Beslut SVERAKs årsmöte 2016

Sammanfattning - i korthet - av beslut från SVERAKs årsmöte 2016 kommer att publiceras kommande vecka.

Då kommer vi även att publicera en del av de presentationer som visades vid mötet, bland annat statistisk redovisning av hälsoprogrammen.