Ang uttrycket 7 dagar gällande veterinärbesiktningsintyg i grundregler 4.2.2

Det har uppkommit frågor om giltighetstiden för ett besiktningsintyg utifrån SVERAKs tolkning. Efter kontakter med försäkringsbolag samt veterinärer kan det konstateras att deras tolkning uteslutande innebär att ett intyg som utfärdats, t.ex. på en måndag, oavsett när på dagen det utfärdas, är giltigt till och med nästkommande söndag.

SVERAKs styrelse har beslutat att tolkningen av 7 dagar i SVERAKs grundregler 4.2.2. ska överensstämma med den tolkning som veterinärer och försäkringsbolag har, för att undvika förvirring och potentiella problem för våra medlemmar. 

7 dagar enligt SVERAKs tolkning betyder således att dag ett är samma dag som intyget utfärdas, dag två är dagen därpå och så vidare.