standard och EMS (LPL/LPS) byta kategori. De drar motionen.

JSC 10, standard och EMS PER/EXO/BLH/BSH (03) ögonfärg.
BRC är ok med motionen. BC är för. En liten justering sker... All "recognised" eye colour... detta innebär att även texten på 01 & 02 skall justeras med "godkända". Votering, Bifall 24/7/2 - saknas 2.

(CH)FFH 2, BRR landskod på stamnamn.
Avslag 12/22/1

(DK)FD 3, BRR (gamla kat IV), krav på PRA test. Omformulerad motion. Omskriven motion här
HWC är för. Votering kommer att ske med lappar, då systemet inte funkar just nu. Bifall, 19/14/0 - 2 ogiltiga.

Nu stängs mötet för idag och alla inviteras till Leos rum.

Fredagens förhandlingar öppnas nu och man börjar med att kontrollera mentometer systemet.

(IT)ANFI 1 - dragen

(NO)NRR 1, BRR (ABY var). Ordet "endlessly" skall strykas i förslaget.
BRC är emot, syskonraser i FIFe anses vara samma ras. BC är emot. Det finns inte två raser av ABY, det är samma ras oavsett om det skulle råka ligga en SOM bakom. Avslag, 3/29/2 - 2 saknas.

(SE)SVERAK 2, BRR (DM).
BRC är för. SC har delade meningar. Eva pratar sig varm för motionen, vissa anser att JW inte borde vara med då det kan vara lättare att bli JW än IC... Bifall, 28/7/1.

(SK)FFS 1, general rules (Membership change). Omskriven motion här
DC är för. Viss ytterligare justering i texten görs... Bifall, 25/9/2.

(FI)SK 1, elevregler (Utbildning, max 2 domare per tillfälle).
JSC är för. SC är emot, de anser det borde vara en rekommendation men inte ett måste. "One" byts mot "A". Röstning måste ske med lappar då resultatet med knappar väger och några röster saknas. Avslag, 15/21/0.

(FI)SK 2, elevregler (stryk ACS).
JSC är emot. BC är för. Diskussion om att alla utskrivna raser borde tas bort och bara ha texten att styrelsen kan bevilja undantag, det är dock en helt ny motion. Avslag, 17/18/1.

(FI)SK 3, Judges updating - stryk
JSC är alla för. Bifall, 25/5/2 - saknas 4.

Styrelsen 3, domare medlemskap.
JSC är alla för. Bifall, 36 ja(!)

Styrelsen 4, elevträning utanför utställning
JSC är emot precis som HWC. Stora diskussioner fram och tillbaka... äntligen omröstning men det blir med papper då tekniken strular. Bifall, 19/16/1

JSC 3, elever, max en kategori åt gången.
SVERAK har bara ett ord för motionen, briljant! Avslag, 14/20/0 - saknas 2.

Styrelsen 5, minst 2 år mellan examen.
JSC är nu alla för (iom att deras egen blev avslagen). Mycket diskussioner även här. Återigen omröstning med papper. Avslag, 12/24/0.

Styrelsen 6, blankett för ansökan att bli mentordomare.
JSC är för. Direkt till votering. Bifall, 34/1/0 - saknas 1.

Kaffepaus! Den är välbehövd...

JSC 1, assistenintyg.
Direkt till votering. Blir papper även denna gång. Bifall, 19/16/1. FBE vill ha till protokollet att styrelsen inte får ge dispens mot denna regel, de inser dock att det inte är rimligt och att det isåfall även är en ny egen motion.

JSC 2, elevexamen endast på engelska.
Stora diskussioner... JSC trycker på att man vill ha in denna regel så att eleven ges en bra start att få det att fungera i praktiken i framtiden (tex alla seminarier är på engelska och man måste i princip kunna engelska när man dömer).  Bifall, 23/8/1 - 4 saknas.

JSC 4, examen kan göras vid olika tillfällen.
Direkt till votering. Bifall, 28/4/1 - 3 saknas.

JSC 5, teoretisk examen är giltig i 12 månader.
Direkt till votering. Bifall, 31/3/0 - 2 saknas.

JSC 6, ändra till "under Januari".
Direkt till votering. Bifall, 32/3/1.

