- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Regler & lagar

Regler och lagar - för och om katten

 

 Ansvar inför lagen

Det finns ett flertal lagar och regler som varje kattägare ska känna till. Är man medlem i SVERAK gäller även att man ska följa FIFes och SVERAKs stadgar och regler. En ansvarsfull kattägare tycker att lagtexterna är rätt självklara - men tyvärr tar inte alla kattägare sitt ansvar. Det visar sig inte minst genom den mängd sommarkatter som lämnas åt sitt öde utanför sommarstugor varje år och att en del betraktar katten som en slit-och-släng-vara.

Vi är alla skyldiga att följa lagen - och vi ska vara medvetna om vad som gäller och vilka konsekvenser det kan innebära om vi inte följer den? Om man till exempel allvarligt bryter mot vissa av reglerna i djurskyddslagen, gör man sig skyldig till djurplågeri.

Jordbruksverket skriver bestämmelser - läs mer.

Länsstyrelserna kontrollerar - läs mer. Om du har frågor om ett djurskyddsärende ska du kontakta din länsstyrelse.


 Regler – för katten!

Den 1 maj 2008 trädde Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt i kraft. Vi rekommenderar besök på Jordbruksverkets hemsida där författningarna finns i sin helhet. Nedan följer några utdrag från Jordbruksverkets hemsida:


 Du ansvarar för dina djur

Du som har djur ansvarar för att dina djur har det bra. Du ska behandla dina djur väl och skydda dem mot onödigt lidande och sjukdom. Djuren ska hållas och skötas i en god djurmiljö som ger dem möjlighet att bete sig naturligt.


 Katter som far illa eller stör

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt? Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen kan du kontakta polisen.


 Avel

Det är inte tillåtet att använda en katt i avel om den mår dåligt av det och om det finns risk för att avkomman ärver sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Djur som är överdrivet rädda eller aggressiva och djur som saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt får heller inte användas i avel. Läs mer


 Vissa katter är inte tillåtna i Sverige

Det är förbjudet att ha andra rovdjur än hundar, katter, grävlingar och tama illrar som sällskapsdjur. Du får inte heller hålla eller sälja

 • hybrider mellan tamkatt och vilda kattdjur
 • korsningar mellan sådana hybrider och vilda arter.

Hybrider som är förbjudna är första till och med fjärde generationen efter korsning mellan vilda arter och tamkatt.

Det förekommer avelsarbete för att skapa nya raser av vilddjurshybrider. Exempel på sådana är vildkatthybriderna Bengal, Savannah och Chaussie. Vill du föra in ett sådant djur från utlandet ska du först studera stamtavlan, där parningen med vilt djur noteras. Om de fyra senaste generationerna är fria från vilda djur får du ha djuret i Sverige.


 Tillstånd för verksamhet med katter

I vissa fall krävs det tillstånd för att ha katter. Tillstånd krävs för den som:

 • håller tio eller fler katter äldre än tolv månader, till exempel har hand om egna katter eller håller katter på foder
 • föder upp tre eller fler kullar per år
 • upplåter tre eller fler katter per år
 • säljer katter från tre eller fler kullar per år av egen uppfödning
 • säljer tre eller fler katter per år från annans uppfödning
 • förvarar eller utfodrar fyra eller fler katter
 • bedriver yrkesmässig verksamhet.

Läs mer om hur du ansöker om tillstånd på Jordbruksverkets hemsida


 In- och utförsel av katter

Bestämmelserna om införsel av sällskapsdjur är till för att förhindra att djur för med sig rabies till Sverige. Reglerna varierar beroende på varifrån djuret kommer. På Jordbruksverkets sidor om regler för in- och utförsel av djur hittar du information om vad som gäller när du reser in i Sverige med hundar och katter och vad som gäller när du för hundar och katter ut ur Sverige.

Det är du som för in ett djur till Sverige som har ansvar för att alla införselvillkor är uppfyllda. Du måste ta reda på vad som krävs. Om ditt djur inte uppfyller kraven när det kommer till gränsen kan det avvisas, sättas i karantän eller avlivas.


 Konsumentlagar

När det gäller konsument- och avtalsfrågor finns det flera olika lagar – lagar som gäller vid olika köptillfällen och beroende på vem som är köpare respektive säljare.

 • Konsumentköplagen gäller när en privatperson (som är att anse som konsument) köper av en uppfödare (som är att anse som näringsidkare).
 • Köplagen gäller när en privatperson köper av en annan privatperson eller när en uppfödare köper av en annan uppfödare.

Skriftligt avtal/överenskommelse är alltid att rekommendera. En FIFe-regel rörande försäljning och flytt av katt lyder: ”Varje överenskommelse som görs med kattungeköpare eller i samband med parning ska vara skriftlig, för att undvika missförstånd.”.

 SVERAK tolkar inte lagtext!

OBSERVERA! SVERAK tolkar inte ex.vis konsumentköplagen vid tvistemål mellan köpare/säljare (SVERAK-uppfödare). Då hänvisas till kontakt med konsumentvägledare/tingsrätten i den kommun du bor.

Köp och försäljning av djur lyder tyvärr inte under någon egen lag, utan följer i dagsläget bestämmelserna om lös egendom/vara.

Läs mer om avtal och skillnad mellan konsumentköplag/köplag