Axplock av beslut från SVERAKs årsmöte

Läs axplock av beslut från SVERAKs årsmöte den 19-20 mars 2016

Komplett "årsmöteslunta" med motioner, skrivelser med mera samt några av de presentationer som visades finns på sidan SVERAKs årsmöte