JSC 7, "judging engagement form"
Någon tycker att detta är två motioner, men det håller man inte med om. Votering med Bifall, 32/2/2.

JSC 8 är dragen.

(BE)FBE 2, arbetsgrupp för att förändra utställningssystemet.
SC är i princip för motionen men inte som den är formulerad idag. Stora diskussioner...nu till votering, blir på papper. Avslag, 15/17/4

(BE)FBE 1, stryk slutdatum för open doors.
SC är alla för. Inga frågor så votering. Bifall, 33/0/0 - 3 saknas.

Eric lyfter frågan om det är ok om "han" framöver numrerar förbundens motioner i den ordningen de hamnar i luntan. Alla nickar att det är ok.

(BG)NFFe, förlängning av undantag.
SC är alla för. Till votering. Bifall 26/4/1 - 5 saknas.

(CH)FFH, nya klasser 15a och 15b (inte att förväxla med "våra" klasser 15a/b).
SC är kluvna precis som JSC. Eva väcker flera frågor rörande motionen, tex skall kastrater och fertila blandas!? Norge är positiva till tanken med motionen, men inte med nuvarande formulering. Flertal anser att motionen inte är komplett och det är flertal frågetecken. Avslag, 4/24/3 - 5 saknas.

Nu lunch.

Mötet återupptas med att man uppmärksammar Sarah, Laura och Michael som iom detta årets GF inte fortsätter som förtroendevalda. Nu vidare till domar nålar, Bette Lind, Carin Sahlberg, Elena Noskowa, Donatella Mastregano. Robert Lubrano och Hannelore Grimm.

(DK)FD 2, JW (omformulerad).
SC alla för. Inga frågor, votering. Avslag, 14/20/1 - 1 saknas.

(GB)FB 1, faller/dragen.

(GB)FB 2, faller/dragen.

(HU)FH 2, exakta poäng.
SC och JSC, alla väldigt mycket emot. Diskussioner och alla drar åt samma håll. Avslag, 2/33/1.

(NL)MU 2, sjuk katt på utställning/veterinärens bedömning.
HWC är emot, ge veterinärerna cred att de har kompetens. SC är alla emot. Motionen dras.

(NL)MU 1, open doors inkludera klass 7 & 8.
SC är alla för. Diskussioner för och emot... votering. Avslag, 5/29/2.

(NO)NRR 2, ny klass "youngster" och (SE)SVERAK 1, (ändra ålder klass 11/12)
SC är oeniga. JSC poängterar att de föredrar NRRs motion framför SVERAKs. HWC säger att de är för, men då för SVERAKs. Motionerna diskuteras tillsammans. Eva argumenterar ivrigt. Man uppmärksammar att en ändring av ålder även påverkar novisklassen. Votering för NRR 2, Avslag, 5/29/2. Votering för SVERAK 1, det blir pappersvägen... Avslag, 15/20/1.

(UA)UFU, inkludera dem i Annex 1 tom 2021..
SC är för. Votering. Bifall, 25/9/1 - saknas 1.

JSC 9, max 2 kategorier per domare om man har fler än 5 domare. Viss omformulering, tillägg (klass 1-12).
SC är emot. Stora diskussioner, motionen dras.

SC 2, katalogförning av katter.
Inga frågor, direkt till votering. Bifall, 28/5/3.

SC 3, kvalificering WS, omformuleringar.
Votering. Bifall, 35/1/0.

SC 4, skiljedomare.
JSC alla för. Inga frågor nu heller, votering. Bifall, 34/0/1 - saknas 1.

SC 5, praktisk examen ändra från 50 till 40 katter. Motionen dras.

SC 6, open doors. Faller/dragen.

Nu rapport från Dietmar rörande senaste WCC mötet. Mötet avhölls i Milano (IT) och ANFI var duktiga värdar.

JSC vädjar till alla delegater att de skall ta sina klubbar i örat att de måste svara på ansökningar från elever om elevgångar!

FFS väcker fråga, till protokollet, rörande situationen i Italien/ANFI.

FIFe GF 2019 kommer att avhållas i Bratislava.

GF 2018 är nu avslutad.