FIFes Generalförsamling nästa vecka…

... äger rum i södra Portugal.

Program, motioner mm finns på FIFes hemsida.

På plats från SVERAK är bland andra ordförande Annette Sjödin (FIFes president), vice-ordförande Eva Porat (SVERAKs delegat), förbundsekonom Michael W Färdigh (bisittare till Eva Porat och FIFes revisor), stambokförare SVERAKs kansli Cecilia Wennergren (ledamot FIFes Breeding and registration commission) och Hans G Lindberg (ordförande FIFes Disciplinary commission)

Lördagen den 30e maj arrangeras ett FIFe domarseminarium där ett flertal svenska internationella FIFe-domare kommer att delta.