- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Värderingsnorm katt

Sveriges Kattklubbars Riksförbund – Kattförbundet SVERAK tillhandahåller

Värderingsnorm

för katt med stamtavla eller huskattbevis utfärdat av SVERAK

som riktmärke vid skadereglering, ersättning och vid tecknande av livförsäkringSVERAKs-registrerad raskatt

Generell nivå för RASKATT

från 10 000 kr

eller verifierat inköpspris
Vid varje försäljning bestäms priset för raskatt av uppfödaren själv - inte av SVERAK.

Begreppet raskatt innebär att katten är stambokförd och har en stamtavla. Raskatt registrerad i SVERAK finns i FindUs - SVERAKs stambok på nätet.  En katt som inte är stambokförd (utan stamtavla) betraktas som en huskatt, oavsett hur den ser ut eller vilka föräldrar den har.


Tillägg till generell nivå:
Katt använd i avel
50 % på grundpriset


Tillägg:
Avelsmerit - DM, Distinguished Merit
10 000 kr
DM-titel placeras efter kattens namn.
För att erhålla titeln ska:
• honkatt ha minst fem avkommor som erhållit FIFe-titeln IC eller IP
• hankatt ha minst tio avkommor som erhållit FIFe-titeln IC eller IP


Tillägg för varje ytterligare FIFe-titel

CH Champion/PR Premier
1 000 kr

IC International Champion/IP International Premier
1 000 kr

GIC Grand International Champion/GIP Grand International Premier
1 500 kr

SC Supreme Champion/SP Supreme Premier
2 000 kr

WW, World Winner
5 000 kr

Övriga Winnertitlar såsom NW, AW, BW, MW, NSW eller SW
2 500 kr

NW, National Winner
2 500 kr
Inom SVERAK tilldelas NW den katt som fått flest poäng i tävlingen Årets Katt i respektive kategori samt huskatter.

DSM, Distinguished Show Merit
1 500 kr
För att uppnå DSM ska katten vinna Best In Show (BIS) eller Best in Show Opposite Sex (BOS) minst 10 gånger i klasserna 1-10.

DVM, Distinguished Variety Merit
1 500 kr
För att uppnå DVM ska katten vinna Bäst i Variant minst 10 gånger i klasserna 1-12.

JW, Junior Winner
1 500 kr
För att uppnå JW ska katten vinna Best In Show minst fem gånger i klasserna 11 och/eller 12.

 


Huskatt med SVERAK huskattbevis

Generell nivå för HUSKATT

1 500 kr

En katt som inte är stambokförd (utan stamtavla) betraktas som en huskatt, oavsett hur den ser ut eller vilka föräldrar den har. Läs mer om huskattbevis.


Tillägg för utställningsmeriter

DSM, Distinguished Show Merit
1 500 kr
För att uppnå DSM ska katten vinna Best In Show (BIS) eller Best in Show Opposite Sex (BOS) minst 10 gånger i klass 14.

 


Värderingsintyg

Efter skriftlig begäran kan SVERAK utfärda ett värderingsintyg - för vidarebefordran till Trafikverket - för katt med stamtavla eller huskattbevis utfärdad av SVERAK som blivit påkörd av ett tåg.

Följande villkor gäller:

 • avgift per värderingsbevis 495 kronor förskottsbetalas till SVERAK
 • vid ansökan anges
  • kattens registreringsnummer alternativt huskattbevisnummer i SVERAK
  • kattens namn och kattens ID-nummer
  • registrerad ägares namn, personnummer och adress
  • skadedatum
 • underskrift och intygande på heder och samvete om riktigheten av uppgifterna som lämnas
 • ansökan sänds till SVERAKs kansli i original

Enligt uppgift återbetalar Trafikverket inbetald avgift om ersättningsanspråk godkänns.