Assistentprojektet förlängt

Vid SVERAKs styrelsemöte 20150124-25 beslutades att projekperioden förlängs till 20151231